KẾ hoạch kiểm tra tiếN ĐỘ thực hiện cáC ĐỀ TÀi cấp trưỜng năM 2011tải về 46.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích46.57 Kb.
#35594
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

CÁC ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM 2011

(Kèm theo thông báo số: 137 /TB-CS2-KHCN ngày 19 tháng 8 năm 2011)
- Nội dung kiểm tra: Các kết quả, sản phẩm trung gian theo các nội dung thực hiện đến ngày 10/9/2011.

- Thời gian: Bắt đầu từ 07:30 ngày 13/9/2011.

- Địa điểm: Phòng họp B.

- Thành phần kiểm tra:

+ PGĐ phụ trách KHCN: TS.Hoàng Xuân Niên – Chủ trì

+ Ban KHCN: Hoàng Trọng Lành: Trưởng Ban – Thư k‎ý

+ Ban TCKT: Tưởng Quang Vinh: Trưởng ban – Uỷ viên

+ Trưởng các Ban có chủ nhiệm đề tài báo cáo: Uỷ viên

Chủ nhiệm các đề tài chuẩn bị báo cáo trên Power Point để trình bày trong 10 phút.

Kế hoạch thời gian báo cáo cụ thể theo biểu sau:

TT

Tên đề tài/ Hợp đồng KHCN

Người chủ trì

Thời gian báo cáo

1

Một số biện pháp phát triển thị trường vốn tín dụng nông thôn ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Thái Hữu Thọ

7:30-7:45

2

Phân tích thực trạng sản xuất của trang trại chăn nuôi heo ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Đinh Thị Thu Thủy

7:45-8:00

3

Nghiên cứu cải tiến nội dung, phương pháp tổ chức và đánh giá kết quả thực tập cuối khoá cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kiểm lâm

Hồ Sỹ Tương8:00-8:15

4

Ứng dụng GIS để tạo lập cơ sở dữ liệu trong quản lý bảo tồn các loài thực vật họ Sao Dầu tại Tiểu khu 121 - Khu bảo tồn Thiên Nhiên - Văn hoá Đồng Nai

Nguyễn Thị Hà8:15-8:30

5

Nghiên cứu đặc điểm phân bố cây mật nhân (Eurycoma Longifolia Jack) tại khu bảo tồn Thiên nhiên văn hoá Đồng Nai để làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển

Phạm Văn Hường8:30-8:45

6

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sinh thái Lan một lá. (lan cờ, thanh thiên quỳ) Nervilia fordii - tại Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai

Nguyễn Tuấn Bình8:45-9:00

7

Đánh giá kết quả trồng rừng cây bản địa tại Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hoá Đồng Nai

Nguyễn Xuân Ngọc

9:00-9:15

8

Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Chiêu liêu (Terminalia calamansanai (BL) Rolfe) tại vườn ươm Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp, Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Vũ Thị Lan9:15-9:30

9

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn một số loài lâm sản ngoài gỗ tại Khu BTTN - văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai

Đặng Việt Hùng9:30-9:45

10

Nghiên cứu thành phần sâu hại trên cây cà tím (Solanum melongena L.) và hiệu quả phòng trừ bằng thuốc sinh học, hóa học tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Vũ Văn Hùng

9:45-10:00

11

Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh ở rừng tự nhiên trên cơ sở số liệu các ô định vị nghiên cứu sinh thái tại tỉnh Gia Lai

Thái Văn Thành

10:00-10:15

12

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến quá trình ra hoa đậu quả và năng suất Điều tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Mai Hải Châu10:15-10:30

13

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian ép tới chất lượng ván dăm hỗn hợp từ bèo lục bình và dăm gỗ

Nguyễn Nam Anh10:30-10:45

14

Khảo sát thực trạng công nghệ sản xuất đồ mộc phục vụ cho việc đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại một số công ty Chế biến gỗ Đồng Nai

Trần Lâm Trà

10:45-11:00

15

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ kết cấu đến chất lượng ván dăm hỗn hợp từ bèo lục bình và dăm gỗ

Nguyễn Thị Thuận

11:00-11:15

16

Nghiên cứu các giải pháp quản lý bền vững tài nguyên rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai

Bùi Thị Thu Trang

11:15-11:30

17

Đánh giá tiềm năng đồng quản lý rừng của các bên liên quan tại Vườn Quốc Gia Cát Tiên - Đồng Nai

Đào Thị Thuỳ Dương

13:30-13:45

18

Nghiên cứu xác định giống và giá thể phù hợp cho sản xuất dưa lê trong điều kiện nhà màng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt

Đinh Quang Tuyến13:45-14:00

19

Nghiên cứu cấu trúc rừng tự nhiên phục hồi sau khoanh nuôi tại Khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai

Nguyễn Thị Hồng Nhung

14:00-14:15

20

 Ứng dụng công nghệ sinh học để chọn lọc và nhân giống nhằm tạo giống nấm sò (pleurotus sp) thuần khiết chủ động phục vụ phong trào sản xuất nấm ăn ở Đồng Nai

Trương Bùi Nguyệt Hảo


14:15-14:30

21

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố kích thích sinh trưởng trong nhân chồi và tạo rễ loài hoa lan Dendrobium burana jade

Đào Xuân Hiếu


14:30-14:45

22

Nghiên cứu nuôi trồng Nấm rơm bằng nguyên liệu lá, quả cây Cao su và cây keo lai

Nguyễn Xuân Hùng14:45-15:00

23

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của cheo cheo Tragulus kanchil (Raffles, 1821) ở Khu bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn

Đinh Thị Đào15:00-15:15

24

Thực trạng và giải pháp quản lý lưu trữ hồ sơ cán bộ viên chức tại cơ sở 2 Trường Đại học lâm nghiệp

Nguyễn Thị Ngọc

15:15-15:30

25

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch khai thác rừng theo nguyên tắc quản lý rừng bền vững ở Việt Nam

Hoàng Trọng Lành


15:30-15:45

Đề nghị Ban TCHC giúp chuẩn bị phòng họp B để phục vụ báo cáo trong ngày 13/9/2011.


tải về 46.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương