BÁo cáo kết quả thực hiệN ĐỀ TÀi khoa họCtải về 1.48 Mb.
trang1/17
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích1.48 Mb.
#1858
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC


THIẾT LẬP BÁN KÍNH NGUY HIỂM DO CHẤN ĐỘNG RUNG KHI NỔ MÌN TẠI CÁC MỎ KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Năm 2006UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI

Tác giả: KS. Nguyễn Văn Chính, KS. Nguyễn Thành Dân, KS. Nguyễn Tiến Dũng, KS. Nguyễn Đăng Sơn, KS.Lê Ngọc Tích, KS. Nguyễn Kim Trọng, KS. Nguyễn Tiến Hóa, Th.S. Võ Thị Thu Quyên, TS. Nguyễn Ngọc Thu, KS. Vũ Trọng Tấn,

Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Đăng Sơn,KS. Nguyễn Tiến Dũng

KS. Lê Ngọc Tích

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC


THIẾT LẬP BÁN KÍNH NGUY HIỂM DO CHẤN ĐỘNG RUNG KHI NỔ MÌN ĐỐI VỚI CÁC MỎ ĐÁ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CƠ QUAN CHỦ TRÌ CƠ QUAN THỰC HIỆN CƠ QUAN PHỐI HỢP

ỦY BAN NHÂN DÂN SỞ CÔNG NGHIỆP LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ

TỈNH ĐỒNG NAI TỈNH ĐỒNG NAI ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

Năm 2006

MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 6

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NỔ MÌN VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NỔ MÌN TRONG KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG 8

I. CÁC LOẠI VẬT LIỆU NỔ HIỆN ĐANG SỬ DỤNG 8

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP NỔ MÌN 11

iii. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG 13

CHƯƠNG II: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN 15

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 15

II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 15

III. KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN 19

CHƯƠNG III: CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT VÀ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC CÁC MỎ THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 20

I. CỤM MỎ ĐÁ BÌNH HÓA – TÂN HẠNH 20

II. CỤM MỎ ĐÁ XÂY DỰNG HÓA AN. 21

III. CỤM MỎ TÂN BẢN – TÂN VẠN 23

IV. CỤM MỎ THIỆN TÂN 25

V. CỤM MỎ PHƯỚC TÂN 28

VI. CỤM HANG NAI 31

VII. MỎ VĨNH TÂN 32

VIII.CỤM SÔNG TRẦU 33

IX. CỤM SOKLU 34

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ ĐO CHẤN ĐỘNG RUNG KHI NỔ MÌN TRONG KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG 36

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ DAO ĐỘNG ĐÀN HỒI 36

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT KHOAN NỔ MÌN THEO TCVN 5178-90 41

IV. KẾT QUẢ ĐO CHẤN ĐỘNG RUNG KHI BẮN MÌN 45

V. KẾT QUẢ ĐO SÓNG ĐẬP KHÔNG KHÍ KHI BẮN MÌN 76

VI. KHOẢNG CÁCH ĐÁ VĂNG, LƯỢNG ĐÁ PHÁ VÀ HIỆU QUẢ KHI NỔ MÌN 90

CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN VÀ THIẾT LẬP BÁN KÍNH ẢNH HƯỞNG CHO TỪNG CỤM MỎ 92

I. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN VÀ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH 92

II. THIẾT LẬP BÁN KÍNH ẢNH HƯỞNG CHO TỪNG CỤM MỎ 92

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96

I. KẾT LUẬN 96

II. KIẾN NGHỊ 96

PHỤ LỤC KÈM THEO 99
MỞ ĐẦU


Trong những năm gần đây, ngành vật liệu nổ công nghiệp đã phát triển khá mạnh, đưa ra thị trường nhiều chủng loại vật liệu nổ công nghiệp an toàn, dễ sử dụng nhằm cung cấp cho thị trường trong nước. Các loại thuốc nổ Nhũ tương, Anfo đang dần thay thế cho AD1 và các loại vật liệu nổ kém an toàn. Phương pháp nổ mìn bằng dây nổ, kích nổ bằng kíp vi sai và nổ mìn phi điện đang thay thế dần phương pháp nổ cũ kém an toàn. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và nhất là các mỏ xung quanh thành phố Biên Hòa đã tiến hành nghiên cứu thực tế các phương pháp nổ mìn bằng các loại thuốc nổ an toàn, nổ vi sai hoặc phi điện so sánh với các loại thuốc nổ cũ cũng như cách kích nổ bằng dây nổ thay cho việc tra kíp vào lỗ khoan khi nổ mìn đã có những kết quả nhất định. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, các phương pháp bắn mìn và chủng loại vật liệu nổ an toàn đã được áp dụng trong khai thác vật liệu xây dựng, góp phần đảm bảo an toàn trong khai thác tại các mỏ đang hoạt động.

Đối với nổ mìn phá đá quá cỡ bằng phương pháp nổ ốp hoặc nổ chiết đang dần dần được hạn chế, vì bán kính đá văng xa, nguy hiểm cho cộng đồng dân cư quanh mỏ. Phương pháp này đang dần được thay thế bằng phương pháp sử dụng búa thủy lực phá đá quá cỡ. Ở Đồng Nai, phương pháp phá đá quá cỡ bằng búa thủy lực đã thay thế cho phương pháp bắn ốp, bắn chiết.

Đối với thuốc nổ, các loại thuốc nổ an toàn như Anfo được thay thế cho AD1 khi nổ mìn ở địa hình cao, không ngập nước. Thuốc Nhũ tương thay thế cho AD1, Amonit ở những nơi ngập nước (khai thác âm).

Trước thực tế sản xuất trên, theo đề nghị của Sở Công nghiệp và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh đã phê duyệt đề tài “Thiết lập bán kính nguy hiểm do chấn động rung khi nổ mìn tại các mỏ (cụm mỏ) đá xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Trên cơ sở thực hiện đề tài sẽ đề xuất một số biện pháp quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cũng như phương pháp nổ mìn mới bắt buộc áp dụng trong khai thác đá xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đề tài đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo công văn số 330/UBND-CN ngày 16/01/2006 và số 2292/UBND-CN ngày 11/04/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Trên cơ sở nội dung của đề tài và nguồn kinh phí đã được duyệt, Sở Công nghiệp đã ký hợp đồng nghiên cứu khoa học số 460/SCN-HĐ ngày 19/6/2006 với Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam thực hiện đề tài “Thiết lập bán kính nguy hiểm do chấn động rung khi nổ mìn tại các mỏ (cụm mỏ) đá xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” theo nội dung của đề cương đề tài được phê duyệt.

Căn cứ vào nội dung của đề tài, Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác khảo sát, thi công thực địa, đo chấn động rung và sóng va đập trong không khí tại các mỏ (cụm mỏ) thử nghiệm.

Tham gia thực hiện đề tài gồm có KS. Nguyễn Tiến Dũng, KS. Nguyễn Đăng Sơn, KS. Lưu Thế Long, KS. Nguyễn Văn Chính, KS. Nguyễn Kim Trọng, KS. Nguyễn Tiến Hóa, TS Nguyễn Ngọc Thu, KS. Vũ Trọng Tấn; Ths. Võ Thị Thu Quyên (Liên đoàn BĐĐC Miền Nam), KS. Nguyễn Thành Dân, KS. Ngô Văn Giang, KS. Lê Ngọc Tích (Sở Công Nghiệp tỉnh Đồng Nai), KS. Nguyễn Văn Sáng, KS Nguyễn Văn Thành (Xí nghiệp VLNCN Bà Rịa – Vũng Tàu), dưới sự chủ trì của KS Nguyễn Đăng Sơn và KS. Lê Ngọc Tích

Để hoàn thành đề tài, tập thể tác giả đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo Sở Công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai, Xí nghiệp VLNCN Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban lãnh đạo Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam và Ban giám đốc các Công ty khai thác đá xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nhân đây, tập thể tác giả xin chân thành cám ơn.Каталог: Dost VanBan
Dost VanBan -> MỞ ĐẦu I. SỰ CẦn thiết quy hoạCH
Dost VanBan -> §Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c ng nghiÖp chñ lùc tØnh §ång Nai giai ®o¹n 2005 2015
Dost VanBan -> PHẦn mở ĐẦu I. SỰ CẦn thiết phải xây dựng quy hoạCH
Dost VanBan -> Tæng quan vÒ héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ
Dost VanBan -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
Dost VanBan -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
Dost VanBan -> Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Dost VanBan -> Stt đơn vị, địa phương
Dost VanBan -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Dost VanBan -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 1.48 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương