Khoa kỹ thuật máy tính độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 83.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích83.74 Kb.
#29157
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2013


THÔNG BÁO

kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp Học kỳ I – Năm học 2013-2014


 1. QUI ĐỊNH CHUNG:

 • Quy định sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp khi thỏa các yêu cầu sau:

  • Không còn nợ bất kỳ học phần nào trong khối kiến thức đại cương và cơ sở nhóm ngành (các môn trong bốn học kỳ đầu).

  • Không được phép nợ quá 2 môn chuyên ngành.

  • Có điểm trung bình tích lũy tính đến thời điểm xét làm khóa luận tốt nghiệp tối thiểu 6.5.

 • Khóa luận tốt nghiệp với 2 sinh viên/1 đề tài. Sinh viên tự tìm bạn để tạo nhóm 2 SV làm khóa luận.

 • Đề tài khóa luận tốt nghiệp phải có liên quan đến các lĩnh vực của khoa và sinh viên có thể lựa chọn đề tài trong danh sách đề tài đã được khoa duyệt thông qua(DS bên dưới) hoặc đề xuất đề tài với GV hướng dẫn và báo cáo về khoa.

 • Sinh viên có thể nhận đề tài và GV hướng dẫn ở những nơi khác (VD nơi thực tập, công ty đang làm) với điều kiện đề tài phù hợp và GV hướng dẫn phải có bằng cấp từ Thạc sỹ trở lên. Nếu không thì phải có thêm 1 GV khoa đồng hướng dẫn và có bằng ThS trở lên.

 • Sinh viên tham khảo danh sách đề tài khóa luận bên dưới.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Các mốc thời gian cho học kỳ tốt nghiệp như sau:STT

Công việc

Thời gianKhoa công bố danh sách đề tài và hướng đề tài

04/9/2013Đăng ký đề tài theo mẫu (nộp đơn đăng ký về khoa)

12/9/2013-13/9/2013Khoa xem xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp và duyệt đề tài

16/9/2013-20/9/2013Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp

25/9/2013-27/9/2013Thời gian làm khóa luận chính thức. (hạn chót nộp khóa luận là ngày cuối cùng trong thời gian này)

30/9/2013-17/01/2014Thành lập hội đồng bảo vệ khóa luận

10/02/2014-14/02/2014Thời gian phân công phản biện khóa luận tốt nghiệp

17/02/2014-28/02/2014Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

03/3/2014-07/3/2014Chú ý:

 • Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp tiến hành liên hệ với GV hướng dẫn, đăng ký đề tài làm khóa luận tốt nghiệp theo mẫu (không làm quá 1 trang A4 và phiếu đăng ký phải đánh bằng máy tính) và gửi về khoa theo đúng mốc thời gian qui định. Phiếu gửi về khoa phải có đầy đủ chữ ký sống của tất cả sinh viên và người hướng dẫn.

 • Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nộp trễ các giấy tờ theo thời gian qui định

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013


PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2013-2014


 1. Học vị, Họ và tên, nơi công tác cán bộ hướng dẫn (và cán bộ hướng dẫn phụ nếu có):

2. Tên đề tài:

3. Danh sách sinh viên thực hiện :STT

Họ và Tên

MSSV

12


4. Mục đích của đề tài:

5. Các nội dung chính và giới hạn của đề tài:


Cán bộ hướng dẫn

(ký và ghi rõ họ tên)Sinh viên thực hiện

(ký và ghi rõ họ tên)

DUYỆT CỦA KHOA

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TINKHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH
DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2013-2014

STT

Tên đề tài hoặc hướng đề tài

GV hướng dẫn

Yêu cầu

Ghi chúNghiên cứu và thiết kế lõi IP mềm thực hiện cải tiến chất lượng video trong thời gian thực bằng phương pháp Self-enhancement.

ThS. Nguyễn Thanh Sang

sangnt@uit.edu.vn

Sinh viên học qua các môn Hệ thống số, Xử lý số tín hiệu, TK vi mạch với HDL.

2 Sinh viênNghiên cứu và thiết kế lõi IP mềm thực hiện cải tiến chất lượng video trong thời gian thực bằng phương pháp Frame-based fusion.

ThS. Nguyễn Thanh Sang

sangnt@uit.edu.vn

Sinh viên học qua các môn Hệ thống số, Xử lý số tín hiệu, TK vi mạch với HDL.

2 Sinh viênNghiên cứu và thiết kế vi xử lý RISC 8-bit trên kit Altera DE2.

ThS. Nguyễn Thanh Sang

sangnt@uit.edu.vn

Sinh viên học qua các môn Kiến trúc máy tính, Trình biên dịch, Vi xử lý-vi điều khiển, Hệ thống số, TK vi mạch với HDL.

2 Sinh viênNghiên cứu, thiết kế lõi IP mềm UART 8-bit trên kit Altera DE2 và xây dựng hệ thống phần cứng để hiện thực thiết kế.

ThS. Nguyễn Thanh Sang

sangnt@uit.edu.vn

Sinh viên học qua các mônVi xử lý-vi điều khiển, Hệ thống số, Xử lý số tín hiệu, TK vi mạch với HDL.

2 Sinh viênSử dụng giọng nói để bảo vệ dữ liệu người dùng trên điện thoại thông minh

Hà Lê Hoài Trung

trunghlh@uit.edu.vn

Java
Android

2 Sinh viênSử dụng khuôn mặt để bảo vệ dữ liệu người dùng trên điện thoại thông minh

Hà Lê Hoài Trung

trunghlh@uit.edu.vn

C, Java Android

2 Sinh viênm-health – xây dựng hệ thống theo dõi các chỉ số sức khỏe của người dùng

Hà Lê Hoài Trung

trunghlh@uit.edu.vn

Vi xử lý

thiết kế mạch

Android


2 Sinh viênThiết kế hệ thống quản lý và điều khiển thiết bị Smart Home trong thực tế

Phan Đình Duy

Đồng hướng dẫn: TS. Vũ Đức LungLập trình ARM, wireless, điện tử

Đã có nhóm đăng kýNghiên cứu trình biên dịch và thiết kế một trình biên dịch đơn giản

TS. Vũ Đức Lung

lungvd@uit.edu.vn


Lập trình tốt trên Java hoặc C++, Assembly

2 Sinh viênĐiều khiển robot Lego Mindstorm bằng giọng nói tiếng Việt

TS. Vũ Đức Lung

lungvd@uit.edu.vn


Lập trình tốt trên Java hoặc C++,

2 Sinh viênInvestigate and develop a specific compiler dedicated for the first 32-bit Vietnamese ASIC-based DSP Processor with empirical case on MIPS instruction set.
Students are encouraged to contact supervisors directly via following emails:

khoinguyen@uit.edu.vn

khoinguyen@cse.hcmut.edu.vn

lehuukhoinguyen@gmail.com

The email’s subject needs to be in following format:

[UIT] Thesis Title X

where X is the ordinal of thesis title.
Students are strongly suggested to read carefully the attached manuscript to have a basic understanding about the first 32-bit Vietnamese ASIC-based DSP Processor.
Attached manuscript: Khoi-Nguyen L-H et. al., “Towards a VLIW architecture for the 32-bit DSP Processor”, to appear in Lecture Notes in Electrical Engineering, published by Springer Verlag, indexed by EI & SCOPUS, 2013.

https://www.dropbox.com/s/xcel4ftuzqsewde/Towards%20a%20VLIW%20architecture%20for%20the%2032-bit%20DSP%20Processor.pdf


Assoc. Prof. Anh-Vu DINH-DUC

BEng. Khoi-Nguyen LE-HUUkhoinguyen@uit.edu.vn


 • General knowledge in the field of DSP – Digital Signal Processing, FPU – Floating-Point Unit, FFT – Fast Fourier Transform, and DCT – Discrete Cosine Transform.

 • Basis about the ASIC Design Flow.

 • Good skills upon C programming, Assembly programming.

 • Solid understanding about compiler knowledge, especially the open-source lexical analyzer generator and parser generator.

 • Satisfactory English literacy to master quickly scientific papers as well as journals from international conferences.

 • Logical thinking and explanation; be serious and mature in working attitude.

 • Diligence, can-do attitude, team work spirit and creativity.

 • GPA >= 7.5/10 is a plus.

 • Great chance to work under supervision of one of the best Professor in the field of chip design in Vietnam.

 • Possibly referred to honor graduate or postgraduate scholarships for oversea study.

 • Incentivized to submit scientific papers to international conferences as well as journals technically sponsored by IEEE, ACM, Springer, etc. and indexed by ISI, Elsevier, SCOPUS, Ei Compendex, CSA, Google and Google Scholar, IEE, IEEE Xplore, etc.Investigate and implement a soft-core IP Direct Memory Access-DMA for the first 32-bit Vietnamese ASIC-based DSP Processor with empirical case on FPGA Board.
Students are encouraged to contact supervisors directly via following emails:

khoinguyen@uit.edu.vn

khoinguyen@cse.hcmut.edu.vn

lehuukhoinguyen@gmail.com

The email’s subject needs to be in following format:

[UIT] Thesis Title X

where X is the ordinal of thesis title.
Students are strongly suggested to read carefully the attached manuscript to have a basic understanding about the first 32-bit Vietnamese ASIC-based DSP Processor.
Attached manuscript: Khoi-Nguyen L-H et. al., “Towards a VLIW architecture for the 32-bit DSP Processor”, to appear in Lecture Notes in Electrical Engineering, published by Springer Verlag, indexed by EI & SCOPUS, 2013.

https://www.dropbox.com/s/xcel4ftuzqsewde/Towards%20a%20VLIW%20architecture%20for%20the%2032-bit%20DSP%20Processor.pdf


Assoc. Prof. Anh-Vu DINH-DUC

BEng. Khoi-Nguyen LE-HUUkhoinguyen@uit.edu.vn


 • General knowledge in the field of DSP – Digital Signal Processing, FPU – Floating-Point Unit, FFT – Fast Fourier Transform, and DCT – Discrete Cosine Transform.

 • Basis about the ASIC Design Flow.

 • Good skills upon C programming, Verilog HDL.

 • Solid understanding about DMA term as well as its operation.

 • Satisfactory English literacy to master quickly scientific papers as well as journals from international conferences.

 • Logical thinking and explanation; be serious and mature in working attitude.

 • Diligence, can-do attitude, team work spirit and creativity.

 • GPA >= 7.5/10 is a plus.

 • Great chance to work under supervision of one of the best Professor in the field of chip design in Vietnam.

 • Possibly referred to honor graduate or postgraduate scholarships for oversea study.

 • Incentivized to submit scientific papers to international conferences as well as journals technically sponsored by IEEE, ACM, Springer, etc. and indexed by ISI, Elsevier, SCOPUS, Ei Compendex, CSA, Google and Google Scholar, IEE, IEEE Xplore, etc.Investigate and design peripheral and external memory interfaces for the first 32-bit Vietnamese ASIC-based DSP Processor in FPGA board.
Students are encouraged to contact supervisors directly via following emails:

khoinguyen@uit.edu.vn

khoinguyen@cse.hcmut.edu.vn

lehuukhoinguyen@gmail.com

The email’s subject needs to be in following format:

[UIT] Thesis Title X

where X is the ordinal of thesis title.
Students are strongly suggested to read carefully the attached manuscript to have a basic understanding about the first 32-bit Vietnamese ASIC-based DSP Processor.
Attached manuscript: Khoi-Nguyen L-H et. al., “Towards a VLIW architecture for the 32-bit DSP Processor”, to appear in Lecture Notes in Electrical Engineering, published by Springer Verlag, indexed by EI & SCOPUS, 2013.

https://www.dropbox.com/s/xcel4ftuzqsewde/Towards%20a%20VLIW%20architecture%20for%20the%2032-bit%20DSP%20Processor.pdf


MEng. Diem N. HO

diemhn@uit.edu.vn
 • General knowledge in the field of DSP – Digital Signal Processing, FPU – Floating-Point Unit, FFT – Fast Fourier Transform, and DCT – Discrete Cosine Transform.

 • Basis about the ASIC Design Flow.

 • Good skills upon C programming, Verilog HDL.

 • Experienced in working with FPGA boards.

 • Satisfactory English literacy to master quickly scientific papers as well as journals from international conferences.

 • Logical thinking and explanation; be serious and mature in working attitude.

 • Diligence, can-do attitude, team work spirit and creativity.

 • GPA >= 7.5/10 is a plus.

 • Great chance to work under supervision of one of the best Professor in the field of chip design in Vietnam.

 • Possibly referred to honor graduate or postgraduate scholarships for oversea study.

 • Incentivized to submit scientific papers to international conferences as well as journals technically sponsored by IEEE, ACM, Springer, etc. and indexed by ISI, Elsevier, SCOPUS, Ei Compendex, CSA, Google and Google Scholar, IEE, IEEE Xplore, etc.Investigate and develop DSP benchmarks/applications for the first 32-bit Vietnamese ASIC-based DSP Processor in FPGA board.
Students are encouraged to contact supervisors directly via following emails:

khoinguyen@uit.edu.vn

khoinguyen@cse.hcmut.edu.vn

lehuukhoinguyen@gmail.com

The email’s subject needs to be in following format:

[UIT] Thesis Title Xwhere X is the ordinal of thesis title.
Students are strongly suggested to read carefully the attached manuscript to have a basic understanding about the first 32-bit Vietnamese ASIC-based DSP Processor.
Attached manuscript: Khoi-Nguyen L-H et. al., “Towards a VLIW architecture for the 32-bit DSP Processor”, to appear in Lecture Notes in Electrical Engineering, published by Springer Verlag, indexed by EI & SCOPUS, 2013.

https://www.dropbox.com/s/xcel4ftuzqsewde/Towards%20a%20VLIW%20architecture%20for%20the%2032-bit%20DSP%20Processor.pdf

MEng. Diem N. HO

diemhn@uit.edu.vn


 • General knowledge in the field of DSP – Digital Signal Processing, FPU – Floating-Point Unit, FFT – Fast Fourier Transform, and DCT – Discrete Cosine Transform.

 • Basis about the ASIC Design Flow.

 • Good skills upon C programming, Verilog HDL.

 • Experienced in working with FPGA boards.

 • Satisfactory English literacy to master quickly scientific papers as well as journals from international conferences.

 • Logical thinking and explanation; be serious and mature in working attitude.

 • Diligence, can-do attitude, team work spirit and creativity.

 • GPA >= 7.5/10 is a plus.

 • Great chance to work under supervision of one of the best Professor in the field of chip design in Vietnam.

 • Possibly referred to honor graduate or postgraduate scholarships for oversea study.

 • Incentivized to submit scientific papers to international conferences as well as journals technically sponsored by IEEE, ACM, Springer, etc. and indexed by ISI, Elsevier, SCOPUS, Ei Compendex, CSA, Google and Google Scholar, IEE, IEEE Xplore, etc.Human activity recognition using accelerometer

Đỗ Thế Luân

luandt@uit.edu.vn


Android programming


Thiết kế bộ hiển thị, lưu trữ thông tin cá nhân dùng RFID, tích hợp điều chỉnh thông tin qua điện thoại di động ứng dụng trong các cuộc họp hội nghị

Hồ Thị Kim Hoàng

VXL, CTBĐT

Đã có sinh viênThiết kế Robot thăm dò và điều khiển từ xa qua PC

Hồ Thị Kim Hoàng

VXL, ĐKTĐ, CTBĐT

Đã có sinh viênThiết kế hệ thống điều khiển nhà thông minh qua tin nhắn SMS có tích hợp chức năng báo cháy và nhận diện qua camera

Hồ Thị Kim Hoàng

VXL, CTBĐT

Đã có sinh viênNhận dạng hành động với cảm biến trên điện thoại thông minh

ThS. Đỗ Đức Minh Quân

(quando@uit.edu.vn) • Có khả năng lập trình trên Android hay iOS

 • Sinh viên đọc trước bài báo trước khi lien hệ với GV hướng dẫn http://www.icephd.org/sites/default/files/IWAAL2012.pdf

SV nên liên hệ trực tiếp với GV hướng dẫnPhát triển thiết bị chống trộm xe máy

ThS. Đỗ Đức Minh Quân

(quando@uit.edu.vn)
 • Yêu thích thiết kế mạch

 • Có khả năng lập trình trên Android hay iOS

SV nên liên hệ trực tiếp với GV hướng dẫnQuy hoạch đường bay cho quadrotor sử dụng phương pháp phân rã ô theo trục dọc

ThS. Trần Thị Như Nguyệt

 • Hình học tính toán

 • Giải thuật và cách tính độ phức tạp

 • C++

 • Quadrotor và điều kiển

Đã có sinh viênTìm hiểu smart sensor. Viết ứng dụng minh họa.

ThS. Thiều Xuân Khánh

khanhtx@uit.edu.vn

tải về 83.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương