Mẫu số: 16/Đk-tncntải về 24.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích24.74 Kb.
#2246

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số: 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH
Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]


1. Họ và tên cá nhân có thu nhập:......................................................................................................2. Mã số thuế:
3. Tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:Trường Cao đẳng Sơn La

-

4. Mã số thuế:


STT

Họ Và tên

Ngày Sinh

Mã số thuế

Số CMTND

/Hộ chiếuQuan hệ với ĐTNT

Thời điểm tính giảm trừ

( tháng/năm)Thời điểm kết thúc giảm trừ

( tháng/năm)1


2


3


4


....


Tổng cộngTôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

Sơn La, ngày.......tháng .... năm 2012

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ và tên)
Каталог: spxh -> attachments -> article -> 179
article -> Iii. Giới thiệu Nửa chừng xuân của Khái Hưng I. Vài nét về tác giả, tác phẩm
article -> VĂn học việt nam sau năM 1975 I. Những điều kiện lịch sử, xã hội mới của nền văn học sau 1975
article -> I. Vài nét về tác giả, tác phẩm
179 -> Căn cứ Công văn số: 783/cv-tncn ngày 03/7/2008 của Cục thuế tỉnh Sơn La V/v rà soát đối tượng thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân
article -> KẾ hoạch năm họC 2013 2014 I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
article -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số : 48/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
article -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúc
article -> Tầng hình tượng của văn bản tự sự ĐỖ VĂn hiểU
article -> ĐẠi học nha trang viện công nghệ sinh học và MÔi trưỜng kỷ YẾu hội nghị

tải về 24.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương