ĐỀ CƯƠng ôn tập sử 11 hk1 Câu Tình hình nước Nga trước cách mạngtải về 50.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích50.81 Kb.
#12735
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 11 HK1

Câu 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:

-Về chính trị:

+ Đầu thế kỉ XX nước Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng.

+ Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế nghiêm trọng .

-Về kinh tế:Lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đối xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn

- Về xã hội:

+ Đời sống của nhân dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô vùng cực khổ.

+ Phong trào phản hồi chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.  • nước Nga đang đứng trước 1 cuộc cách mạng.

Câu 2. Nguyên nhân nước Nga xảy ra hai cuộc cách mạng:

- Đầu thế kỉ XX, Nga tồn tại 4 mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa nhân dân Nga và chế độ Nga Hoàng; mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản; mâu thuẫn giữa Nga với các đế quốc khác; mâu thuẫn giữa đế quốc Nga và các dân tộc trên đế quốc Nga => Những mâu thuẫn đó cần đc giải quyết => dẫn đến hai cuộc cách mạng năm 1917

- Cách mạng tháng Hai 1917 thắng lợi tạo nên cục diện chính trị chưa từng có ở Nga: 2 chính quyền cùng song song tồn tại: Chính phủ lâm thời của giai cấp TS và chính quyền Xô Viết của giai cấp VS . Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của 2 giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại

=> 1917 ở Nga xảy ra 2 cuộc cách mạng

Câu 3. Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai (2/1917)

- Tháng 2/1917, cách mạng bùng nổ bằng cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.

- Phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.

- Lãnh đạo là Đảng Bôn-sê-vích.

- Lực lượng: công nhân, binh lính, nông dân.

Tính chất :

- Là cuộc CM dân chủ TS kiểu mới:


  • Mục tiêu: lật đổ CĐPK Nga hoàng

  • Lực lượng tham gia: công nhân, nhân dân, TS.

Lãnh đạo CM: giai cấp VS.

- Kq:


+ Chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng bị lật đổ.

+ Thành lập chính phủ lâm thời, có 2 chính quyền cùng tồn tại: chính phủ lâm thời TS và Xô viết đại biểu công nhân và binh lính.  • Cách mạng tháng Hai là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.


Câu 4. Cách mạng tháng Mười Nga 1917

* Hoàn cảnh:

- Sau cách mạng tháng Hai 1917, Nga tồn tại hai chính quyền song song: chính phủ lâm thời TS và Xô viết đại biểu công nhân và binh lính. Trước tình hình đó, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, lật đổ chính phủ TS lâm thời.

* Diễn biến:

- Tháng 4/1917, Lê-nin thông qua Đảng Bôn-sê-vích bản Luận cương tháng 4, chuyển từ cách mạng dân chủ TS sang cách mạng XHCN.

- Đêm 24/10/1917: cách mạng bùng nổ ở Thủ đô.

- Đêm 25/10/1917: quân khởi nghĩa chiếm Cung điện Mùa đông.

- Tháng 3/1918: cách mạng thắng lợi trên cả nc.

Tính chất :

Là cuộc CMVS:  • Mục tiêu: lật đổ TS.

  • Lực lượng tham gia: Công nhân, nông dân, binh lính

Lãnh đạo: Đảng Bôn-sê-víc (đứng đầu là Lê-nin).

Kết quả :

- Lật đổ giai cấp TS, đưa Nga tiến lên theo con đường XHCN.

* Ý nghĩa lịch sử:

- Với nc Nga:

+ Đập tab chế độ PK, TS, giải phóng công nhân và nhân dân lao động

+ Giai cấp vô sản lên nắm quyền, xây dựng CNXH.

- Với thế giới:

+ Làm thay đổi cục diện thế giới

+ Cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng thế giới.Câu 5. Ảnh hưởng của cuộc CM tháng Mười Nga đối với CM Việt Nam:

- Cách mạng tháng Mười Nga đã tác động mạnh đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Tháng 6/1925 “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp thành lập nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đào tạo cán bộ cách mạng..

- Từ kinh nghiệm thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 6/1/1930) lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác : Cách mạng tháng Tám (1945), chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và chiến thắng mùa xuân mùa xuân (1975)…

Câu 6. Hoàn cảnh, nội dung, kết quả của chính sách kinh tế mới của nước Nga? Tác dụng của Chính sách kinh tế mới đối với nền kinh tế của nước Nga Xô viết và quốc tế ? Theo em, Chính sách kinh tế mới để lại những bài học kinh nghiệm gì cho các nước xây dựng Chủ nghĩa xã hội ngày nay ?

1. Hoàn cảnh

- Kinh tế 7 năm chiến tranh tàn phá nghiêm trọng

+ Nông nghiệp = 1/2 trc’ chiến tranh

+ Công nghiệp = 1/7 trc’ chiến tranh

* Đời sống khó khăn, đói, dịch bệnh, hàng triệu người chết

- Chính trị: chính sách cộng sản thời chiến, không còn phù hợp --> gây bất mãn

- Lực lượng phản động lôi kéo nhân dân chống phá bạo loạn nhiều nơi

* Khủng hoảng nghiêm trọng2. Nội dung

- Nông nghiệp: Bãi bỏ chính sách trưng thu lương thực thừa được thay bằng thuế lương thực

- Công nghiệp:

+ Khôi phục công nghiệp nặng

+ Khuyến khích tư bản nước ngoài kinh doanh

+ Trả tư nhân những xí nghiệp dưới 20 công nhân

- Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt : Công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, nội ngoại thương

* Thực chất: là chuyển từ kinh tế độc quyền sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, có sự điều tiết và quản lý của nhà nước.3. Kết quả:

- Nông dân tích cực sản xuất, 1922 dược mùa lớn

- Công nghiệp phục hồi và phát triển nhanh chóng

- Đời sống nhân dân được cải thiện, xã hội ổn định, nhà nước vô sản được củng cố

- 20.12.1922 Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết được thàng lập.

- Tác dụng đối với nền kinh tế của nước Nga Xô viết và quốc tế

+ Nền kinh tế nước Nga được khôi phục. Đưa lại sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế nhà nước độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần do nhà nước kiểm soát

+ Để lại nhiều kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng CNXH ỏ một số nước trên thế giới

- Những bài học của Chính sách kinh tế mới

Có ý nghĩa phổ biến đối với các nước XHCN trong thời kì quá độ, trong đó có Việt Nam.thực chất của đường lối đổi mới về quan hệ sản xuất mà các nước xây dựng CNXH cũng giống như thực chất của Chính sách kinh tế mới ở Nga đề ra năm 1921. đó là : chuyển từ nền kinh tế mà nhà nước nắm độc quyền sang nền kinh tế hàng hoá có sự điều tiết của nhà nước, công nhận sự tồn tại và phát triển của nhiều thành phần kinh tế khác nhau để thúc đẩy kinh tế phát triển… khuyến khích tư bản nước ngoài vào đầu tư …cho tự do buôn bán…Câu 7. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất một trật tự thế giới mới được thiết lập. Theo em, đó là trật tự thế giới mới theo hệ thống nào? Trình bày quá trình hình thành trật tự thế giới mới đó ?

1. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất một trật tự thế giới mới được thiết lập, thường được gọi là hệ thống Véc xai - Oa sinh tơn2. Quá trình hình thành trật tự thế giới mới

+ Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vec-xai (1919- 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 - 1922) để kí kết hoà ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi…. Một trật tự thế giới mới được thiết lập thường được gọi là hệ thống Véc xai - Oa sinh tơn.

+ Hệ thống này mang lại nhiều lợi lộc cho nước thắng trận, xác lập sự nô dịch, áp đặt với các nước bại trận, gây nên mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước đế quốc… Chính vì thế quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời mỏng manh.

+ Nhằm duy trì trật tự thế giới mới Hội Quốc liên- một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên được thành lập với sự tham gia 44 quốc gia thành viênCâu 8. Nguyên nhân và hậu quả về kinh tế chính trị, xã hội của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933) đối với các nước tư bản. Tại sao nói: cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?

- Nguyên nhân:

+ Sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận (cung vượt cầu)

+ Sự mất cân bằng về kinh tế trong nội bộ từng nước và sự phát triển không đều giữa các nước tư bản

- Hậu quả:

+ Kinh tế: Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản, đẩy hàng trăm triệu người (công nhân, nông dân và gia đình họ) vào tình trạng đói khổ. SXCN giảm 38%, thương mại giảm 2/3

+ Chính trị - xã hội: bất ổn định. Những cuộc đấu tranh, biểu tình diễn ra liên tục khắp cả nước, lôi kéo hàng triệu người tham gia. Tỉ lệ người thất nghiệp cao,

-Khủng hoảng kinh tế đã đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Các nước như Đức, Italia và Nhật đã tìm kiếm lối thoát bằng những hình thức thống trị mới. Đó là sự thiết lập các chế độ độc tài phát xít-n ền chuyên chính khủng bố công khai của các thế lực phản động và hiếu chiến nhất.-Quan hệ giữa các cường quốc tư bản ngày càng chuyển biến phức tạp. Sự hình thành 2 khối đế quốc đối lập nhau: 1 bên là Mĩ-Anh-Pháp, 1 bên là đức-Italia-Nhật Bản. Cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của 1 cuộc chiến tranh thế giới mới.


Каталог: uploads -> news -> 2015 12
news -> * Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke Trình tự thực hiện: Bước 1
news -> 01. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
news -> Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch
news -> NGÀy môi trưỜng thế giớI 2016 (wed 2016) cuộc chiến chống nạn buôn bán trái phéP ĐỘNG, thực vật hoang dã
news -> LÝ LỊch khoa học I. Thông tin chung
news -> LÝ LỊch khoa họC
2015 12 -> Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 12 -> TRƯỜng đhcn quảng ninh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 50.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương