CHỦ TỊch nưỚCtải về 6.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích6.89 Kb.
#30

www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1000/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 178/TTr-CP ngày 23/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


(Kèm theo Quyết định số 1000/QĐ-CTN ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Cao Kim Thủy, sinh ngày 14/6/1963 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Phaurus 204, 1503 EC Zaandam, Nertherlands

Giới tính: Nữ

2. Lê Thị Ngọc Diệp, sinh ngày 18/11/1971 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Henegouwwsestraat 92, 2983 TD Ridderkerk, Netherlands

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 20/7/1964 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Handwerkerszijde 214, 9021 CT Drachten, Netherlands

Giới tính: Nữ

4. Trương Hữu Tân, sinh ngày 20/4/1995 tại Long An

Hiện trú tại: Overlanderstraat 694, 1445 CX Purmerend, Netherlands

Giới tính: Nam

5. Hà Ngọc Mai, sinh ngày 09/6/1969 tại An Giang

Hiện trú tại: Pieter Breughelstraat 78, 5213 BP S-Hertogenbosch, Netherlands

Giới tính: Nữ

6. Lê Thị Kim Ngân, sinh ngày 10/12/1974 tại Long An

Hiện trú tại: Kruisdistel 16, 5803 JP Venray, Netherlands.

Giới tính: Nữ

 


LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162


tải về 6.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương