Name phone emailtải về 33.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích33.75 Kb.
#24793

NAME

PHONE

EMAIL

ASSIGNED

CLASS/TEACHERS

NOTES

Bui Van Nhi Nicole

703-385-5007

nbui@cox.net

1A

Out 7/18, 7/20

Chu Candice

703-323-6478

coocoo.catchoo@gmail.com

4A
Chu Jackie

703-323-6478

namphuong@cox.net

4A

Out July

Do An

703-474-9919

Tando10@gmail.com

2A-2

Out 7/27, 7/28

Hoang Lan Anh3C
Huynh Aimee

703-250-4330

lovely_aimee21@yahoo.com

5A
Huynh Duc Anh

703-451-1803

bustaxcap@gmail.com

3A
Le Kevin

703-475-4829

lekevin23@hotmail.com

1B
Nguyen Bao Vinh

703-207-9695

nguyenbv@vcu.edu

3C
Nguyen Minh Duy

703-449-8497

Dmnguyen777@gmail.com

2A-1

Out 7/6-26

Nguyen My Linh

703-978-1822
2D
Nguyen Thuy Vy

703-449-8497

Winterv89@gmail.com

1B

Out 7/6-26

Pham Huong Tra

703-323-1780

Vietgrl91@yahoo.com

2A-1
Pham Thien Huong

703-323-1780

Vietngel88@yahoo.com

3B
Phan Bi

703-582-9844

00phan@cua.edu

Office
Tran Trinh Duc Michael

703-750-3202

Tranman387@aol.com

2C
Ta^m (?) chau’ AD.2A-2

No TA for 2B
Thầy Nhị Anh

703-632-6211

nhianhchu@cox.net
office

Cô Thúy Vân

703-385-5007

vbui@cox.netThầy Dzũng
lh_hoang@yahoo.com
tải về 33.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương