CỤc gsql về HẢi quantải về 136.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.10.2017
Kích136.76 Kb.
#33713

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 211/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với phương tiện của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Trả lời công văn số 243/TCDL-LH ngày 19/03/2013 của Tổng cục Du lịch về việc giải quyết thủ tục hải quan cho phương tiện của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia qua cửa khẩu đường bộ, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 6459/BGTVT-HTQT ngày 17/9/2009, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn Công ty TNHH Nam Phương liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu liên quan để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục tạm xuất, tái nhập theo qui định đối với 04 ôtô và 42 mô tô (thông tin phương tiện đính kèm) của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia qua cửa khẩu đường bộ do Công ty TNHH Nam Phương tổ chức, cụ thể là:

+ Tạm xuất, tái nhập qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

+ Thời gian: từ ngày 29/03/2013 đến ngày 31/03/2013.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng cục Du lịch được biết./. 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Công ty TNHH Nam Phương (đ/c: 28 Hoàng Hoa Thám, phường 7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn


 

ĐOÀN CARAVAN MOTOR HOCHIMINH - CAMBODIA (Ngày 29/03/2013 - 31/03/2013)

Số

TÊN TÀI XẾ

LÁI XE

HIỆU XE

MÀU

BIỂN SỐ

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

NĂM

GHI CHÚ

1

LÝ VIỆT CƯỜNG

R577686

NISSAN

XÁM

51C 209 61

MNTVCUD40Z

YD25423669T

2012

Ô TÔ

2

NGUYỄN ĐÌNH CHI

AO762996

BMW

BẠC

51A 10798

43518L220647

46829N54B30A

2010

Ô TÔ

3

NGUYỄN MINH TRÍ

AV546245

DUCATI

ĐỎ ĐEN

59A3 02097

LW7CB007628

3BLC007598

2012

 

4

NGUYỄN VỊ THÚC

AN 824024

KAWASAKI

XANH

29A1 00062

CK15BA000254

XT00JE002082

2011

 

5

NGUYỄN HỮU DUY THẮNG

A098671

HONDA

ĐỎ ĐEN

59A3 02285

9098M009713

C59E2024200

2012

 

6

NGUYỄN PHAN QUÂN

AL141022

HONDA

NÂU

59A3 00528

2647A403066

C52E2338498

2011

 

7

TĂNG TRÍ NHÂN

AX418746

HONDA

TRẮNG

59A3 10150

RC551000753

C55E1000769

2012

 

8

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

AV546261

KAWASAKI

XANH ĐEN

59A3 01481

00DDA015622

T00DE011369

2012

 

9

TRIỆU TRỌNG KHÔI

AM746174

DUCATI

ĐỎ

59A3 01759

EW3AB000823

1BEA000804

2013

 

10

TRƯƠNG ĐÌNH TUYÊN

E797646

HONDA

TRẮNG

59A3 02510

SC631000449

C63E1000447

2013

 

11

NGUYỄN QUỐC HÙNG

AX 766912

HONDA

ĐỎ

59A3 02261

917CK400310

C59E2406433

2012

 

12

NGUYỄN VĂN HÔ

AN982710

KAWASAKI

CAM ĐEN

59A3 02034

00DEA027258

T00DE34455

2012

 

13

NGUYỄN THANH TÙNG

AO782493

DUCATI

ĐỎ

59A3 01283

0AA9B013672

078AB013969

2012

 

14

NGUYỄN KIM HẢI

AB748397

HONDA

CAM

60A1 00031

01XBM100141

C40E2037835

2012

 

15

NGUYỄN PHÚC HẬU

AY118188

DUCATI

XÁM

59A3 02076

EWXCB008310

1BEC008249

2012

 

16

ĐINH LÂM TUYỀN

N367007

KAWASAKI

XANH

59A3 02616

D19DA036426

T00DE047054

2012

 

17

LÊ NGUYỄN THẾ PHƯƠNG

AY118134

DUCATI

ĐEN

61A1 00056

00AACT000049

1198WD009986

2012

 

18

CAO THIÊN TÂN

AD394519

SUZUKI

ĐEN

59A3 00922

1A3B2101300

GS75X135651

2012

 

19

LÊ LƯƠNG SƠN TỰ

AX896622

SUZUKI

ĐEN

59A3 00452

1111 00 137 111

N730141180

2011

 

20

NGUYỄN CHÍ TÍNH

AU757448

HONDA

BẠC

61A5 0063

1005539

1005638

2008

 

21

LÊ TRẦN THÁI

Q679266

YAMAHA

ĐEN

61A1 00051

5E5000503

5E550M8269

2012

 

22

LÊ VĂN TUẤN

AT300905

HONDA

TRẮNG ĐỎ

59A3 02219

RC071004634

C07E1008053

2012

 

23

NGUYỄN MINH THÁI

AM51658

BMW

TRẮNG

51A 05151

WBSNB93568CX09644

60024129S85B50A

2010

Ô TÔ

24

GIANG TUẤN HÙNG

AN 825636

PORSCHE

ĐỎ

52U 9823

299 268 741 758

168606730

2009

Ô TÔ

25

VÕ HOÀNG PHÚ

AT656387

HONDA

ĐỎ ĐEN

59A3 00996

SC09F016050

C60E2015802

2012

 

26

TRẦN VÕ THANH GIANG

AT266258

HONDA

ĐEN

59A3 01159

0C09F016048

C06E2015816

2012

 

27

HUỲNH NHẤT PHƯƠNG

AH 870996

BUELL1125CR

ĐỎ

53A7 0044

4LX93C01557

YL049C01557

2010

 

28

MANIMARAN RAMALINGAM

AV534006

YAMAHA

BẠC

53A7 0077

146 00000 7811

14E027574

2010

 

29

PHẠM THANH QUẢNG

AL991877

BMW

TRẮNG XANH

29A1 00202

107XBVZ42196

EA37108089

2011

 

30

LÝ TRỌNG HẢI

AY39893

DUCATI

ĐỎ

59A3 01333

0ACBB015259

198WC015288

2012

 

31

TRẦN ĐĂNG KHOA

AL194684

HONDA

CAM ĐEN

59A3 00405

013AK 30036

C40E - 2204140

2012

 

32

PHẠM ĐỨC THỌ

AM 53 0822

HONDA

ĐEN

59A3 00738

X7M 500285

E 2502733

2011

 

33

LÊ ANH NGỌC

A066009

KAWASAKI

NÂU

59A3 01595

NC5CA 013384

T40AE 069882

2012

 

34

TRƯƠNG QUANG NGỌC

AK511612

HARLEY

ĐỎ

51A7 0165

H329K 807270

HPH 9807270

2011

 

35

VÕ THANH ĐIỀN

AC 821393

KAWASAKI

ĐEN

59A3 02421

C12BA 007474

T40AE 064319

2013

 

36

TRẦN MINH VIỆT

AC 821377

HONDA

TRẮNG

51A6 2736

A 002513

E 2014044

2008

 

37

ĐẶNG GIỎI

AP 608570

KAWASAKI

NÂU

59A3 02596

C19CA-015976

T40AE-071372

2013

 

38

NGUYỄN VĂN TRUNG HIẾU

A0 958085

DUCATI

ĐỎ TRẮNG ĐEN

59A3 02225

LWCB-019675

2BLC-019680

2012

 

39

TRẦN PHÚC TIẾN

AA 285 167

HONDA

ĐỎ

79A6 0099

2209JA000184

C22E-2000357

2008

 

40

LÊ TRUNG TÍN

AV 000985

YAMAHA

ĐEN

51A 60972

6Y86A 006600

J506C 040771

2009

 

41

DƯƠNG CÔNG LUẬT

AH 352615

SUZUKI

XÁM

79A6 0161

1111 0010 1014

X702-100699

2008

 

42

LƯU ĐẠI THÔNG

AG028137

SUZUKI

VÀNG ĐEN

59A3 00465

GV73A 10666

V710114461

2009

 

43

NGUYỄN THẾ CẢNH

AU 920 441

BMW

VÀNG

29A1 00306

36108095

42181

2009

 

44

NGUYỄN MẠNH HIỀN

AX 323D3G

KAWASAKI

TRẮNG CAM

58A6 0468

A003303

B003526

2009

 

45

NGUYỄN DUY DINH

AL619091

HONDA

XANH

54A7 0160

F011763

E 2010528

2009

 

46

CAO THỐNG NHẤT

AX689795

CAN AM

ĐỎ ĐEN

59A3 01424

AA119V 000598

500W 8445562

2012

 

 

tải về 136.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương