Căn cứ Công văn số: 783/cv-tncn ngày 03/7/2008 của Cục thuế tỉnh Sơn La V/v rà soát đối tượng thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhântải về 10.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích10.7 Kb.
#17177

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 275/CV-CĐSL

V/v: Đăng ký mở mã số thuế, kê khai mẫu xác nhận giảm trừ gia cảnh lần 1


Sơn La, ngày 09 tháng 11 năm 2012

Kính gửi:

- Các phòng, Ban, Khoa, Tổ, Trung tâm

- Các cá nhân thuộc diện kê khai giảm trừ gia cảnh


Căn cứ Công văn số: 783/CV-TNCN ngày 03/7/2008 của Cục thuế tỉnh Sơn La V/v rà soát đối tượng thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Chỉ thị số: 22/CT-UBND ngày 22/8/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La V/v triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Công văn số: 75/CV-TNCN ngày 14/01/2009 của Cục thuế tỉnh Sơn La về việc chứng từ khấu trừ thuế TNCN và mẫu xác nhận giảm trừ gia cảnh;

Căn cứ công văn số: 1193/UBND-KTTH ngày 28 /5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc triển khai đăng ký thuế thu nhập;

Căn cứ công văn số: 1496/CT-TNCN ngày 20/10/2009 của Cục thuế tỉnh Sơn La về việc nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và đăng ký cấp mã số thuế;

Để thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân được kịp thời theo Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La và công văn của Cục thuế tỉnh Sơn La nhà trường yêu cầu các, Phòng, Ban, Khoa, Tổ, Trung Tâm, cán bộ, công chức, viên chức mở mã số thuế, đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Hiện nay nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, giảng viên và đối tượng ký hợp đồng Lao động có kỳ hạn, số còn lại chưa được cấp mã số thuế và đăng ký giảm trừ gia cảnh có mức thu nhập từ 500.000, đ trở lên/tháng phải đăng ký mở mã số thuế và đăng ký giảm trừ gia cảnh;

- Hồ sơ đăng ký mở mã số thuế và xác nhận giảm trừ gia cảnh gồm:+ 01 bản phô tô chứng minh thư nhân dân;

+ Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh; Mẫu số: 16/ĐK-TCT

+ 01 bản phô tô giấy khai sinh, thẻ sinh viên đối tượng giảm trừ gia cảnh.

Yêu cầu các Phòng, Ban, Khoa, Tổ, Trung tâm, Giáo viên, Giảng viên thuộc đối tượng kê khai nộp thuế, kê khai giảm trừ gia cảnh nghiêm túc tổ chức, thực hiện công văn này nộp hồ sơ đăng ký mở mã số thuế và xác nhận giảm trừ gia cảnh tại phòng KH-TC trước ngày 15/11/2012 nếu không nộp nhà trường không chựu trách nhiệm.(Nếu có gì vướng mắc xin vui long liên hệ Đ/C: Nguyễn Quang Huấn - P. Trưởng phòng KH-TC: ĐT: 0915350934)./.
HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- BTV Đảng uỷ ( báo cáo);

- Ban giám hiệu ( báo cáo);


- Như kính gửi;

- Lưu VT, P.KH-TC;


Каталог: spxh -> attachments -> article -> 179
179 -> Mẫu số: 16/Đk-tncn
article -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
article -> Iii. Giới thiệu Nửa chừng xuân của Khái Hưng I. Vài nét về tác giả, tác phẩm
article -> VĂn học việt nam sau năM 1975 I. Những điều kiện lịch sử, xã hội mới của nền văn học sau 1975
article -> I. Vài nét về tác giả, tác phẩm
article -> KẾ hoạch năm họC 2013 2014 I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
article -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số : 48/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
article -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúc
article -> Tầng hình tượng của văn bản tự sự ĐỖ VĂn hiểU
article -> ĐẠi học nha trang viện công nghệ sinh học và MÔi trưỜng kỷ YẾu hội nghị

tải về 10.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương