Danh sách xét chọn danh hiệU "sinh viêN 5 TỐT"tải về 51.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích51.78 Kb.
#25712

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đồng Nai, ngày tháng 12 năm 2015


DANH SÁCH XÉT CHỌN DANH HIỆU "SINH VIÊN 5 TỐT"

NĂM HỌC 2014 – 2015STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP - TRƯỜNG

1

Nguyễn Thị Huyền Trang

K57H_QLĐĐ

Đại học Lâm Nghiệp cơ sở 2

2

Tô Mạnh Quân

K58G_QLTNR

Đại học Lâm Nghiệp cơ sở 2

3

Vũ Đức Thịnh

K58I_QLĐĐ

Đại học Lâm Nghiệp cơ sở 2

4

Trần Thanh Huyền

K58I – QLĐĐ

Đại học Lâm Nghiệp cơ sở 2

5

Kiều Thị Oanh

K57H_QLĐĐ

Đại học Lâm Nghiệp cơ sở 2

6

Nguyễn Thế Can

K59D_LS

Đại học Lâm Nghiệp cơ sở 2

7

Lê Tuấn Vủ

K59D – LS

Đại học Lâm Nghiệp cơ sở 2

8

Trương Thị Ngọc Ánh

K57H_QLĐĐ

Đại học Lâm Nghiệp cơ sở 2

9

Trần Thị Việt Trinh

K59B_CBLS

Đại học Lâm Nghiệp cơ sở 2

10

Tường Duy Nam

K59B_TKNT

Đại học Lâm Nghiệp cơ sở 2

11

Đoàn Văn Thắng

K58C_TKNT

Đại học Lâm Nghiệp cơ sở 2

12

Lương Thị Không Quân

K59B_CBLS

Đại học Lâm Nghiệp cơ sở 2

13

Đỗ Minh Sáng

K58C_TKNT

Đại học Lâm Nghiệp cơ sở 2

14

Thái Văn Thành Đạt

12TC111

Đại học Lạc Hồng15

Hồ Thị Mỹ Duyên

12TC111

Đại học Lạc Hồng16

Võ Văn Mạnh Em

14TP111

Đại học Lạc Hồng17

Trần Thị Bích Thảo

14LU112

Đại học Lạc Hồng18

Cao Thị Tuyết

12KT112

Đại học Lạc Hồng19

Đỗ Thị Thanh Nguyên

12TC112

Đại học Lạc Hồng20

Nguyễn Anh Minh

13DN111

Đại học Lạc Hồng21

Lê Khánh Lâm

12TC111

Đại học Lạc Hồng22

Trần Thị Tuyết

12QT311

Đại học Lạc Hồng23

Lương Thị Thùy Khoa

13DS120

Đại học Lạc Hồng24

Nguyễn Trường An

Lớp CĐ Điều dưỡng 7E

Cao đẳng Y tế Đồng Nai25

Nguyễn Thị Trúc Như

Lớp CĐ Điều dưỡng 7E

Cao đẳng Y tế Đồng Nai26

Phạm Thị Thu Hà

Lớp CĐ Điều dưỡng 7F

Cao đẳng Y tế Đồng Nai27

Lê Thị Thu Hoàng

Lớp CĐ Điều dưỡng 7F

Cao đẳng Y tế Đồng Nai28

Nguyễn Thị Thi Hội

CĐ Điều dưỡng 7F

Cao đẳng Y tế Đồng Nai29

Trần Thị Thảo Huyền

CĐ Xét nghiệm 2B

Cao đẳng Y tế Đồng Nai30

Nguyễn Thị Thu Huyền

CĐ Xét nghiệm 2B

Cao đẳng Y tế Đồng Nai31

Nguyễn Thị Tú Trinh

CĐ Điều dưỡng 7F

Cao đẳng Y tế Đồng Nai32

Phạm Thị Bích Ngọc

CĐ Hộ sinh 5

Cao đẳng Y tế Đồng Nai33

Hoàng Thị Khánh Linh

CĐ Hộ sinh 5

Cao đẳng Y tế Đồng Nai34

Châu Thi Mỹ Loan

CĐ Hộ sinh 5

Cao đẳng Y tế Đồng Nai35

Thái Thị Vị

CĐ Dược 4B

Cao đẳng Y tế Đồng Nai36

Phạm Thị Ngọc Kiều

CĐ Dược 4B

Cao đẳng Y tế Đồng Nai37

Trần Hoàng Yến

CĐ Dược 4C

Cao đẳng Y tế Đồng Nai38

Trần Thị Hồng Oanh

CĐ Dược 4D

Cao đẳng Y tế Đồng Nai39

Đặng Tâm Quyên

CĐ Dược 4F

Cao đẳng Y tế Đồng Nai40

Nguyễn Thái Diệu Nhân

CĐ Dược 4F

Cao đẳng Y tế Đồng Nai41

Nguyễn Thị Hồng Yến

CĐ Dược 4F

Cao đẳng Y tế Đồng Nai42

Phạm Thị Thanh Thúy

CĐ Dược 4F
Cao đẳng Y tế Đồng Nai

43

Trần Thị Duy Uyên

Đại học Sư phạm Tiểu học B K2

Đại học Đồng Nai44

Lê Thị Thu Huyền

Lớp Ngôn Ngữ Anh A K3

Đại học Đồng Nai45

Nguyễn Xuân Hoài Phước

ĐH Sư phạm Ngữ Văn K2

Đại học Đồng Nai46

Nguyễn Như Ngọc

Cao đẳng Sư phạm Tiểu học A K38

Đại học Đồng Nai47

Trần Kim Quỳnh Dung

ĐH Ngữ Văn K4

Đại học Đồng Nai48

Nguyễn Văn Đối

CK15-NTC

Cao đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai49

Nguyễn Thị Thanh Thương

CK15-ĐHC

Cao đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai50

Vũ Minh Đạt

CK16-NTA

Cao đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai51

Trương Hoàng Minh Anh

CK16-ĐTTB

Cao đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai
tải về 51.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương