Dighanikayo -2 Mahavaggapalitải về 2.68 Mb.
trang1/26
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích2.68 Mb.
#34354
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Dighanikayo –2

Mahavaggapali

《長部》《大篇》


from Chattha Savgayana

Revised by Dhammavassarama法雨道場

2551 B.E. (2007A.D.)

(with CSCD & PTS page number & PTS sutta number; use foreign1 font )Contents of Mahavaggapali (D.14~23)﹝目錄﹞

(CS:pg.2.1~283;PTS:II,1~352) 1

2-Mahavaggapali 1

(D.14.)(2-1) Mahapadanasuttam 1

(D.14.-1)Pubbenivasapatisamyuttakatha 1

(D.14.-2)Bodhisattadhammata 6

(D.14.-3)Dvattimsamahapurisalakkhana 8

(D.14.-4)Vipassisamabba 10

(D.14.-5)Jinnapuriso 10

(D.14.-6)Byadhitapuriso 11

(D.14.-7)Kalavkatapuriso 12

(D.14.-8)Pabbajito 13

(D.14.-9)Bodhisattapabbajja 14

(D.14.-10)Mahajanakaya-anupabbajja 14

(D.14.-11)Bodhisatta-abhiniveso 15

(D.14.-12)Brahmayacanakatha 18

(D.14.-13)Aggasavakayugam 20

(D.14.-14)Mahajanakayapabbajja 21

(D.14.-15)Purimapabbajitanam dhammabhisamayo 22

(D.14.-16)Carika-anujananam 23

(D.14.-17)Devatarocanam 25

(D.15.) (2-2) Mahanidanasuttam 27

(D.15.-1)Paticcasamuppado 27

(D.15.-2)Attapabbatti 32

(D.15.-3)Na-attapabbatti 32

(D.15.-4)Attasamanupassana 33

(D.15.-5)Satta vibbanatthiti 34

(D.15.-6)Attha vimokkha 35

(D.16.)(2-3) Mahaparinibbanasuttam 36

(D.16.-1)Vassakarabrahmano 36

(D.16.-2)Raja-aparihaniyadhamma 36

(D.16.-3)Bhikkhu-aparihaniyadhamma 38

(D.16.-4)Sariputtasihanado 41

(D.16.-5)Dussila-adinava 42

(D.16.-6)Silavantta-anisamsa 43

(D.16.-7)Pataliputtanagaramapanam 44

(D.16.-8)Ariyasaccakatha 46

(D.16.-9)Anavattidhammasambodhiparayana 46

(D.16.-10)Dhammadasadhammapariyaya 47

(D.16.-11)Ambapaliganika 49

(D.16.-12)Veluvagamavassupagamanam 50

(D.16.-13)Nimittobhasakatha 52

(D.16.-14)Marayacanakatha 53

(D.16.-15)Ayusavkhara-ossajjanam 54

(D.16.-16)Mahabhumicalahetu 54

(D.16.-17)Attha parisa 55

(D.16.-18)Attha abhibhayatanani 56

(D.16.-19)Attha vimokkha 57

(D.16.-20)Anandayacanakatha 58

(D.16.-21)Nagapalokitam 62

(D.16.-22)Catumahapadesakatha 62

(D.16.-23)Kammaraputtacundavatthu 64

(D.16.-24)Paniyaharanam 65

(D.16.-25)Pukkusamallaputtavatthu 66

(D.16.-26)Yamakasala 69

(D.16.-27)Upavanatthero 70

(D.16.-28)Catusamvejaniyatthanani 71

(D.16.-29)Anandapucchakatha 71

(D.16.-30)Thuparahapuggalo 72

(D.16.-31)Ananda-acchariyadhammo 73

(D.16.-32)Mahasudassanasuttadesana 74

(D.16.-33)Mallanam vandana 75

(D.16.-34)Subhaddaparibbajakavatthu 75

(D.16.-35)Tathagatapacchimavaca 78

(D.16.-36)Parinibbutakatha 79

(D.16.-37)Buddhasarirapuja 80

(D.16.-38)Mahakassapattheravatthu 82

(D.16.-39)Sariradhatuvibhajanam 83

(D.16.-40)Dhatuthupapuja 84

(D.17.)(2-4) Mahasudassanasuttam 85

(D.17.-1)Kusavatirajadhani 85

(D.17.-2)Cakkaratanam 86

(D.17.-3)Hatthiratanam 87

(D.17.-4)Assaratanam 88

(D.17.-5)Maniratanam 88

(D.17.-6)Itthiratanam 88

(D.17.-7)Gahapatiratanam 88

(D.17.-8)Parinayakaratanam 89

(D.17.-9)Catu-iddhisamannagato 89

(D.17.-10)Dhammapasadapokkharani 90

(D.17.-11)Jhanasampatti 93

(D.17.-12)Caturasiti nagarasahassadi 94

(D.17.-13)Subhaddadevi-upasavkamanam 95

(D.17.-14)Brahmalokupagamam 98

(D.18.) 5. Janavasabhasuttam 99

(D.18.-1)Natikiyadibyakaranam 99

(D.18.-2)Anandaparikatha 100

(D.18.-3)Janavasabhayakkho 102

(D.18.-4)Devasabha 103

(D.18.-5)Sanavkumarakatha 104

(D.18.-6)Bhavita-iddhipado 105

(D.18.-7)Tividho okasadhigamo 106

(D.18.-8)Catusatipatthanam 107

(D.18.-9)Satta samadhiparikkhara 107

(D.19.) 6. Mahagovindasuttam 108

(D.19.-1)Devasabha 108

(D.19.-2)Attha yathabhuccavanna 109

(D.19.-3)Sanavkumarakatha 111

(D.19.-4)Attha yathabhuccavanna 112

(D.19.-5)Govindabrahmanavatthu 113

(D.19.-6)Mahagovindavatthu 114

(D.19.-7)Rajjasamvibhajanam 114

(D.19.-8)Kittisadda-abbhuggamanam 116

(D.19.-9)Brahmuna sakaccha 117

(D.19.-10)Renuraja-amantana 119

(D.19.-11)Cha khattiya-amantana 119

(D.19.-12)Brahmanamahasaladinam amantana 121

(D.19.-13)Bhariyanam amantana 121

(D.19.-14)Mahagovindapabbajja 122

(D.20.)7. Mahasamayasuttam 123

(D.20.-1)Devatasannipata 124

(D.21.)8. Sakkapabhasuttam 127

(D.21.-1)Pabcasikhagitagatha 128

(D.21.-2)Sakkupasavkama 130

(D.21.-3)Gopakavatthu 131

(D.21.-4)Vedanakammatthanam 134

(D.21.-5)Patimokkhasamvaro 135

(D.21.-6)Indriyasamvaro 135

(D.21.-7)Somanassapatilabhakatha 137

(D.22.)(2-9) Mahasatipatthanasuttam 139

(D.22.-1)Uddeso 139

(D.22.-2)Kayanupassana anapanapabbam 139

(D.22.-3)Kayanupassana iriyapathapabbam 140

(D.22.-4)Kayanupassana sampajanapabbam 140

(D.22.-5)Kayanupassana patikulamanasikarapabbam 141

(D.22.-6)Kayanupassana dhatumanasikarapabbam 141

(D.22.-7)Kayanupassana navasivathikapabbam 141

(D.22.-8)Vedananupassana 142

(D.22.-9)Cittanupassana 143

(D.22.-10)Dhammanupassana nivaranapabbam 144

(D.22.-11)Dhammanupassana khandhapabbam 144

(D.22.-12)Dhammanupassana ayatanapabbam 145

(D.22.-13)Dhammanupassana bojjhavgapabbam 146

(D.22.-14)Dhammanupassana saccapabbam 147

(D.22.-15)Dukkhasaccaniddeso 147

(D.22.-16)Samudayasaccaniddeso 149

(D.22.-17)Nirodhasaccaniddeso 150

(D.22.-18)Maggasaccaniddeso 151

(D.23.) (2-10) Payasisuttam 153

(D.23.-1)Payasirajabbavatthu 153

(D.23.-2)Natthikavado 154

(D.23.-3)Candimasuriya-upama 154

(D.23.-4)Cora-upama 155

(D.23.-5)Guthakupapurisa-upama 156

(D.23.-6)Tavatimsadeva-upama 158

(D.23.-7)Jaccandha-upama 158

(D.23.-8)Gabbhini-upama 159

(D.23.-9)Supinaka-upama 160

(D.23.-10)Santatta-ayogula-upama 161

(D.23.-11)Savkhadhama-upama 162

(D.23.-12)Aggikajatila-upama 163

(D.23.-13)Dve satthavaha-upama 164

(D.23.-14)Guthabharika-upama 166

(D.23.-15)Akkhadhuttaka-upama 166

(D.23.-16)Sanabharika-upama 167

(D.23.-17)Saranagamanam 168

(D.23.-18)Yabbakatha 168

(D.23.-19)Uttaramanavavatthu 169

(D.23.-20)Payasidevaputto 170Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.


Dighanikayo -2


tải về 2.68 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương