CỤc thuế tp. HỒ chí minhtải về 10.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích10.2 Kb.
#34687

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 7246/CT-TTHT
V/v: thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP Acecook Việt Nam
Địa chỉ: Lô II-3&II-5 Đường số 11 KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q.Tân Phú
Mã số thuế: 0300808687

 

Trả lời văn bản số 737/2013/AV-HCM ngày 03/09/2013 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ đào tạo, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng không chịu thuế.

Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo) do cơ sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không gắn với đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT”.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Văn phòng chứng nhận Halal để sử dụng dịch vụ đào tạo “Nhận thức chung Hệ thống quản lý sản xuất thực phẩm Halal theo tiêu chuẩn Halal và Luật Hồi giáo” với thời gian thực hiện 1 ngày không phải là hoạt động dạy học, dạy nghề nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%. Nếu dịch vụ này phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty thì khoản thuế GTGT đầu vào được kê khai khấu trừ nếu đủ điều kiện theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này. 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Phòng Pháp chế;
-Phòng Kiểm tra 1;
-Lưu: (TTHT,HC).
2215-240781/13-KD

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

 

 

tải về 10.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương