CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 61.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích61.61 Kb.
#23610

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

KHOA SƯ PHẠM XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2012

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

- Căn cứ vào KHĐT của khoa năm học 2012 - 2013; Quyết định số 710/QĐ- CĐSL ngày 2/12/2011 về chế độ làm việc đối với GV của Trường CĐ Sơn La;căn cứ vào Quy trình vận hành QMS ISO 9001: 2008;

- Căn cứ thực tế công tác đào tạo, tình hình thực tế của khoa và kế hoạch cụ thể của Trường CĐ Sơn La, các bộ môn Văn học, NNPP, Lịch sử, Địa lý tháng trong tháng 11/2012.

II. Mục tiêu:

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phân công NV công tác tháng 11: Chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, quản lý HSSV và các hoạt động khác được giao theo quy trình vận hành QMS ISO 9001: 2008.III. Kế hoạch cụ thể

TT

Nội dung nhiệm vụ

Đối tượng thực hiện

Thời gian thực hiện (dự kiến)

Thời gian hoàn thành

1

Công tác tổ chức, chính trị tư tưởng

- Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Bộ Chính trị, Cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung của Bộ GD&ĐT. Triển khai, thực hiện NQ TW4 Khóa XI.

- Tiếp tục quán triệt sự chỉ đạo về việc thực hiện tốt Quy chế HĐ chuyên môn, chế độ làm việc đối với GV, thực hiện Quy trình vận hành IS0.

- Quán triệt chủ trương Năm an toàn giao thông

- Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11


- Cán bộ giảng viên, HSV, các giảng viên
- Ban chủ nhiệm khoa, cán bộ giảng viên. Cán bộ KS ISO - Hà
- GV sinh viên toàn khoa

Từ 1/11đến 30/11

1/11/2012Sơ kết, tổng kết hàng năm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo.
1/11-> 30/11/2012

2Chuyên môn, nghiệp vụ

2.1. Lên lớp theo kế hoạch khối:VSK47. VSK48, 49 Trung cấp nghề Pháp lý -Thư viện thiết bị , QL đất đai K49B- Các giảng viên: Hoàng, Hà, Chính, Ly, Mai, Miến, Chương, Khanh, Oanh, Vân, Lan Anh, Phượng, Phương...

30/7-> kết thúc: 18/11/2012. thực học 15 tuần

- Kì 1: VS K48,49 từ 1/10

- TC nghề K49B ngày học 15/10/2012


30/7-> kết thúc: 18/11/2012. thực học 15 tuần

-VSK48,49 Kết thúc 13/1/2013

- TC K49B nghề kết thúc kì 1: 27/1/2013


2.2. Xây dựng kế hoạch, họp khoa, bô môn

- Lãnh đạo khoa, Trưởng bộ môn.

Dự kiến 29->30/11

30/11/2012

2.3. Họp khoa, bộ môn theo quy trình vận hành ISO.

- Lãnh đạo khoa, bộ môn.các giảng viên.

Dự kiến cuối tháng


27-30/11/20122.4. Phê duyệt đề cương môn học, bài giảng các lớp VSK47, 48,49 các lớp THSP, MN. Đề cương bài giảng lớp trung cấp nghề K49B...

- Trưởng (hoặc) phó khoa, Trưởng (hoặc phó môn) GV tham gia giảng dạy..

Trước 7 ngày


Chưa đến hạn


2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức ngoại khóa Ngữ văn - Lịch sử.

- Kết thúc học kỳ 1 K47, ra đề thi K47GV: Nguyễn Thị Thúy Hà

Đỗ Thị Ngọc Mai

Trưởng môn, TK duyệt


1-5 /11
trước khi thi 10 ngày

20/11/2012
Trước 18/11/2012

2.6. Dạy học bảo đảm đúng quy chế: lên lớp, ký sổ đầu bài theo quy định, thực hiện tốt mối quan hệ thầy trò, xác định người học là khách hàng, từng bước đổi mới PPDH, tăng cường sự hỗ trợ của thiết bị dạy học.

- Theo dõi hoạt động dạy - học của GV, HS,SV- 13 giảng viên 4 bộ môn

- GV chủ nhiệm, cán bộ lớp VSK47,48,49, TC K49B1-> 30/11

- Các buổi họcSau mỗi tiết học, buổi học theo Thời khóa biểu

- Tổng kết cuối tuần2.7. Thực hiện kế hoạch vận hành ISO (đọc tài liệu, ghi nhớ thực hiện đúng quy trình, hàng ngày GV đọc và ký nhận đọc) với từng GV.

- Khắc phục X ĐG ngoài NQA.- Toàn thể giảng viên 8-> 10 QT/ tháng
- Lãnh đạo khoa, các bộ KS ISO.

1-> 31/11/2012

3- 5 ngày31/11/2012

1-15/11/20122.8. Phân công, tổng hợp giờ dạy cuối tháng

- Trợ lý, lãnh đạo khoa, KS ISO

1-> 31/11/ 2012

31/11/2012

2.9. Họp tổ bộ môn, họp tổ theo chuyên đề

Thao giảng, rút kinh nghiệm giờ dạy, Tham gia thi GV giỏi- Trưởng môn, các GV, trong khoa, tổ. GV đăng ký

1- 3 buổi

Trong tháng 11

2.10. Tổng hợp vận hành ISO


- Kiểm soát ISO. Nguyển Thúy Hà trưởng khoa, cán bộ các lớp

- Chiều thứ 6 hàng tuần, cuối tháng

25- 31/11

3

Công tác nghiên cứu khoa học

3.1. Viết đề tài khoa học,

- Viết ĐC chi tiết tài liệu, ĐT Khoa học


- Các giảng viên1- 31/11


Trước 1->31/11/2012
3.2. Viết bài cho Thông tin KH nhà trường

- Các giảng viên, HSSV

Trong tháng 11

31/11/2012

3.3. Viết bài cho trang websit khoa

- Các giảng viên, cán bộ chủ chốt

1-10/11

31/11/2012

4

Công tác quản lí học sinh sinh viên

4.1. Theo dõi, đôn đốc nộp báo cáo tuần nộp về khoa. Cập nhật thông tin báo cáo kịp thời với GVCN, khoa, trường. GV, SV ra vào trường phải đeo thẻ, thực hiện tốt công tác phòng, chống ma tuý , HIV/AIDS, tệ nạn xã hội khác.- GV chủ nhiệm, HS VS K47, 48, 49 cán bộ các lớp, SV

- Trợ lý khoa, Kiểm soát ISO - Hà

- Ban CN khoa (Hoàng, Mai)

- 13 giảng viên

- Học sinh, sinh viên khoa


1-> 31/11

từ 1-31/11/2012

4.2. Giáo viên CN, Lớp trưởng theo dõi thường xuyên sinh viên nội, ngoại trú, phòng chống ma tuý, HIVAIDS.

- Tổ chức sinh hoạt lớp 1 lần/tuần

- Thực hiện nhiệmvụ cố vấn học tập


- Ban chủ nhiệm Khoa

- GV chủ nhiệm Cô Khanh, Hà, Lan Anh
1-> 31/11

SH lớp theo KH của GVCN.31/11/2012


4.3. Kí duyệt, nộp danh sách hỗ trợ học bổng từ 1->5 tháng 11.


- GV chủ nhiệm cô Lan Anh, Hà, Khanh

- Trưởng (hoặc) phó khoa. Trợ lý khoaĐầu tháng 11

Từ 1-> 5/11/2012


4.4. Tham gia hoạt động ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- SV các lớp, Hội HSSV.

- Toàn thể học sinh sinh viên, GVCN các khối.

- Các giảng viên


15->20/1120/11/20125

Các công tác khác

5.1. Công đoàn, nữ công:

- Xét, nộp DS thi đua, nâng lương thường xuyên, TTH tháng 11/2012

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung: quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của GV, HSSV trong nhiệm vụ được giao. Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị, cuộc VĐ "Hai không" với 4 nội dung của Bộ GD và ĐT phát động.

- Gặp mặt ngày NGVN 20/11/2012.


- Các GV đến hạn TL Thực hiện theo quy trình.

- Chủ tịch công đoàn (Đỗ Thị Ngọc Mai),

- Các công đoàn viên
1-31/11/2012


15-20/11

31/11/2012


20/11

- Chấm công cho GV trước ngày 5 hàng tháng.

- Nộp phiếu đánh giá cá nhân của GV tháng 11- Chủ tịch công đoàn (Đỗ Thị Ngọc Mai) Các tổ bộ môn, GV

- 14 giảng viên- Năm ngày đầu hàng tháng

- Trước 25/11- 1-> 5/11/2012
- Trước 25/11/2012

5.2. Đoàn thanh niên:

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Bộ Chính trị, Cuộc vận động "Hai không" của Bộ GD và ĐT phát động với 4 nội dung, công tác phòng, chống ma tuý. HIV/AIDS...

- Chào mừng, tham gia ngày Nhà giáo VN 20/11.

- Tham gia VSMT, vệ sinh học đường, nơi công cộng, tham gia đội thanh niên xung kích.


- Ban chấp hành liên chi,

- Chi đoàn CB giáo viên, toàn thể đoàn viên, HS SV.

- Các giảng viên


1-> 31/11

17-20/11

31/11/2012- Theo dõi, giúp đỡ, giao việc, thử thách với đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp đảng, làm tốt công tác phát triển Đảng trong SV.

- Kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20/11/2012- Ban chấp hành liên chi, các đoàn viên ưu tú...

- Tàn thể đoàn viên, thanh niên1-> 31/11

15-20/11


31/11/2012

20/11/2012


Sơn La, ngày 30 tháng 10 năm 2012


Sơn La, Ngày 28 tháng 10 năm 2012

BAN GIÁM HIỆU

(Duyệt)


TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Huy Hoàng

Каталог: spxh -> attachments -> article
article -> Mẫu số: 16/Đk-tncn
article -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
article -> Iii. Giới thiệu Nửa chừng xuân của Khái Hưng I. Vài nét về tác giả, tác phẩm
article -> VĂn học việt nam sau năM 1975 I. Những điều kiện lịch sử, xã hội mới của nền văn học sau 1975
article -> I. Vài nét về tác giả, tác phẩm
article -> Căn cứ Công văn số: 783/cv-tncn ngày 03/7/2008 của Cục thuế tỉnh Sơn La V/v rà soát đối tượng thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân
article -> KẾ hoạch năm họC 2013 2014 I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
article -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số : 48/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
article -> Tầng hình tượng của văn bản tự sự ĐỖ VĂn hiểU
article -> ĐẠi học nha trang viện công nghệ sinh học và MÔi trưỜng kỷ YẾu hội nghị

tải về 61.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương