Khoa cơ- ĐIỆn- đIỆn tử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 21.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.10.2017
Kích21.68 Kb.
#33803


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

KHOA CƠ- ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH
MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

 1. Hệ tuyển sinh: Đại học Chính quy Liên Thông từ Cao Đẳng

 2. Bậc: Đại học 

 3. Ngành tuyển sinh: Kỹ thuật Điện- Điện Tử, Kỹ thuật Điện tử -Truyền thông, Kỹ thuật Cơ – Điện tử

 4. Khoa quản lý bộ môn: Khoa Cơ- Điện- Điện Tử

 5. Hình thức thi: Tự luận

 6. Thời lượng thi: 180 phút

 7. Tài liệu học tập (tham khảo):

[1] Nguyễn Thị Ngọc Anh (2015), Kỹ thuật Điện Tử, HUTECH.

[2] Robert Boylestad, Louis Nashelsky. Electronic Devices and Circuit Theory (11th Edition), 2012.[3] Martin Roden, Gordon Carpenter, William Wieserman, 2002, Electronic Design.


 1. Nội dung ôn tập chi tiết:

NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: DIODE BÁN DẪN (SEMICONDUCTOR DIODES)

 1. Chất bán dẫn loại P, loại N. Mối nối P-N và phân cực

 2. Diode và ứng dụng: Cổng AND/OR, chỉnh lưu bán kỳ và toàn kỳ, mạch xén, mạch kẹp, mạch nhân áp.

 3. Các loại diode khác và ứng dụng: Diode ổn áp (Zener), Diode phát quang (LEDs).

 4. Các linh kiện 2 chân khác và ứng dụng: Photodiodes, Photo Cells, IR Emitters, Liquid-Crystal Displays (LCD), Solar Cells, Thermistors.

BÀI TẬP

CHƯƠNG 2 : NGUỒN CUNG CẤP (POWER SUPPLIES)

 1. Khái niệm về bộ nguồn DC, ổn áp.

 2. Nguồn ổn áp sử dụng vi mạch (LM78xx, 79xx,), mạch nguồn điểu chỉnh được (IC LM317, 723)

 3. Các vấn đề của bộ nguồn.

BÀI TẬP

CHƯƠNG 3: transistor lưỡng cực BJT (BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS)

 1. Transistor loại: NPN và PNP. Hoạt động của Transistor.

 2. Đặc tuyến Volt-Ampere và các thông số đặc trưng của Transistor.

 3. Phân cực DC: Vai trò điểm tĩnh làm việc và sự ổn định nhiệt. Phân cực định dòng IB, định dòng IB có và không có trở kháng Emitter, các ứng dụng trong thiết kế mạch điều khiển.

 4. Mạch điều khiển dùng Transistor: Sử dụng Transistor như công tắc điện tử, sử dụng chuyển mạch Transistor cùng các cảm biến

BÀI TẬP

CHƯƠNG 4 : transistor hiệu ứng trường FET (FIELD-EFFECT TRANSISTOR)

 1. Hoạt động của JFET, MOSFET and IGFET. Đặc tuyến Volt-Ampere.

 2. Các thông số đặc trưng của linh kiện, đặc tính tần số và tốc độ.

 3. Ứng dụng.

BÀI TẬP

Bài 5 : MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TÓAN OPAMP (OPERATIONS AMPLIFIERS)

 1. Mạch khuếch đại vi sai tổng hợp.

 2. Hoạt động của Op-Amp. Các thông số kỹ thuật của Opamp.

 3. Ứng dụng Op-Amp:

 • Mạch so sánh (Comparators)

 • Mạch khuếch đại đảo (Inverting amplifier)

 • Mạch khuếch đại không đảo (Non-inverting amplifier)

 • Mạch đệm (Buffer)

BÀI TẬP
TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2015

Người viết đề cương

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Đã ký)

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Anh

Trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Đã ký)

GS. TS Đinh Sĩ Hiền


Khoa quản lý bộ môn/chuyên ngành

(Lãnh đạo khoa ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)
TS. Nguyễn Hùng

Trang /


Каталог: tuyensinh
tuyensinh -> Phụ lục phiếU ĐĂng ký tuyển thẳng vàO ĐẠi họC, cao đẲng năM 2016
tuyensinh -> Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Hå s¬ data\1101. Dbf danh s¸ch §¨ng ký XÐt tuyón n¡M 2014
tuyensinh -> QuyếT ĐỊnh về việc công nhận trúng tuyển lớp 10 thpt chuyên Ngoại ngữ
tuyensinh -> LỊch thi cao học khóA 10 (ĐỢT 1 – 2014) Mời Anh (chị) đúng vào lúc 09h ngày 10/05/2014 có mặt tại giảng đường 208
tuyensinh -> ĐỀ thi tuyển sinh cao đẲng năM 2011 Môn thi : LỊch sử phần chung cho tất cả thí sinh
tuyensinh -> ĐỀ thi trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 10 nâng cao – hkii thời gian làm bài: 45 phút Họ và tên
tuyensinh -> Phụ lục phiếU ĐĂng ký tuyển thẳng vàO ĐẠi họC, cao đẲng năM 2015
tuyensinh -> UỶ ban dân tộC số: 447/QĐ-ubdt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
tuyensinh -> TRƯỜng trung cấp nghề 26/3

tải về 21.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương