ĐẠi học ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử, truyền thôngtải về 0.8 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2017
Kích0.8 Mb.
#33192
  1   2   3   4   5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINHCHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Hệ thống tín chỉ)


Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Mã ngành: 52520207Loại hình đào tạo: Chính quy

Hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học

TP. HCM, năm 2010


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số ……….../ QĐ-ĐKC ngày …. tháng năm 2010
của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM)


Tên chương trình: Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Mã ngành: 52520207

Loại hình đào tạo: Chính quy

Hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học


 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

  • Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học suốt đời, có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  • Đào tạo người học có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vững chắc, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

1.2. Mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra

Mục tiêu của chương trình giáo dục (PEOs)

Chuẩn đầu ra của chương trình (POs)

1. Kiến thức

 • Có kiến thức khoa học cơ bản vững vàng; • Có kiến thức chuyên môn vững chắc về điện tử, hệ thống viễn thông. • Có năng lực chuyên môn và năng lực ngoại ngữ để tự học suốt đời.

 • Có kiến thức công nghệ thông tin phục vụ công việc và đời sống. • Có hiểu biết vững chắc về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn;

 • Có hiểu biết về lý luận chính trị; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước;

 • Nắm vững kiến thức về phân tích các mạch điện tử tương tự, điện tử số, thiết kế hệ thống dựa trên họ vi điều khiển (MCS), họ thiết bị logic lập trình được (PLD) ứng dụng trong công nghệ điện tử viễn thông

 • Có kiến thức vững chắc về các hệ thống viễn thông như: thông tin vệ tinh, thông tin di động, thông tin cáp quang, viba số, thông tin dữ liệu và mạng máy tính, phát thanh truyền hình…

 • Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn TOEIC 400 điểm.

 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành điện tử viễn thông như PSPICE, Orcad, MATLAB, Proteus, EMU8086, PUFF, Antenna Optimazer…

2. Kỹ năng

 • Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo đáp ứng tốt yêu cầu công việc: thiết kế, quản lý các hệ thống điện tử, mạng viễn thông.

 • Có năng lực tìm tòi, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế thuộc chuyên ngành được đào tạo.

 • Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội. • Có khả năng tham gia thiết kế, xây dựng, khai thác, vận hành, sử dụng, bảo trì các hệ thống điện tử, viễn thông, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế ràng buộc.

 • Có kỹ năng thao tác trên hardware và software của các hệ thống điện tử viễn thông ứng dụng trong đời sống và sản xuất;

 • Có khả năng thiết kế và quản lý mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng truyền số liệu.

 • Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn thuộc chuyên ngành được đào tạo.

 • Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

 • Có kỹ năng về giao tiếp và truyền thông, có kỹ năng làm việc nhóm, diễn thuyết trước công chúng, kỹ năng tổ chức, quản lý điều hành, khả năng hội nhập trong môi trường quốc tế.

3. Thái độ

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân;

 • Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. • Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và các qui định của tổ chức làm việc;

 • Có ý thức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chuyên nghiệp và tự tin trong công việc;

 • Có lòng yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp;

 • Năng động, sáng tạo, cầu tiến trong công việc.

 • Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ.

4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, quản lý, đào tạo… thuộc lĩnh vực điện tử viễn thông.


 • Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại đài phát thanh truyền hình, công ty tư vấn thiết kế mạng viễn thông, công ty điện thoại cố định, di động, công ty thiết kế và sản xuất vi mạch, công ty sản xuất các thiết bị điện tử viễn thông.

 • Làm việc trong các nhóm nghiên cứu, tư vấn thiết kế.

 • Làm kỹ sư bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện tử viễn thông.

 • Sinh viên tốt nghiệp có thể làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh (thương mại – dịch vụ) với qui mô vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực điện tử viễn thông. 1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 2,5 năm

 2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 83 tín chỉ.

 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành; đáp ứng các qui định về sức khỏe và các điều kiện dự thi khác theo Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học và đạt điểm chuẩn trúng tuyển do Trường qui định.

 1. QUI TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỂU KIỆN TỐT NGHIỆP

5.1 Quy trình đào tạo

Theo Qui chế học vụ của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, được xây dựng dựa trên nền tảng của Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.5.2 Điều kiện tốt nghiệp:

  • Tích lũy đủ 83 tín chỉ;

  • Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

  • Đồ án tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế đồ án tốt nghiệp đạt điểm C trở lên;

  • Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất;

  • Có chứng chỉ tiếng Anh và chứng chỉ Tin học ứng dụng theo qui định của Trường.

 1. THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Xếp loại

Thang điểm 10

Thang điểm 4

Điểm chữ

Điểm số

Đạt

(được tích lũy)Giỏi

8,5  10

A

4,0

Khá

7,8  8,4

B+

3,5

7,0  7,7

B

3,0

Trung bình

6,3  6,9

C+

2,5

5,5  6,2

C

2,0

Trung bình yếu

4,8  5,4

D+

1,5

4,0  4,7

D

1,0

Không đạt

Kém

3,0  3,9

F+

0,5

0,0  2,9

F

0,0


tải về 0.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương