CÔng ty cổ phần vinaconex 6 vinaconex ,jsctải về 18.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.09.2016
Kích18.84 Kb.
#32479
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6

VINACONEX 6.,JSC.

Tầng 5 Tòa nhà 29T2 - Phố Hoàng Đạo Thuý - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: 04.62513155 FAX: 04.62513156


THÔNG BÁO


MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

& KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2013 BẰNG TIỀN

Kính gửi:Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex6

A. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

1. Thời gian: 8h00 ngày 28 tháng 3 năm 2014

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Vinaconex6 – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Chương trình Đại hội: Được gửi kèm theo Thông báo này

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex6 (Mã chứng khoán: VC6) theo Danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán số V071/2014-VC6/VSD-ĐK ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (Đại diện cổ đông). Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội:

- Thời gian: trước 12h 00 ngày 27/3/2014

- Hình thức: Gửi giấy đăng ký và Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền) qua đường bưu điện hoặc fax về Công ty cổ phần Vinaconex6 theo địa chỉ

Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62513155 - 12 Fax: 04.62513156

6. Giấy tờ xuất trình để nhận Phiếu biểu quyết tại Đại hội: Quý cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo Thông báo này, Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu của mình; Bản chính Giấy uỷ quyền hợp lệ và bản sao công chứng Giấy CMTND/Hộ chiếu của Cổ đông đã uỷ quyền cho mình (trong trường hợp được uỷ quyền).

B. Thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền:

Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đồng thời là Người sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2013 của Công ty cổ phần Vinaconex6 bằng tiền theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C021/2014-VC6/VSD-ĐK ngày 4 tháng 3 năm 2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

1. Tỷ lệ thực hiện: 08% tương đương 01 cổ phần được nhận 800 đồng (Tỷ lệ thực hiện sẽ được xin ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 làm căn cứ thực hiện)

2. Hình thức chi trả: Bằng tiền

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/6/2014

4. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Trụ sở chính Công ty CP Vinaconex6 (Phòng Tài chính kế toán - Tầng 5 Tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/6/2014 (trừ ngày thứ 7 và chủ nhật).

* Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản đề nghị gửi Giấy yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu ) đến Công ty cổ phần Vinaconex6 (theo địa chỉ nêu trên).

Lưu ý:

- Cổ đông tự chịu chi phí chuyển khoản

- Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMTND và Giấy CNSHCP (nếu có)

5. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức:

- Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế.

* Các tài liệu liên quan tới Đại hội và thanh toán cổ tức Quý cổ đông quan tâm xin vui lòng truy cập vào Website của Công ty tại địa chỉ: www.vinaconex6.com.vn.Công ty cổ phần Vinaconex6 trân trọng Thông báo.


Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình Đại hội

- Mẫu giấy Đăng ký tham dự Đại hội

- Mẫu giấy uỷ quyềnHà Nội, ngày10 tháng 3 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Đình Hùngtải về 18.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương