PortalFolders/ImageUploads/STP/40
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003
PortalFolders/ImageUploads/STP/40/TAILIEU HP
  Ngàn cân treo sợi tóc
PortalFolders/ImageUploads/STP/40
  Ubnd thành phố HẢi phòng sở TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/STP/2332/Yte
  I. LĨNh vực giáM ĐỊnh y khoa, pháp y, pháp y tâm thần bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở y tế
  C. thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban nhân dân cấp huyệN (03 tthc)
PortalFolders/ImageUploads/STP/40
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
PortalFolders/ImageUploads/STP/2332/TTVH
  I. Lĩnh vực Văn hóa: Thủ tục đăng lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Trình tự thực hiện
PortalFolders/ImageUploads/STP/40/Dân sự (sửa đổi)
  Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/STP/40
  SỞ TƯ pháp công an bảo hiểm xã HỘi thành phố
  SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Sở TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
directory PortalFolders ImageUploads  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương