ĐẠi học ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử, truyền thông


MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦNtải về 0.8 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2017
Kích0.8 Mb.
#33192
1   2   3   4   5  1. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN

TT

Tên học phần

Số TCNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Giới thiệu chung về chủ nghĩa Mac – Lenin và những vấn đề cơ bản thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mac – Lenin; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mac – Lenin về phương thức sản xuất Tư bản Chủ nghĩa; lý luận của chủ nghĩa Mac – Lenin về chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.3Tư tưởng Hồ Chí Minh & Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam

Trình bày cơ sở quá trình hình thành, phát triển và nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Giới thiệu một cách cơ bản về hệ thống về đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam gồm sự ra đời và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; các sách lược đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; các đường lối về xây dựng CNXH ở nước ta.2Giáo dục thể chất

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục quốc phòng

Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo165 tiết
TOÁN B1

Giới hạn và liên tục hàm một biến, phép tính vi-tích phân của hàm một biến, ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính.3TOÁN B2

Phép tính vi phân hàm nhiều biến, tích phân kép, phương trình vi phân.4TOÁN B3

Không gian véc-tơ, ánh xạ tuyến tính, giá trị riêng, véc-tơ riêng, chéo hóa một ma trận, dạng toàn phương. Tích phân bội ba, tích phân đường, tích phân mặt. Tích phân suy rộng và lý thuyết chuỗi.4Vật lý B1

Vật lý đại cương B1 hay Cơ - Nhiệt đại cương được chuẩn bị nhằm mục đích trang bị kiến thức, giúp sinh viên nắm được các hiện tượng, định luật trong cơ cổ điển, bao gồm:  Động học, động lực học, các định luật bảo toàn trong cơ học, cơ vật rắn. Tiếp đến là các thuyết và các nguyên lý trong nhiệt động học: khí lý tưởng, nguyên lý thứ nhất và thứ hai nhiệt động học.3Vật lý B2

Nội dung của học phần cung cấp kiến thức cơ bản về trường điện, trường từ, hiện tượng cảm ứng điện từ, trường điện từ, hệ phương trình Maxwell và các ứng dụng vào thực tế.3Hóa đại cương

Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học; các lý thuyết về cấu tạo phân tử và cấu tạo chất.

Các quy luật nhiệt động lực, quy luật về động hóa học, quy luật về phản ứng oxi hóa khử và các quá trình điện hóa, các quá trình hóa học trong dung dịch.


2Tiếng Anh 2

Áp dụng cho sinh viên năm thứ nhất học vào học kỳ 2. Chương trình tiếp theo Tiếng Anh 1. Sinh viên được luyện 4 kỹ năng ngôn ngữ ở trình độ trung cấp, trong học phần này sinh viên sẽ được tiếp cận với các chủ đề giao tiếp và kiến thức ngữ pháp, từ vựng ở trình độ nâng cao.

- Riêng đối với hệ Cao đẳng sinh viên sẽ được luyện thêm kỹ năng làm bài thi TOEIC để giúp sinh viên có thể thi lấy chứng chỉ TOEIC trước khi ra trường.


3Tiếng Anh 3

Áp dụng cho sinh viên năm thứ hai hệ Đại học, học vào học kỳ 3. Chương trình tiếp theo Tiếng Anh 1&2. Sinh viên được tiếp cận với kỹ năng và ngôn ngữ của tiếng Anh ở trình độ trên trung cấp đặc biệt là tiếng Anh trong công việc hàng ngày ( thông báo, quảng cáo, thư tín, chỉ dẫn, biểu đồ....), được thực hành các kỹ năng làm bài thi TOEIC để có thể tham dự thi lấy chứng chỉ TOEIC 400 điểm trước khi ra trường.3Tiếng Anh chuyên ngành

Trang bị một số thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành, phương pháp dịch thuật các tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành Điện - Điện tử . Nội dung bao gồm các bài text bằng tiếng Anh về: Các hệ thống ghi âm, CDs, kiểm tra và sửa chữa các dụng cụ điện tử, TiVi, Video – Casette, máy tính, viễn thông, truyền dữ liệu, ….2Hàm phức và toán tử

Cung cấp cho SV các kíến thức cơ bản về phép tính số phức và các ứng dụng trong biểu diễn các đại lượng điện xoay chiều. Phép biến đổi Laplace và các ứng dụng trong phân tích tín hiệu. Nội dung môn học bao gồm :Số phức, các phép biến đổi Laplace và phép biến đổi Laplace ngược, biến đổi z và biến đổi z ngược, lý thuyết thặng dư cùng với các ứng dụng điển hình2Kỹ thuật lập trình

Cung cấp cho sinh viên khái niệm về kỹ thuật lập trình dựa trên ngôn ngữ C. Các kiểu dữ liệu chuẩn của ngôn ngữ C, các lệnh điều khiển và vòng lặp. Hàm: khai báo và ứng dụng. Các cấu trúc dữ liệu tự xây dựng của C. Con trỏ: khai báo và ứng dụng. Tập tin. Chế độ đồ họa2Vẽ kỹ thuật và CAD

Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về CAD và cách thể hiện theo đúng quy cách trên một bản vẽ kỹ thuật thông qua các kiến thức về : tỉ lệ, kích thước, các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt,….2Giải tích mạch điện

Cung cấp kiến thức cơ bản về mạch điện, các phần tử điện trở, tụ điện, cuộn dây, nguồn tác động,…, cũng như các phương pháp giải mạch. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở nhằm tiếp thu các kiến thức chuyên ngành. Khái niệm cơ bản về mạch điện, với những kiến thức cơ bản về các phần tử mạch điện, các nguồn tác động độc lập, nguồn phụ thuộc điện áp và dòng điện. Mạch xác lập xoay chiều, với đặc tính của các phần tử trong mạch, sử dụng ảnh phức trong việc giải mạch xác lập sin với các phương pháp giải mạch (dòng nhánh, mắc lưới, thế nút…)Mạch ba pha với tính năng đối xứng và bất đối xứng. Mạng hai cửa với các bộ thông số A, Y, Z,…

phân tích mạch theo miền thời gian với phương pháp kinh điển và Laplace, phân tích mạch trong miền tần số, đường dây dài, và mạch phi tuyến. Nôi dung học phần giúp sinh viên tìm hiểu nghiên cứu xác định mạch trong thời gian quá độ, với mạch dao động R-C, R-L và R-L-C với các nguồn tác động DC, AC và một số nguồn tác động khác. Trong phân tích mạch trong miền tần số, sinh viên sẽ phân tích fourier các dạng tín hiệu chu kỳ không sin. Đường dây dài, sẽ giúp sinh viên tìm hiểu và xác định các thông số đường dây dài, xây dựng phương trình nghiệm đường dây dài. Mạch phi tuyến, với nội dung, phương pháp giải mạch với các phần tử phi tuyến.


3Trường điện từ

Nội dung bao gồm các khái niệm và phương trình cơ bản của Trường Điện Từ. Trường Điện tĩnh. Trường Điện Từ dừng. Trường Điện Từ biến thiên. Bức xạ điện từ. ống dẫn sóng và hộp cộng hưởng.2Cơ sở điều khiển tự động

Nội dung bao gồm : Ví dụ về hệ thống tự động có nhấn mạnh với ngành cơ khí và hoá học. Mô hình hoá hệ thống bằng phương trình trạng thái và hàm truyền đạt. Phân tích ổn định của hệ thống, tiêu chuẩn Routh-Hurwithz, Nyquist, Mikhailov, quỹ đạo nghiệm số. Các tiêu chuẩn chất lượng miền tần số và thời gian. Thiết kế trong miền tần số, các kỹ thuật bù: PID, Sớm pha, Trễ pha, Sớm trễ pha. Phương pháp quỹ đạo nghiệm số. Hiệu chỉnh theo ITAE. Các khái niệm căn bản về hệ phi tuyến: Phương pháp mặt phẳng pha và hàm mô tả. Giới thiệu về hệ thống điều khiển số, lấy mẫu, mô hình hệ thống, biến đổi Z, hàm truyền đạt, phương trình trạng thái, ổn định, sai số, đáp ứng quá độ, hiệu chỉnh PID. Giới thiệu phần mềm MATLAB.2Thiết kế hệ thống số

Nội dung bao gồm:    • Các phương pháp thiết kế dùng CAD.

    • Phương pháp thiết kế hệ thống Moore.

    • Thiết kế hệ thống mealy.

    • Bài tập lớn về thiết kế hệ thống (ALU, CPU, ROM, RAM, PLD)

2Nguyên lý truyền thông

Nội dung bao gồm các kiến thức cơ sở về tín hiệu và hệ thống thông tin số, các nguyên lý và cấu trúc của hệ thống thông tin bao gồm mã hoá nguồn, truyền tín hiệu băng gốc, nguyên lý điều chế và giải điều chế, tách tín hiệu. Nguyên lý mã hoá dạng sóng, mã phát hiện và sửa lỗi.2TN Giải tích mạch điện

Bằng thực nghiệm và mô phỏng khảo sát : Mạch điện 1 chiều, mạch điện xoay chiều 1 pha, mạch điện xoay chiều 3 pha1TN Thiết kế số dùng HDL

Thực hành các nội dung như sau:

- Các thiết bị logic lập trình được. Thiết kế mạch đồng bộ và không đồng bộ. Thiết kế bằng lưu đồ máy trạng thái.

- Giới thiệu ngôn ngữ mô tả phần cứng HDL (Hardware Description Language). Thiết kế số với ABEL. Thiết kế số với VHDL.1Kỹ thuật truyền số liệu và mạng máy tính

Giúp sinh viên bằng thực nghiệm khảo sát:

- Phương thức truyền nối tiếp, thấy được ảnh hưởng của các thông số cấu hình trong phương thức truyền nối tiếp đến thời gian truyền.

- Các chuẩn truyền khác nhau.

- Truyền dữ liện qua modem theo các nghi thức khác nhau.

- Làm quen với một số thiết bị mạng thông dụng, biết cách bảo mật tài nguyên trên mạng, chia sẻ tài nguyên và sử dụng tài nguyên trên mạng.

Biết cách sử dụng Internet, đăng ký, gởi, nhận Email. Tìm tài liệu trên mạng và dowload các tài liệu trên mạng


2Kỹ thuật chuyển mạch

Nội dung môn học: cung cấp cho SV các kiến thức căn bản nhất về Kỹ thuật chuyển mạch kênh (Kỹ thuật ghép kênh, chuyển mạch số, các hệ thống báo hiệu, Tổng đài số,…) và Kỹ thuật chuyển mạch gói (Kỹ thuật ghép kênh, định tuyến, các giao thức, Tổng đài chuyển mạch gói,…)2Kỹ thuật siêu cao tần

Nội dung bao gồm: Các vấn đề cơ bản về truyền sóng. Khái niệm về các phần tử tập trung và phân bố. Lý thuyết đường dây truyền sóng. Đồ thị Smith. Lý thuyết mạng nhiều cửa siêu cao tần. Các mạch siêu cao tần tích cực và thụ động.2Anten và truyền sóng

Nội dung bao gồm: Cung cấp lý thuyết anten, cỏc hệ thống bức xạ thụng dụng. Mụi trường truyền sóng, suy hạo và nhiễu.

Các đặc tính cơ bản của anten. Hệ thống anten. Các loại anten.


2Điện tử thông tin

Nội dung bao gồm:

Việc tính toán và phân tích các mạch cao tần như mạch khuếch đại nhiễu thấp, mạch ghép vào ra, mạch dao động, mạch điều chế, mạch khuếch đại công suất cao tần, mạch nhân tần, mạch đổi tần và mạch khuếch đại trung tần.


2Hệ thống viễn thông

Nội dung bao gồm: Những kiến thức về các hệ thống viễn thông và truyền số liệu, giới thiệu tổng quát về hệ thống truyền thông, môi trường truyền thông (vô tuyến, cáp kim loại, cáp quang, kênh vi ba, vệ tinh,...) và các xử lý truyền thông, hệ thống truyền tương tự và hệ thống truyền số; các biện pháp mã hoá kênh, ghép-tách kênh. ảnh hưởng của nhiễu môi trường và nhiễu xuyên kênh.2TN viễn thông

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về hệ thống thông tin, kỹ thuật truyền dẫn, kỹ thuật chuyển mạch … cho SV ngành điện tử viễn thông. Nội dung bao gồm những vấn đề OSC tần thấp, tần cao, Các lọc LPF, HPF, BFF, BRF. Cable quang, Đường truyền sóng, Tổng đài nội bộ,...1TN Kỹ thuật truyền số liệu và mạng máy tính

Giúp sinh viên bằng thực nghiệm khảo sát:

- Phương thức truyền nối tiếp, thấy được ảnh hưởng của các thông số cấu hình trong phương thức truyền nối tiếp đến thời gian truyền.

- Các chuẩn truyền khác nhau.

- Truyền dữ liện qua modem theo các nghi thức khác nhau.

- Làm quen với một số thiết bị mạng thông dụng, biết cách bảo mật tài nguyên trên mạng, chia sẻ tài nguyên và sử dụng tài nguyên trên mạng.

Biết cách sử dụng Internet, đăng ký, gởi, nhận Email. Tìm tài liệu trên mạng và dowload các tài liệu trên mạng.


1Xử lý số tín hiệu

Nội dung bao gồm các kiến thức cơ sở về tín hiệu và hệ thống số, số hoá tín hiệu (ADC) và khôi phục tín hiệu (DAC). Khảo sát các phương pháp biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền thời gian rời rạc, miền tần số liên tục (DTFT), miền Z (ZT), miền tần số rời rạc (DFT). Ngoài ra, môn học cũng đề cập đến các cấu trúc bộ lọc số khác nhau làm cơ sở thiết kế và thi công các bộ lọc số, các ứng dụng của lọc số trong truyền thông và điều khiển tự động.2Mạch siêu cao tần

Cung cấp các kiến thức về các mạch siêu cao tần chuyên dụng và các phương pháp thiết kế chúng. Giới thiệu các linh kiện tích cực sử dụng ở tần số siêu cao (Diode, Transistor, FET, đèn sóng chạy hoặc sóng đứng,..). Mạch khuếch đại và dao động siêu cao tần. Mạch chia và ghép công suất. Mạch lọc siêu cao tần. Một số ứng dụng dùng công nghệ vi dải.2Điện tử ứng dụng

Giới thiệu điện tử ứng dụng. Cảm biến và ứng dụng (Quang, nhiệt, vị trí và dịch chuyển, biến dạng, vận tốc, lực, đo áp suất, độ ẩm,…). Bảo vệ quá áp, quá dòng mạch điện tử. Nguồn ổn áp xung. Điều khiển DC. Điều khiển AC.2Điện tử y sinh

Nội dung bao gồm: Sinh lý học tế bào. Các hiện tượng điện sinh (điện tâm đồ, điện não đồ, điện nhãn ký,...). Các loại tia X, tia laser, siêu âm và ứng dụng trong y học. Các thiết bị y sinh và vấn đề an toàn điện.2Hệ thống mạng thông tin

Nội dung bao gồm: Các phần tử cơ bản của hệ thống thông tin số. Mô hình toán học của kênh số, bộ thu tối ưu, các phương pháp điều chế số. Nhiễu môi trường và nhiễu liên ký tự. Tách tín hiệu coherent và non-coherent. Đồng bộ trong các hệ thống truyền số.2VoIP

VoIP (Voice over IP). VoIP là tên một nhóm các nhà cung cấp Internet telephony, họ xác định chi tiết việc liên lạc bằng âm thời gian thực qua Internet và các mạng IP

Môn học còn đề cập đến các chuẩn hóa trên G.723.1 audio codec của ITU, mở đường theo hướng tạo nên các thiết bị Internet telephony vận hành qua lại được (interoperable) của các nhà cung cấp khác nhau. G.732.1 codec cũng được nằm trongchuẩn H.323 của ITU, một chuẩn nền tảng xác định cách truyền âm, video, và dữ liệu trên các mạng IP.

Nhiều sản phẩm VoIP thế hệ thứ hai sẽ để dành băng thông cho các cuộc gọi, mặc dù cần phải nâng cấp hạ tầng kiến trúc để sử dụng giao thức RSVP (Resource Reservation Protocol).2QoS

QoS (Quality of Service) : Chất lượng dịch vụ

QoS là chất lượng truyền tải các thông tin trên mạng theo đúng thời gian, kiểm soát băng thông, đặt quyền ưu tiên cho các lưu thông, cung cấp mức độ an toàn cao. QoS còn được kết hợp với khả năng chuyển tải các thông tin nhạy cảm trì hoãn (delay sensitive) như video trực tiếp hay âm thanh mà vẫn có đủ băng thông cho các lưu thông khác dù ở tốc độ thấp hơn. Quyền ưu tiên liên quan đến việc đánh dấu một số thông tin để có thể đi qua những mạng đông đúc trước khi những thông tin khác có độ ưu tiên thấp hơn đi qua.

Cung cấp QoS đòi hỏi cải tiến cơ sở hạ tầng của mạng. Một kỹ thuật để mở rộng băng thông là tạo các trục chính trên mạng bằng các bộ chuyển mạch ATM hoặc Gigabit Ethernet

Nội dung bao gồm : Chất lượng dịch vụ của ATM. Băng thông và chất lượng dịch vụ QoS trong mạng chuyển tải. Những dịch vụ QoS của hệ điều hành liên mạng Cisco. Chất lượng dịch vụ (QoS) trên Internet và Intranet. Chất lượng dịch vụ trong viễn cảnh ứng dụng (NetMeeting)


2Kỹ thuật lập trình nâng cao

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết về ngôn ngữ C# và kỹ thuật lập trình trên C#2Đồ án môn học 1

Sinh viên được giao một đề tài về lý thuyết hoặc tính toán thực hành những vấn đề liên quan đến kiến thức cơ sở ngành (điện tử tương tự, điện tử số, vi xử lý,...).1Đồ án môn học 2

Đề tài đồ án liên quan đến những kiến thức chuyên ngành điện tử viễn thông, đi vào những vấn đề chuyên sâu của kỹ thuật hoặc công nghệ (ví dụ, hệ thống điều khiển số, thiết kế vi mạch, kỹ thuật điều chế tương tự hoặc số, xử lý tín hiệu, ...). Mỗi SV phải tự tìm tòi tài liệu, tra cứu thông tin, độc lập làm việc để hoàn tất nhiệm vụ được giao. Với định hướng công nghệ, đồ án có thể còn yêu cầu SV tự thi công mẫu mạch điện (tuỳ điều kiện thực tế).1Đồ án môn học 3

Sinh viên được giao đồ án tổng hợp liên quan tới lãnh vực viễn thông và điều khiển.
Thực tập điện - điện tử Cơ sở

Những yêu cầu cơ bản của người cán bộ kỹ thuật ngành Điện - Điện tử. Thực hành các công đoạn, công việc căn bản, sử dụng dụng cụ và những phương tiện cơ bản. Tập làm mạch in, quấn biến thế. Tiến hành lắp ráp một vài thiết bị không quá phức tạp.2Thực tập tốt nghiệp

Mục đích :

- Củng cố lý thuyết, cụ thể thuộc các phần : Điện tử viễn thông cơ sở. Điện tử viễn thông chuyên đề. Một số mô hình hệ thống điện tử viễn thông.

- Rèn luyện kỹ năng thực hành và thực tế cho sinh viên

- Rèn luyện kỹ năng trình bày kết quả thí nghiệm

Nội dung bao gồm: Tìm hiểu tổ chức, quy trình sản xuất ở một cơ sở thực tế. Tham gia thực hiện các công đoạn sản xuất. Tổng hợp các kiến thức cơ sở và chuyên ngành để hoàn thành một công việc được giao (ở cơ sở ngoài trường hoặc trong trường), mang tính định hướng nghề nghiệp. Sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy hoặc cán bộ ngoài doanh nghiệp, lập báo cáo thực tập và bảo vệ trước Hội Đồng. Môn học là điều kiện tiên quyết để sinh viên được nhận đề tài luận văn tốt nghiệp hoặc được thi tốt nghiệp.2Đồ án TN hoặc học phần thay thế

10Công tác kỹ sư

Giúp sinh viên hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của người kỹ sư trong xã hội. Trang bị cho sinh viên các kỹ năng về học thuật, giao tiếp, viết và trình bày các báo cáo kỹ thuật, để có thể học tập tốt ở nhà trường và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của người kỹ sư sau này4Mạng thế hệ mới NGN

Mạng NGN được định nghĩa như là mạng viễn thông sử dụng công nghệ chuyển mạch mềm trên nền tảng chuyển mạch gói. Mạng viễn thông mới này sẽ cung cấp đa dịch vụ và băng thông rộng (thoại, hội nghị truyền hình, âm thanh, chia luồng thoại (voice streaming) và bản tin đồng nhất (voice mail, email và fax mail) trên nền tảng một hệ thống duy nhất, đáp ứng sự hội tụ thoại và số liệu, cố định và di động.2Kỹ thuật trải phổ

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các kỹ thuật đa truy nhập,

tạo chuỗi giả ngẫu nhiên (PN), các kỹ thuật trãi phổ: DSSS, FHSS, THSS, kỹ thuật OFDM và ứng dụng


2Thông tin di động thế hệ 3

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mạng thông tin di động thế hệ mới gồm các vấn đề: các dịch vụ và ứng dụng UMTS, tổng quan về WCMDA và cấu trúc mạng UMTS, kiến trúc mạng truy nhập vô tuyến, các giao thức giao tiếp vô tuyến, quy hoạch mạng vô tuyến, quản lý tài nguyên vô tuyến và truy nhập gói đường xuống tốc độ cao2


tải về 0.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương