Hcmc institute of applied science & technology foreign language department


Part [p:t] (n.) : phần chia; bộ phận; tập (sách) e.g.: The early part of the 19th century. = Đầu thế kỷ thứ 19. - Completetải về 0.89 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích0.89 Mb.
#12785
1   2   3   4   5   6
Part [p:t] (n.) : phần chia; bộ phận; tập (sách)

e.g.: The early part of the 19th century.

= Đầu thế kỷ thứ 19.

- Complete [kəm'pli:t] (v.) : hoàn thành; làm xong

e.g.: You have 20 minutes to complete the test.

= Bạn có 20 phút để hoàn thành bài kiểm tra.


PART 5, 6, 7

- Mountain ['mauntin; 'mauntn] (n.): núi

- Winter ['wintə] (n.) : mùa đông

- Cotton ['ktn] (n.) : bông vải, bông gòn

e.g.: - a bale of cotton : kiện bông

- cotton seed oil : cây bông

- Field [fi:ld] (n.) : đồng ruộng; cánh đồng

e.g.: The cows were all standing in one corner of the field.

= Những con bò đều đứng tụ tập ở một góc của cánh đồng.

- Succeed (in sth) [sək'si:d] (v.) : thành công; thịnh vượng

e.g.: - The plan succeeds : Kế hoạch thành công

- To succeed in convincing the strikers.

= Thành công trong việc thuyết phục những người đình công.

- Be Killed [bi: kil] (V passive) : bị thiệt mạng

- Harbor ['h:bə] (n.) : bến tàu; cảng

- Squirrel ['skwrəl] (n.) : con sóc

- Nut [nt] (n.) : quả (hạch)

- A heart of gold [ə h:t əv gəd] (phr.) : tấm lòng vàng

- Contract ['kntrækt] (n.) : bản hợp đồng/ khế ước

- Consulting [kən'slti] (adj.) : cố vấn; hỏi ý kiến

- Building Site [bildi sait] (n.) : nơi xây dựng

- Honour ['nə] (v.) : show great respect for someone or something, especially in public = tôn trọng

e.g.: - I feel highly honoured by your trust.

= Tôi rất vinh dự được ông tin tưởng.

- Will you honour me with a visit?

= Vô cùng vinh dự nếu được ngài đến thăm.

- Disappointed [,disə'pintid] (adj.) : thất vọng

e.g.: He seemed to be disppointed with the news.

= Anh ấy dường như thất vọng với tin tức đó.

- Grow tired of … : phát chán về…, phát chán vì …

- Image ['imid] (n.) : ảnh (trong gương...)

- Fed up (with/of sb/ sth) ['fed 'p] (adj.): buồn; chán ngấy

- Hair style [heə stail] (n.) : kiểu tóc

- Clothes [klouđz] (pl. n) : quần áo

e.g.: Put on/ Take off clothes : (mặc/ cởi quần áo)

- Advise (sb on sth) (phr.) : khuyên bảo

- Client ['klaiənt] (n.) : khách hàng (của luật sư; cửa hàng...); người sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp

- Appearance [ə'pərəns] (n.) : vẻ bề ngoài; diện mạo; tướng mạo; phong thái

e.g.: A man of good appearance. : Người có diện mạo tốt

- Make up ['meik p] (n.) : đồ hoá trang; son phấn; sự hoá trang

e.g.: What a remarkable make-up! : Hoá trang đẹp quá!

- Show (sb sth/ how to do sth) [∫ou] (v.): chỉ; bảo; bày cho

- Improve [im'pru:v] (v.) : cải tiến/ thiện/ tạo; trau dồi (tư tưởng); mở mang (kiến thức)

e.g.: - To improve one's style of work. : Cải tiến lề lối làm việc

- To improve one's life. : Cải thiện đời sống

- Create [kri:'et] (v.) : tạo nên/ ra/ thành; sáng tạo

- Specialist ['spe∫əlst] (n.) : chuyên gia; chuyên viên; nhà chuyên khoa

e.g.: An eye specialist : bác sĩ chuyên khoa mắt

- A fun shopping trip (phr.) : chuyến đi du lịch có mua sắm giải trí

- Earl Grey [:l'grei] (n.) : một loại trà đen

- Orange Pekoe ['rind 'pi:kou] (n.) : hồng trà cao cấp; hồng trà thượng đẳng (1 loại trà cao cấp ở Ấn Độ và Sri Lanka)

- Darjeeling [d:'di:li] (n.) : chè đen nổi tiếng ở miền bắc Ấn Độ (West Bengal)

- Chai [t∫ai] (n.) : một loại trà (hỗn hợp trà với hương liệu)

- Raspberry ['r:zbəri] (n.) : cây/ quả mâm xôi

- Fresh juice [du:s] (n.) : nước ép (hoa quả)

- Grape Fruit [greip fru:t] (n.) : quả bưởi

- Caramel ['kærəmel] (n.) : đường/ kẹo ca-ra-men (nóng/ lạnh)

- Non-fat Milk [nn'fæt milk] (n.) : sữa không chất béo

- Thumb [θm] (n.) : ngón tay cái

- Green thumbs (US)Green fingers (UK) : the ability to make plants grow = tài trồng vườn

- Romantic [rə'mæntik] (adj.) : lãng mạn; hão huyền

(n.) : người lãng mạn

- Alike [ə'laik] (adj.; adv.) : giống/ như nhau

- Swap [swp] (v.) : đổi; trao đổi

- Valued ['vælju:d] (adj.) : được chuộng/ quý trọng

- Stamp [stæmp] (n.) : tem

- Fellow ['felo] (n.) : bạn; đồng chí

- Collector [kə'lektə] (n.) : người sưu tầm

- Relive [,ri:'liv] (v.) : hồi tưởng; nhớ lại

eg.: Relive horrors of war : hồi tưởng những cảnh khủng khiếp của chiến tranh

- Tale [teil] (n.) : chuyện kể; truyện (nhất là tưởng tượng)

e.g.: Tales of adventure : truyện phiêu lưu mạo hiểm

- Favorite / favourite ['feivərit] (adj): được yêu thích/ ưa chuộng nhất

- Comic (book) ['kmik] (n.) : tạp chí, truyện tranh dành cho trẻ em

- Coin [kin] (n.) : tiền đồng, tiền kim loại

- Every corner of the globe/ world/ earth : khắp mọi nơi trên thế giới

- Send [send] (v.) : gửi (thư)

- Picture ['piktə] (n.) : ảnh; chân dung

- Daughter ['d:tə] (n.) : con gái

e.g.: They have three daughters and one son.

= Họ có ba gái và một trai.

- Cute [kju:t] (adj.) : lanh lợi; sắc sảo; (US) duyên dáng; đáng yêu; xinh xắn

- Be born (v.) : được sinh ra

- Card [k:d] (n.) : thiếp; thẻ; thiệp

e.g.: calling/ visiting card : danh thiếp

- Gift [gift] (n.) : present = quà tặng; quà biếu

e.g.: a birthday/ a Christmas/a wedding gift : quà sinh nhật/ Nô-en/ cưới
PRACTICE TEST
PART 1

- Keyboard ['ki:bɔ:d] (n.) : the set of keys on a computer or typewriter = bàn phím

- Watch a show : Xem 1 chương trình

- Talk on the phone : Nói chuyện (qua) điện thọai

- Be for sale : Be ready to buy = được rao bán, bày bán

- Menu [ (n.) : a list of the food that you can eat in a restaurant = thực đơn

- On the beach : ở bãi biển

- At the tennis court : ở sân quần vợt

e.g.: The man is drinking from the glass.

- Jet-ski [] (n.) : a small vehicle for one or two people to ride on water = Xe trượt nước


PART 2

- Loud [ (adj.) : noisy ≠ quiet

- Turn off # Turn on : tắt (radio, TV…) # mở

e.g.: Are you finished with that newspaper?

= Đọc tờ báo xong chưa?

What did you get for your birthday? : Được tặng quà gì nhân ngày sinh nhật?

- Would you mind closing the door? : Bạn có phiền ….?

MIND + V-ingKhi đáp lại ta thường dùng Not at all

- What’s wrong with Peter? : Peter có chuyện gì vậy?

= What happens to Peter?

- Jacket [] (n.) : short coat, áo khoát, áo “vét”

- Sofa (n.) : settee, a long soft seat with a back and usually with arms = ghế trường kỷ, ghế “sa-lon”

- Which bus do I take to the theater? : Tôi (phải) đón/đi xe buýt nào?

 You take the number ten : Bạn đón xe số 10

- Could you please buy some milk at the store?

PLEASE + V : Bạn vui lòng …?

e.g.: Could you pass me my cell phone, please?

 Khi đáp lại ta thường dùng Sure / (Yes,) of course

- Gym [] (n.) : phòng tập thể dục

= Gymnasium (n.)

e.g.: What will you buy with the money?

Where will you be working in your new job?
PART 3

- Conference ['kɔnfərəns] (n.) : hội nghị

- Fireman (n.) : firefighter, a man whose job is to stop fires from burning = lính cứu hoả

- Well, there is a sale at the department store downtown.

= Có một đợt bán giảm giá ở cửa hàng bách hóa thành phố.
- Bargain [] (v.) : to make a bargain; to beat down a price = trả giá

(n.) : low price = giá hời, giá rẻ

- Nervous [] (n.) : worried = lo lắng

- The battery has run flat / The battery was dead = hết pin
PART 4

- Announcement [](n.): notice, information = thông báo

- Attention [] (n.) : notice = lưu ý

e.g.: Attention, shoppers : Xin Quý khách lưu ý

- Have a sale on sweaters in the children's department

= Có giảm giá mặt hàng áo ấm ở gian bán quần áo cho trẻ con.

- The clock is ticking : Thời gian đang trôi qua

- Transfer [] (n.) : move

- Paw [] (n.) : chân (có móng, vuốt của chó, mèo, hổ...)

- Answer to the name Sam : Gọi tên Sam thì nó chạy đến

- Reward [] (n.) : something given in exchange for good behaviour or good work, etc. = phần thưởng

- Whitewater rafting : the activity of being moved quickly in a raft along rivers where the current is very strong = đi bằng bè (hoặc thuyền cao su) qua vùng nước xoáy

- Takes a picture : chụp hình

- Charity [] (n.) : từ thiện, tổ chức từ thiện

- Marathon [] (n.) : a running race of slightly over 26 miles (42.195 kilometres) = ma-ra-tông

- Government ['gʌvnmənt] (n.) : the system used for controlling a country, city, or group of people = chính quyền, chính phủ

- Burst [] (v.) : break open = làm nổ tung ra, làm bật tung ra, làm rách tung ra, làm vỡ tung ra

Burst (n.) : Remind someone of something = nhắc nhở

- Remind someone to do something

Remind someone + that clause

- Cruise [] (n.) : a journey on a large ship

- Rough [] (n.) : dangerous or violent; not calm or gentle

Rough sea : biển động

Rough wind : gió dữ dội

Rough day : ngày bão tố

Rough weather : thời tiết xấu

- Take off : (máy bay) cất cánh

# Land : đáp
PART 5
- Hike [haik] (v.) : go for a long walk

Hike (n.) : a long walk

- I made a mistake!
PART 6
- Profit (v.) : to earn money from something = kiếm lời

(n.) : income, earnings = lợi nhuận, tiền lời

- Bonus (n.) : (tiền) thưởng

- Harbor [] (n.) : port, dock

= Quay [] (n.) : bến cảng
PART 7
- Detour [] (n.) : đường vòng (tránh một đường đang bị tắc)

- Get on (phr.v.) : go onto a bus, train, aircraft or boat = lên tàu, xe

# Get off (phr.v.) : leave a train, bus or aircraft = xuống tàu, xe

- Pill (n.) : thuốc viên bọc đường

- Trash (n.) : rubbish, garbage = rác

- Leftover (n.) : describes part of something that has not been used or eaten = đồ thừa

- Peel (n.) : the skin of fruit and vegetables = vỏ trái cây, rau củ

Peel (v.) : gọt, lột vỏ

- Discount (v) : to reduce the price of something= giảm giá

(n.) : a reduction in the usual price = giảm giá

- Szechuan style [sech-wän] (n.) : of, relating to, or being a style of Chinese cooking that is spicy, oily, and especially peppery = nấu ăn kiểu Trung quốc

- Dimsum [dimsəm] (n.) : điểm tâm (theo kiểu Trung quốc)

- Luxurious [] (n.) : very comfortable and expensive = sang trọng

- Be in perfect condition (no scratches or stains)

= tuyệt hảo (không bẩn, không trầy xước)

- Act (n.) : a part of a play or opera = hồi (của 1 vở kịch)

- Hire ['haiə] (v.) : rent/ to pay to use = thuê, mướn

- Résumé [’rezju:mei] (n.)

= Curriculum vitae

[] : (CV) sơ yếu lý lịch

- Impress (v.) : to cause someone to admire or respect = tạo, gây ấn tượng

  


SESSION 2 – GRAMMAR PRACTICE TESTS

UNIT 1: PRESENT TENSE
Choose one word or phrase that best completes the sentences

1. I _____ at seven in the morning.


SIMPLE PRESENT TENSE

SIMPLE PRESENT TENSE

A. get up B. gets up

C. clean the house D. cleans the house

2. Mark _____ to school on weekdays.

A. go B. have

C. has D. goes

3. John _____ TV in the evenings.

A. watches B. watch

C. doesn’t watch D. don’t

4. You _____ take photographs in the museum.

A. can B. must

C. mustn’t D. are

5. A: _____ do you go to school? B: By bus.

A. What B. Why

C. How D. What time

6. A: _____? - B: Strawberry jam.

A. What time do you have breakfast?

B. What do you have for breakfast?

C. Where do you have your breakfast?

D. How much milk do you drink for breakfast?

7. Order the actions. - I. get up - II. leave home - III. have breakfast

A. III-II-I B. I-II-III

C. I-III-II D. II-I-III

8. A: _____ do you go to bed? - B: At ten o’clock.

A. What time B. Where

C. What D. How

9. A: _____ do Ayşe and Ali have lunch? - B: At school canteen.

A. What time B. When

C. Where D. What

10. A: _____ Tony read books in the evening? - B: Yes, _____.

A. Do-does B. Do-do

C. Does-doesn’t D. Does-does

11. Kevin _____ a bike on weekdays.

A. don’t ride B. ride

C. doesn’t ride D. doesn’t rides

12. Mr.Jones _____ coffee every morning.

A. eats B. drinks

C. drink D. Have

13. A: What time does Ali get up? - B: _____.

A. He gets up in the morning.

B. He gets up late.

C. He gets up at half past seven.

D. He doesn’t get up early.

14. A postman doesn’t deliver money. He delivers _____.

A. bread B. milk

C. letters D. Kites

15. Mary is a nurse. She _____ a white uniform.

A. reads B. wears

C. runs D. Does

16. I brush my teeth _____.

A. three B. twice a day

C. a month D. a week

17. The telephone _____ twice a day.

A. rings B. ringes

C. call D. Calls

18. Tom _____ happy.

A. am B. is

C. are D. does

19. What is the weather like? - It’s _____.

A. foggy B. snow

C. wind D. Rain

20. You should _____ a lot of water.

A. do B. eat

C. drink D. be


UNIT 2: PAST TENSE
Choose one word or phrase that best completes the sentences

1. One day last March, I ………. a very strange letter.

A. get B. got

C. to get D. was getting

2. In 1998 Eden………. just a hole in the ground.

A. is B. had

C. was D. been

3. How much did the project……….?

A. costs B. take

C. cost D. spend

4. Janet left her handbag on the bus, and it …….... .

A. was stolen B. has stolen

C. have gone D. has been stolen

5. In 1970s, at the beginning of the computer age experts…….. big changes

in our lives.

A. predicted B. had predicted

C. have predicted D. was predicting

6. Last week Jane travelled to the US by plane. She ………with Singapore Airlines.

A. fly B. flew

C. flied D. flown

7. I ………. my flight because I arrived at the airport late.

A. lost B. missed

C. left D. passed

8. When I was a child, I ………. the violin.

A. was playing B. have played

C. play D. played

9. Electrolux started as a company in 1921 when it ………. the world’s first vacuum cleaner.

A. produced B. producing

C. produces D. had produced

10. Last night when we came, Jim……….TV while his father ……….____ the kitchen.

A. was watching/was fixing B. was watching/ fixed

C. watched/was fixing D. watched/fixed

11. - Excuse me, look at the sign NO SMOKING! - Sorry I ………. it.

A. don’t see B. didn’t see

C. won’t see D. haven’t seen

12. Mark Grady and his friends ………. global company in 1997.

A. found B. had founded

C. have founded D. founded

13. Where ………. their last summer?

A. do they spend B. they spend

C. did they spend D. they spent

14. They met ……….midday ………last Saturday to take about their coming exhibitions.

A. on/ on B. at/ on

C. on/ at D. at/ 0

15. She ………. for IBM from 1991 to 1995.

A. works B. was working

C. worked D. has worked

16. The company ………. doing business _____.

A. began/ for fifteen years B. has begun/for fifteen years

C. began/ fifteen years ago D. has begun/fifteen years ago

17. While I was working in the garden, I ………. my back.

A. hurted B. hurt C. has hurt D. was hurting

18. I didn’t recognize Miss Johnson. She ………. a lot.

A. had changed B. changes

C. changed D. has changed

19. Ken ………. for 30 years when he finally gave it up.

A. had smoked B. had been smoking

C. smoked D. was smoking

20. I’ll phone you ………. Tuesday morning ………..about 10 o’clock, OK.

A. at/ at B. on/ on

C. at/ 0 D. on/ at

UNIT 3: GERUNDS / INFINITIVES
Choose one word or phrase that best completes the sentences

1. Would you like --------------with me to the gym?

A. come B. to come

C. coming D. came

2. Most people prefer -----------------their money to saving it.

A. spend B. to spend

C. spending D. spent

3. It isn't good for you-------------so many sweets.

A. eat B. to eat

C. eating D. eaten

4. I didn't feel like ------------so I phoned my boss.

A. work B. to work

C. working D.worked

5. Why do you keep -------------at me?

A. look B. to look

C. looking D. looked

6. Do you remember --------------the letter? Are you sure you've posted it?

A. post B. to post

C. posting D. posted

7. You still have a lot --------------in English.

A. learn B. to learn

C. learning D. learnt

8. I'm for ------------- nothing till he arrives.

A. do B. to do

C. doing D. done

9. She didn't like -------------the children alone but she had no choice.

A. leave B. to leave

C. leaving D. left

10. I'm very sorry for ------------late.

A. be B. to be

C. being D. was

11. He took to ------------ early every day.

A. get up B. to get up

C. getting D. got

12. The washing machine began ------------ a terrible noise.

A. make B. to make

C. making D. made

13. He decided ----------- his coat on the hanger.

A. put B. to put

C. putting D. will put

14. Do you feel like --------------- to the cinema?

A. go B. to go

C. going D. gone

15. We got tired of _____ for better weather.

A. wait B. to wait

C. waiting D. waited

16. You don't need ------------ him every time you want to go out.

A. ask B. to ask

C. asking D. asked

17. It's much better ------------- at home than to go out in the rain.

A. stay B. to stay

C. staying D. stayed

18. The police accused him of ------------- the money from the house.

A. steal B. to steal

C. stealing D. stolen

19. He expects you ---------- with him.

A. go B. to go

C. going D. gone

20. She apologized for ---------- the book without your permission.

A. borrow B to borrow

C. borrowing D. borrowed


UNIT 4: SUBJECT-VERB AGREEMENT
Choose one word or phrase that best completes the sentences

1. That book on political parties ------------- interesting.

A. are B. be

C. is D. were

2. Every man, woman, and child ------------- love.

A. need B. needs

C. needing D. to need

3. Each book and magazine ----------- listed in the card catalog.

A. are B. to be

C. is D. been

4. Growing flowers ------------ her hobby.

A. are B. being

C. were D. is

5. Fifteen dollars --------------- too much for a lunch.

A. were B. are

C. is D. was

6. The teacher, along with his students, ------------- to play soccer.

A. want B. wanting

C. wants D. to want

7. Two-thirds of the land ------------ been sold.

A. have B. having

C. had D. has

8. The Philippines -------------- of more than 7,000 islands.

A. consists B. consisting

C. consist D. consisted

9. The United Nations --------------- its headquarters in New York City.

A. have B. has

C. had D. having

10. The rich ------------ richer.

A. get B. getting

C. gets D. got

11. Many people ------------- this city every year.

A. visits B. visit

C. is visiting D. was visiting

12. Learning foreign languages ------------- important

A. is B. are

C. have D. are having

13. The music that they listen to ------------- them to relax

A. help B. are helping

C. help D. helping

14. The articles that John has written ----------- difficult to understand.

A. has been B. was

C. are D. is

15. Taking a trip to the mountains -------- more fun than going to the beach.

A. are B. were

C. is D. have been

16. The water in this swimming pool ------------- too cold.

A. are feeling B. feel

C. feels D. was feeling

17. Exercising every day ------------ good for your health.

A. are B. be

C. were D. is

18. Going to the movie last night ------------- a lot of fun.

A. were B. was

C. are D. being

19. The clothes in those boxes ----------- to my sister

A. belong B. was belonging

C. is belonging D. belongs

20. Some children --------------- too many toys

A. has B. has had

C. have D. is having

UNIT 5: AUXILIARIES
Choose one word or phrase that best completes the sentences.

1. When John was young, he used _______ fishing with his grandfather in the afternoon.

A. to going B. go

C. to go D. goes

2. Linda has just drunk a bottle of milk. He _____ be thirsty now.

A. may not B. shouldn’t

C. mustn’t D. can’t

3. His sister, Susan, _____ read a book when she was 5 years old.

A. could B. might

C. was possible to D. should

4. You _____ talk about this with them. We discussed this with them yesterday.

A. wouldn’t B. don’t have to

C. couldn’t D. mustn’t

5. Yesterday it was so hot that our children _____ sleep well.

A. was impossible to B. might not

C. couldn’t D. didn’t have to

6. You _____ wear a helmet when you ride a motorbike around the city.

A. have to B. must

C. will D. are going to

7. He _____ buy cigarettes because he is under 18.

A. is not allowed to B. wouldn’t

C. can’t D. A and C are correct

8. What _____ in your free time?

A. are you often going to do B. do you often do

C. can you often do D. must you often do

9. I really don’t know what he _____ at the moment.

A. can do B. will do

C. is doing D. does

10. It took me 2 hours _____ my homework last night.

A. can finish B. finishing

C. to finish D. finished
11. He never drinks coffee in the evening, and we _____.

A. don’t, either B. can’t, too

C. aren’t, either D. so are we

12. She is too old _____after herself.

A. can’t look B. unable to look

C. to look D. won’t look

13. Don’t let them _____ this construction site.

A. to enter B. will enter

C. enter D. can enter

14. Because your parents are old, you _____ look after them carefully.

A. should B. could

C. would D. might

15. Nobody in his class supports his idea, _____?

A. can’t they B. don’t they

C. aren’t they D. will they

16. They have been working here for a long time, and now they _____

this work.

A. are used to doing B. could do

C. used to do D. would do

17. _____ you rather finish it tomorrow?

A. Hadn’t B. Couldn’t

C. Wouldn’t D. shouldn’t

18. He _____die than let me think he needed help.

A. has rather B. ’d rather

C. ought to D. should better

19. If you show the receipt, there _____ any difficulty getting your money back.

A. oughtn’t to be B. must be not

C. doesn’t have to be D. would rather not

20. We’ll never tell them where you _____ yesterday.

A. did B. could be

C. were D. were to betải về 0.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương