Điều khoản tham chiếu Lập sơ đồ các Nhóm làm việc đang hoạt động trong lĩnh vực y tế hoặc liên quan đến y tếtải về 24.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.09.2016
Kích24.04 Kb.
#31759
Điều khoản tham chiếu

Lập sơ đồ các Nhóm làm việc đang hoạt động trong lĩnh vực Y tế hoặc liên quan đến Y tế

Bối cảnh

Mục đích thành lập Nhóm Đối tác Y tế (HPG) là để nâng cao hiệu quả viện trợ từ bên ngoài cho lĩnh vực y tế. Với sự tham gia của các đối tác phát triển, Bộ Y tế và các Bộ ngành khác của chính phủ, HPG được thừa nhận là một diễn đàn chính trong việc tạo dựng sự tin tưởng, xây dựng hiểu biết chung và hỗ trợ tiến bộ theo hướng các hệ thống và cách thức làm việc chung trong lĩnh vực y tế, một lĩnh vực ưu tiên của chính phủ và các đối tác phát triển. HPG cũng sẽ liên hệ và thiết lập mối liên hệ với các nhóm đối tác liên ngành khác như Nhóm Đối tác về cúm gia cầm ở Người và Động vật, các Nhóm công tác về HIV và Diễn đàn hiệu quả Viện trợ.


Vào tháng 3 năm 2009, Bộ Y tế Việt Nam và các Đối tác phát triển hoạt động trong lĩnh vực Y tế đã thống nhất cho ra đời Văn bản thỏa thuận chung SOI với vai trò là cơ sở của các cam kết hài hoà tốt hơn các nguồn lực tài chính và hợp tác kỹ thuật nhằm tăng cường tuân thủ các kế hoạch và chiến lược của chính phủ cũng như phát huy sử dụng các hệ thống của quốc gia hiệu quả hơn. Mục đích của Văn bản Thỏa thuận chung là nâng cao hiệu quả viện trợ trong ngành Y tế và được xây dựng trên tinh thần trách nhiệm chung, dựa vào các nguyên tắc và hành động của Cam kết Hà Nội (HCS) – phiên bản Việt hóa của Tuyên bố Paris, và Chương trình Hành động Accra (AAA). Văn bản thỏa thuận chung phản ánh việc thực hiện các nguyên tắc này thông qua 10 cột mốc cần hoàn thành cho đến hết năm 2010.
Điều khoản tham chiếu nhóm HPG, phụ lục của Văn bản thỏa thuận chung, đã tạo một liên kết chính thức giữa Nhóm ĐTYT và tất cả các nhóm làm việc về Y tế sẵn có, thúc đẩy sự phối hợp hỗ trợ từ phía đối tác trong các lĩnh vực và tiểu ngành cụ thể. Điều khoản tham chiếu cũng nêu thêm rằng các thủ tục để thiết lập một liên kết chính thức giữa HPG và các nhóm liên quan đến Y tế khác cũng sẽ được bàn đến sau này. Những nhóm này được chia làm 2 loại lớn, (i) Nhóm làm việc HPG hoặc tiểu nhóm HPG và (ii) Nhóm đối tác hoặc cơ chế điều phối độc lập hoặc các nhóm khác liên quan đến Y tế, không chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Y tế. Cả hai loại này đều được bao gồm trong công việc được đề xuất.
Nhằm thiết lập các thủ tục vững chắc cho HPG và đảm bảo rằng tất cả các nhóm tiềm năng đều đã được xem xét một cách hợp lệ, Ban thư ký HPG đã quyết định tiến hành khảo sát, xác định các nhóm đang tồn tại, và tìm hiểu mối liên kết tiềm tàng của các nhóm này với HPG. Hoạt động này được các ĐTPT ủng hộ mạnh mẽ tại cuộc họp HPG ngày 30 tháng 5 năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì. Văn bản này đưa ra Điều khoản tham chiếu cho khảo sát nói trên.
Mục tiêu
Mục tiêu chính của công việc này là nhằm mang lại một bức tranh toàn diện về tất cả các nhóm liên quan đến Y tế đã và đang hoạt động cũng như mối liên hệ tiềm năng với Nhóm HPG. Như vậy các mục tiêu cụ thể là:


 1. Thực hiện một khảo sát tất cả các nhóm làm việc về y tế đang hoạt động tại Việt nam, và

 2. Đề xuất cách liên kết với HPG cho từng nhóm riêng.


Phương pháp
Chuyên gia tư vấn sẽ phối hợp chặt chẽ cũng như làm việc dưới sự hướng dẫn của ban thư ký HPG và cán bộ tổ chức Y tế thế giới WHO. Để thu được thông tin toàn diện và cụ thể, tư vấn sẽ liên hệ với các ĐTPT (gồm cả các tổ chức PCP), cán bộ Bộ Y tế và các Bộ ngành khác để lấy thông tin hoặc hẹn phỏng vấn nếu cần thiết.
Để xác định các mối liên kết có triển vọng giữa HPG và bên ĐTPT hoặc các nhóm làm việc sẵn có thì cần phải tập hợp các thông tin chung ban đầu về các nhóm này (VD mục tiêu, phạm vi hoạt động của nhóm...) bằng cách gửi mẫu điền thông tin cho các nhóm. Bước tiếp theo là sắp xếp buổi phỏng vấn với một số nhóm, đặc biệt là với chủ tịch nhóm đó. Trong buổi phỏng vấn, chuyên gia tư vấn cần giải thích rõ về cách thức hoạt động của HPG và lắng nghe ý kiến của chủ trì hoặc đồng chủ trì nhóm kỹ thuật về các vấn đề (i) liệu nhóm có muốn thiết lập mối liên kết chính thức với HPG hay không và (ii) nếu có thì nên thực hiện việc này trong thực tế như thế nào, ví dụ như việc cần có một hệ thống báo cáo chính thức...
Để đảm bảo rằng các cuộc phỏng vấn đươc thực hiện theo cách hiệu quả nhất, chuyên gia tư vấn, cùng với sự tham vấn từ Ban thư ký HPG, sẽ chuẩn bị một số điểm chính và các câu hỏi khảo sát ngắn gọn trước khi tiến hành phỏng vấn.
Ban thư ký HPG sẽ hỗ trợ chuyên gia tư vấn trong việc liên hệ với các thành viên HPG để lấy thông tin ban đầu về các nhóm làm việc/ nhóm đối tác đang hoạt động cũng như lấy thông tin liên hệ về sau.
Hoạt động


 1. Thiết kế một bảng ma trận đơn giản để lưu trữ thông tin về các nhóm đang hoạt động;
 1. Dựa trên bảng ma trận, xây dựng bảng câu hỏi khảo sát ngắn gọn để thu thập dữ liệu về các nhóm liên quan đến Y tế (gồm thông tin chung, cơ chế làm việc, lĩnh vực tập trung, hiểu biết về HPG, mức độ mong muốn thiết lập mối liên kết chính thức với HPG...)
 1. Tập hợp tất cả các thông tin liên quan đến các nhóm làm việc về Y tế kể cả thông qua quá trình gửi bảng ma trận cho các nhóm để điền. Khi thông tin cung cấp không hoàn chỉnh hoặc không đầy đủ, cần liên hệ với chủ tịch hoặc ban thư ký của nhóm đó để yêu cầu thêm thông tin;
 1. Tiến hành phỏng vấn chủ tich và ban thư ký của nhóm để xác định cách thức liên kết nhóm với HPG, và xác định các thông tin cần thiết về nhóm;
 1. Tóm tắt thông tin về các nhóm liên quan đến Y tế và phân phát đến các thành viên HPG cũng như chủ tịch các nhóm để lấy thêm ý kiến đóng góp;
 1. Chuẩn bị một danh sách các khuyến nghị về việc xây dựng các thủ tục liên kết các nhóm đang hoạt động trong lĩnh vực Y tế với HPG, gồm cả trường hợp nếu mối liên kết là không thích hợp hoặc nhóm đó không có nhu cầu liên kết chính thức với PG.


Sản phẩm đầu ra


 • Bảng tóm tắt các nhóm đối tác và nhóm làm việc liên quan đến Y tế đang hoạt động với những thông tin như sau:
  • Tên nhóm và mục tiêu của nhóm

  • Lĩnh vực trọng tâm

  • Kế hoạch công việc

  • Chủ trì

  • Thông tin liên quan khác

Bảng tóm tắt này cần chỉ rõ đó là nhóm làm việc dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế hay là nhóm đối tác độc lập.
 • Các khuyến nghị về mối liên kết giữa các nhóm và HPG, có cần phải có một hệ thống báo cáo chính thức hay không.
 • Hội thảo (nếu cần thiết) để trình bày kết quả và tìm kiếm sự đồng thuận giữa các thành viên nhóm HPG và các nhóm làm việc đã xác định được, bàn về mối liên kết giữa những nhóm này với HPG.Thời gian

Công việc này dự kiến diễn ra từ ngày 2-25 tháng 6 năm 2010.

tải về 24.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương