Khoa: CÔng nghệ Ô TÔtải về 137 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2022
Kích137 Kb.
#52914
De thi KTC 01
De thi KTC 03
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
KHOA: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
NGHẾ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
Khóa:……………………
Mã số đề: 01ĐỀ THI KỸ NĂNG
Kiểm tra định kỳ ; Kiểm tra hết môn ; thi hết môn .
MÔN HỌC/MÔ-ĐUN: BẢO DƯỠNG SỬA CHỮAHT PHANH ABS
Tổng số giờ: h; LT: h; TH: h; KT: 6
Số tín chỉ: ; Mã số môn học:
Ngày thực hiện:………..Thời gian thực hiện: 240 Phút
 1. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA:

Câu 1. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt đông của cảm biến tốc độ bành xe loai điện từ.
Câu 2. Nêu cách đo kiểm tra cảm biến tốc độ bánh xe loại điện từ
Câu 3.Thực hiện đây dây mạch điện điều khiển hệ thống phanh thủy lực ABS trên xe Toyota Yaris 2004

 1. HƯỚNG DẪN HỌC SINH:

 1. Yêu cầu kĩ thuật:

 • Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt đông của cảm biến tốc độ bành xe loai điện từ.

 • Nêu được cách đo kiểm tra cảm biến tốc độ bánh xe loại điện từ

 • Thực hiện đây dây mạch điện điều khiển hệ thống phanh thủy lực ABS

 1. Trình tự thực hiện công việc:

 • Trình bày đúng cấu tạo và nguyên lý hoạt đông của cảm biến tốc độ bành xe

 • Đo kiểm tra cảm biến tốc độ bánh xe loại điện từ

 • Thực hiện đây dây mạch điện điều khiển hệ thống phanh thủy lực ABS

 1. Trang thiết bị, dụng cụ:

  TT

  Tên thiết bị - Dụng cụ

  Thông số kĩ thuật

  Đơn vị

  Số lượng

  Thời gian sử dụng

  1

  Bộ accu
  bộ

  02
  2

  Bộ Clê
  bộ

  02
  3

  Kiềm, tua vít
  bộ

  02
  4

  VOM
  cái

  02
 2. VẬT TƯ, VẬT LIỆU THỰC HIỆN

TT

Tên vật tư/
vật liệu

Thông số kĩ thuật/Qui cách

Đơn vị

Số lượng

Thời gian sử dụng

Sử dụng

Tỉ lệ (%)
thu hồi

Tỉ lệ (%)
tiêu hao

1

Băng keo điện
Cuộn

06100% 1. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM

TT

Tiêu chi đánh giá

Cách thức đánh giá

Tiêu chuẩn đánh giá

Thang điểm

1

Kiến thức60đ
-Trình bày vẽ hình cầu tạo cảm biến tốc độ bành xe
-Trình bày cách xác định khe hở từ
-Trình bày nguyên lý hoạt động cảm biến tốc độ bánh xe loại điện từ
- Trình bày cách xác định đo kiểm tra cảm biến tốc độ bành xe loại điện từ

-Trình bày viết.- Vẽ chính xác hình cầu tạo cảm biến tốc độ bành xe loại điện từ

-Trình bày đúng cách xác định khe hở từ

-Trình bày đúng nguyên lý hoạt động cảm biến tốc độ bánh xe loại điện từ

- Trình bày đúng cách xác định đo kiểm tra cảm biến tốc độ bành xe loại điện từ
2

Kĩ năng30đ
Xác định thứ tự nổ của động cơ I4.
-Lựa chọn đúng dụng cụ.
-Xác định xupap hút.
-Xác định xupap xả.
-Xác định chiều quay dựa vào góc đánh lửa sớm.
-Quay trục khuỷu theo chiều quay. Xác định thứ tự đi xuống của các xupap xả.
-Xác định đúng thứ tự nổ của động cơ I4.-Kiểm tra thiết bị, dụng cụ.


-Quan sát thao tác khi vận hành thiết bị, sử dụng dụng cụ.
- Quan sát nơi làm việc và quá trình thực hiện, đối chiếu với yêu cầu về vệ sinh, an toàn trong quá trình làm việc.

-Chuẩn bị đủ và sử dụng thành thạo


thiết bị, dụng cụ cần thiết.
-Tổ chức công việc hợp lý, bảo đảm
an toàn và vệ sinh công nghiệp.
-Bảo đảm thời gian sửa chữa.
3

Mức độ tự chủ - Trách nhiệm:10 đ
Tuân thủ nội qui, qui định, ý thức kỷ luật …

Quan sát thái độ, tác phong trong quá trình thực hiện

Chấp hành nghiêm túc các quy địnhAn toàn lao động, thiết bị

An toàn


Vệ sinh nơi làm việc, trang thiết bị - dụng cụ

Vệ sinh nơi làm việc, dụng cụ


Thời gian

Đúng thời gian quy địnhTổng số điểm

100 điểm
HỘI ĐỒNG THI
(Ký tên và ghi rõ họ,tên)

TRƯỞNG KHOA
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn Mịch

GIẢNG VIÊN/GIÁO VIÊN
(Ký tên và ghi rõ họ,tên)
Nguyễn Đức Lâm

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
KHOA: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
NGHẾ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
Khóa:……………………
Mã số đề: 04

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KỸ NĂNG
Kiểm tra định kỳ ; Kiểm tra hết môn ; thi hết môn .
MÔN HỌC/MÔ-ĐUN: KĨ THUẬT CHUNG VỀ Ô TÔ
VÀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA
Tổng số giờ: 45h; LT: 15h ; TH: 26h; KT: 06
Số tín chỉ: 2 ; Mã số môn học: 5.216.57
Ngày thực hiện: ……….Thời gian thực hiện: 240 phút

NỘI DUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ THANG ĐIỂM CHI TIẾT

TT

Tiêu chi đánh giá

Cách thức đánh giá

Tiêu chuẩn đánh giá

Thang điểm

1

Kiến thức60đ
-Trình bày cách xác định xupap hút.
-Trình bày cách xác định xupap xả.
-Trình bày cách xác định chiều quay động cơ dựa vào góc đánh lửa sớm
-Trình bày cách xác định chiều quay động cơ dựa vào máy khởi động
-Trình bày cách xác định chiều quay động cơ dựa vào xupap nạp và xả.
- Trình bày cách xác định điểm chết trên của một máy theo dấu trên puli hoặc bánh đà.
- Trình bày cách xác định điểm chết trên của một máy dựa vào sự trùng điệp của xu páp hút và xả.
- Lập bảng thứ tự công tác động cơ I4 theo thứ tự nổ cho trước (1-3-4-2)


-Trình bày viết

-Trình bày đúng cách xác định xupap hút.
-Trình bày đúng cách xác định xupap xả.
-Trình bày đúng chiều quay động cơ
- Trình bày đúng cách xác định điểm chết trên của một máy.
- Lập đúng bảng thứ tự công tác theo thứ tự nổ

10đ
10đ
10đ
10đ
10đ
10đ2

Kĩ năng30đ
Xác định thứ tự nổ của động cơ I4.
-Lựa chọn đúng dụng cụ.
-Xác định xupap hút.
-Xác định xupap xả.
-Xác định chiều quay dựa vào góc đánh lửa sớm.
-Quay trục khuỷu theo chiều quay. Xác định thứ tự đi xuống của các xupap xả.
-Xác định đúng thứ tự nổ của động cơ I4.-Kiểm tra thiết bị, dụng cụ.


-Quan sát thao tác khi vận hành thiết bị, sử dụng dụng cụ.
- Quan sát nơi làm việc và quá trình thực hiện, đối chiếu với yêu cầu về vệ sinh, an toàn trong quá trình làm việc.

-Chuẩn bị đủ và sử dụng thành thạo


thiết bị, dụng cụ cần thiết.
-Tổ chức công việc hợp lý, bảo đảm
an toàn và vệ sinh công nghiệp.
-Bảo đảm thời gian kiểm tra.


3

Mức độ tự chủ - Trách nhiệm:10 đ
Tuân thủ nội qui, qui định, ý thức kỷ luật …

Quan sát thái độ, tác phong trong quá trình thực hiện

Chấp hành nghiêm túc các quy định

2.5 đ
An toàn lao động, thiết bị

An toàn
2.5 đ
Vệ sinh nơi làm việc, trang thiết bị - dụng cụ

Vệ sinh nơi làm việc, dụng cụ
2.5 đ
Thời gian

Đúng thời gian quy định
2.5 đ

Tổng số điểm

100 điểmHỘI ĐỒNG THI
(Ký tên và ghi rõ họ,tên)

TRƯỞNG KHOA
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn Mịch

GIẢNG VIÊN/GIÁO VIÊN
(Ký tên và ghi rõ họ,tên)
Nguyễn Đức Lâm


TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
KHOA: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
Lớp: ………………………;
Nhóm: ……………………..
Họ và tên:………………….
Mã số đề: 04

PHIẾU CHẤM KỸ NĂNG
Kiểm tra định kỳ ; Kiểm tra hết môn ; thi hết môn .
MÔN HỌC/MÔ-ĐUN: KĨ THUẬT CHUNG VỀ Ô TÔ
VÀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA
Tổng số giờ: 45h ; LT: 15h ; TH: 24h: KT: 6
Số tín chỉ: 2 ; Mã số môn học: 5.216.57
Ngày thực hiện: ……. Thời gian thực hiện: 240 phút


NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM:

TT

Tiêu chi đánh giá

Tổng điểm

Điểm chấm

Ghi chú

1

Kiến thức

60đ


-Trình bày cách xác định xupap hút.
-Trình bày cách xác định xupap xả.
-Trình bày cách xác định chiều quay động cơ dựa vào góc đánh lửa sớm
-Trình bày cách xác định chiều quay động cơ dựa vào máy khởi động
-Trình bày cách xác định chiều quay động cơ dựa vào xupap nạp và xả.
- Trình bày cách xác định điểm chết trên của một máy theo dấu trên puli hoặc bánh đà.
- Trình bày cách xác định điểm chết trên của một máy dựa vào sự trùng điệp của xu páp hút và xả.
- Lập bảng thứ tự công tác động cơ I4 theo thứ tự nổ cho trước (1-3-4-2)

10đ
10đ
10đ
10đ
10đ

10đ


2

Kĩ năng

30đ


Xác định thứ tự nổ của động cơ I4.
-Lựa chọn đúng dụng cụ.
-Xác định xupap hút.
-Xác định xupap xả.
-Xác định chiều quay dựa vào góc đánh lửa sớm.
-Quay trục khuỷu theo chiều quay. Xác định thứ tự đi xuống của các xupap xả.
-Xác định đúng thứ tự nổ của động cơ I4.
3

Mức độ tự chủ - Trách nhiệm:

10 đ


Tuân thủ nội qui, qui định, ý thức kỷ luật …

2.5 đ


An toàn lao động, thiết bị

2.5 đ


Vệ sinh nơi làm việc, trang thiết bị - dụng cụ

2.5 đ


Thời gian

2.5 đTổng số điểm

100 điểmĐồng Nai, ngày ………../2022 .

GIÁM KHẢO 1
(Ký tên và ghi rõ họ,tên)
GIÁM KHẢO 2
(Ký tên và ghi rõ họ,tên)
tải về 137 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương