• Trưởng Giáo Khu: Ông Trần Văn Mão Điện thoại: (214) 629-4485tải về 19.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích19.58 Kb.
#27688
BẢN PHÂN CHIA GIÁO KHU

GIÁO KHU 1

• Trưởng Giáo Khu: Ông Trần Văn Mão Điện thoại: (214) 629-4485

• Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Garland Ave

o Hướng Tây (W): Shiloh Road

o Hướng Nam (S): Buckingham Road

o Hướng Bắc (N): Campbell Road – 190 (George Bush TPK)

• Zip Code: 75044

• Thành Phố: Garland

GIÁO KHU 2

• Trưởng Giáo Khu: Ông Phạm Huy Thể Điện thoại: (214) 680-2432

• Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Shiloh Road

o Hướng Tây (W): Jupiter Road

o Hướng Nam (S): Buckingham Road

o Hướng Bắc (N): Lookout Drive

• Zip Code: 75044

• Thành Phố: Garland

GIÁO KHU 3

• Trưởng Giáo Khu: Ông Nguyễn Hữu Đào Điện thoại: (972) 276-9879

• Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Garland Ave

o Hướng Tây (W): Plano

o Hướng Nam (S): Gus Thomasson

o Hướng Bắc (N): Buckingham Road

• Zip Code: 75041, 75042, 75228, 75238

• Thành Phố: Garland & Dallas

GIÁO KHU 4

• Trưởng Giáo Khu: Ông Nguyễn Phi Long Điện thoại: (214) 703-0900

• Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Centerville Road

o Hướng Tây (W): Garland Ave

o Hướng Nam (S): Miller Road

o Hướng Bắc (N): 190 (George Bush TPK)

• Zip Code: 75040

• Thành Phố: Garland

GIÁO KHU 5

• Trưởng Giáo Khu: Ông Ngô Suốt Điện thoại: (972) 644-5790

• Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Jupiter Road

o Hướng Tây (W): 75

o Hướng Nam (S): 635

o Hướng Bắc (N): Campbell Road

• Zip Code: 75243, 75081

• Thành Phố: Richardson & Dallas

GIÁO KHU 6

• Trưởng Giáo Khu: Ông Nguyễn Văn Tiến Điện thoại: (972) 479-0230

• Địa Giới:

o Hướng Đông (E): 75

o Hướng Tây (W): Mở Rộng

o Hướng Nam (S): Đi Vào Dallas

o Hướng Bắc (N): 190 (George Bush TPK)

• Zip Code: 75006, 75007, 75038, 75062, 75080, 75219, 75229, 75230, 75231, 75234, 75240, 75244, 75247, 75248, 75252, 75287, 75370, 76017, 76051.

• Thành Phố: Dallas & Richardson

GIÁO KHU 7

• Trưởng Giáo Khu: Ông Nguyễn Hưng Điện thoại: (214) 208-4488

• Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Malone Road

o Hướng Tây (W): Dallas Tollway

o Hướng Nam (S): Legacy Drive

o Hướng Bắc (N): Mở Rộng

• Zip Code: 75002, 75013, 75025, 75024

• Thành Phố: Allen, Plano & Frisco

GIÁO KHU 8

• Trưởng Giáo Khu: Ông Nguyễn Thành Trung Điện thoại: (972) 475-1645

• Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Mở Rộng

o Hướng Tây (W): Centerville Road – 635 - 80

o Hướng Nam (S): Mở Rộng

o Hướng Bắc (N): 190 (George Bush TPK) – Rowlett Road

• Zip Code: 75043, 75088, 75089, 75149, 75150, 75181, 75182

• Thành Phố: Garland, Mesquite & Rowlett

GIÁO KHU 9

• Trưởng Giáo Khu: Bà Vũ Thị Lạc Điện thoại: (972) 758-7492

• Địa Giới:

o Hướng Đông (E): 75

o Hướng Tây (W): Dallas Tollway

o Hướng Nam (S): 190 (George Bush TPK)

o Hướng Bắc (N): Legacy Drive

• Zip Code: 75023, 75075, 75093

• Thành Phố: Plano

GIÁO KHU 10

• Trưởng Giáo Khu: Ông Phạm Văn Địa Điện thoại: (469) 288-2310

• Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Pleasant Valley Drive

o Hướng Tây (W): 190 (George Bush TPK)

o Hướng Nam (S): 190 (George Bush TPK)

o Hướng Bắc (N): Dallas County Line

• Zip Code: 75044, 75040

• Thành Phố: Garland

GIÁO KHU 11

• Trưởng Giáo Khu: Ông Lê Tấn Dũng Điện thoại: (972) 384-0366

• Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Mở Rộng

o Hướng Tây (W): Dublin

o Hướng Nam (S): Pleasant Valley Drive

o Hướng Bắc (N): Mở Rộng

• Zip Code: 75048, 75094, 75098, 75173

• Thành Phố: Sachse, Murphy & Wylie

GIÁO KHU 12

• Trưởng Giáo Khu: Ông Nguyễn Kỳ Sơn Điện thoại: (972) 679-7339

• Địa Giới:

o Hướng Đông (E): North Star Road

o Hướng Tây (W): 75

o Hướng Nam (S): Campbell Road – Lookout Drive

o Hướng Bắc (N): Spring Creek Pkwy – Parker Road

• Zip Code: 75082, 75074• Thành Phố: Richardson & Plano
Каталог: Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> Mẫu I. 7 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Sites -> Mẫu I. 8 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

tải về 19.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương