Danh sách những ngưỜI ĐƯỢc giới thiệU Ứng cử ĐẠi biểu hộI ĐỒng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2016-2021tải về 29.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích29.87 Kb.
#2294
Mẫu số 04/BCĐBHĐND-MT

…..ngày ... tháng ... năm 2016

DANH SÁCH

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP...........NHIỆM KỲ 2016-2021

(Do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử)


STT

Họ và tên(2)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Nơi ở hiện nay(3)

Nghề nghiệp, chức vụ(4)

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng

(nếu có)

Trình độ hiện nay

Là đại biểu Quốc hội, HĐND (nếu có)


Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ,

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

11
2
.


Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2) Tên xếp theo vần chữ cái A, B, C...

(3) Nơi người được giới thiệu ứng cử đang cư trú thường xuyên.

(4) Ghi rõ nghề nghiệp đang làm, chức vụ đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đang đảm nhận, hàm cấp (quân đội, công an, ngoại giao...).


TM. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)
1tải về 29.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương