Báo cáo bài tậptải về 0.66 Mb.
Chế độ xem pdf
Chuyển đổi dữ liệu28.01.2024
Kích0.66 Mb.
#56488
Nguyễn Mạnh Tuấn - B21DCCN758
04 Phi NN 2 (Bên Bán)


Báo cáo bài tập : 
1. 
Tất cả nhưng vùng màu vàng đêu không trùng với đường cơ sở , và cho phép người dùng hoặc 
quản trị viên chỉnh sửa trong hê thống 
Truy cập vào với chế độ quản trị viên 


Chạy lệnh LGPO để truy cập và rà soát thông tin 


2. 
Dowload vài setup Wireshark 


Giám sát thông tin trên Wireless trong chế độ Promiscuous thì sẽ nhìn thấy các gói dữ liệu khác 
trong toàn bộ hệ thống. 


- Kiểm Tra gói tin bắt được : 
Nhấn và chọn 1 package bất kỳ để kiểm tra các phần thông tin cụ thể 

tải về 0.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương