Ngành đào tạo: Thiết kế thời trang Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Thiết kế thời trangtải về 154.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích154.38 Kb.
#30015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CNM & TT


Ngành đào tạo: Thiết kế thời trang

Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Thiết kế thời trang
Đề c­ương chi tiết học phần

Tên học phần: Lịch sử trang phục Mã học phn: HICL240552

Tên Tiếng Anh: History of Clothing

 1. Số tín chỉ: 4 tín chỉ (4/0/8) (4 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần (4 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 8 tiết tự học/ tuần)

 1. Các giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Hạ Nguyên

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thị Trúc Đào 1. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: không

Môn học trước: không 1. Mô tả học phần (Course Description)

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về lịch sử phát triển trang phục của các nước trên thế giới từ thời sơ khai đến hiện đại, đặc biệt là trang phục Việt Nam qua các thời kỳ. Qua đó người học nắm vững các đặc trưng trang phục của từng thời kỳ. Từ đó, người học có thể áp dụng để phát triển ý tưởng thiết kế thời trang.

Mục tiêu học phần (Course Goals)

Mục tiêu

(Goals)

Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)

Chuẩn đầu ra

CTĐT

G1

Kiến thức về lịch sử phát triển trang phục Việt Nam và các nước trên thế giới.

1.1, 1.2, 1.3

G2

Khả năng phân tích, giải quyết các vấn đề về liên quan đến lịch sử phát triển trang phục trang phục, vận dụng kiến thức liên quan để thử nghiệm thiết kế thời trang

Kỹ năng tư duy và cập nhật kiến thức chuyên môn với thái độ đúng đắn2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

G3

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình

Kỹ năng trình bày ý tưởng qua các bản vẽ thiết kế3.1, 3.2, 3.3

G4

Khả năng triển khai ý tưởng thiết kế các mẫu trang phục mang tính thẩm mỹ và ứng dụng, phù hợp xu hướng xã hội và các giá trị văn hóa đương thời.

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 1. Chuẩn đầu ra của học phần


Chuẩn đầu ra HP

Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)

Chuẩn đầu ra CDIO

G1

G1.1

Trình bày được sự tác động của xã hội đến đặc điểm trang phục.

1.1

G1.2

Trình bày được các kiến thức về lịch sử trang phục

1.2

G2

G2.1

Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm trang phục: địa lí, khí hậu, văn hóa xã hội, tình hình kinh tế - chính trị…

2.1.3

G2.2

Sao chép các mẫu trang phục

2.2.4

G2.3

Nhận biết được chu trình thay đổi của thời trang qua từng thời kỳ.

2.3.1

G2.4

Phát triển khả năng tư duy sáng tạo

2.4.3

G2.5

Tự tìm kiếm tài liệu, cập nhật các nội dung liên quan đến lịch sử phát triển

2.5.1

G3

G3.1

Kỹ năng làm việc nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến lịch sử phát triển

3.1.1 3.1.2

G3.2

Trình bày ý tưởng thông qua bản vẽ thiết kế

3.2.5

G3.3

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trước đám đông

3.2.6

G3.4

Đọc và hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành

3.3.1

G4

G4.1

Nhận thức được sự giao thoa văn hóa trong trang phục giữa các nước trên thế giới.

4.1.4

G4.2

Xác định yêu cầu và hình thành ý tưởng thiết kế thông qua quá trình tổng hợp và phân tích các nguồn tư liệu liên quan

4.3.1

G4.3

Vận dụng được các kiến thức về lịch sử trang phục trong thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

4.4.3 1. Tài liệu học tập

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Tài liệu học tập Lịch sử trang phục - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh – 2012

- Sách (TLTK) tham khảo:

[2] Trần Thủy Bình - Giáo trình mỹ thuật trang phục - NXB Giáo dục

[3] Clothing technique -

[4] The World wide history of dress

[5] What people wore when

[6]


[7]

 1. Đánh giá sinh viên:

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:
Hình thức KT

Nội dung

Thời điểm

Công cụ KT

Chuẩn đầu ra KT

Tỉ lệ (%)

Bài tập
20

BT#1

Sao chép trang phục và vận dụng để thiết kế các mẫu trang phục mới.

Tuần 1 – 4,

7-8, 10-15
Bài tập

G1.2

G2.2


G2.4

G2.5


G3.2

G4.1


G4.2

G4.3


20

Tiểu luận - Báo cáo
30

BC#1

Thiết kế Storyboard (bảng ý tưởng bằng hình ảnh) lấy ý tưởng từ trang phục thế kỷ 17, 18, 19


Tuần 5, 6

Poster

G1.1

G1.2


G2.2

G2.4


G3.1 G3.2

G4.2


G4.3

10

BC#2

1. Làm việc theo nhóm để báo cáo tóm tắt về đặc trưng của các trào lưu thời trang

2. Thiết kế poster thể hiện đặc trưng của từng trào lưuTuần 9

Báo cáo tóm tắt + poster

G1.1 G1.2

G2.1


G2.4

G3.1


G3.2

G3.3


10

BC#3

Báo cáo tóm tắt về đặc điểm trang phục của các nước trên thế giới

Tuần

14 -15


Báo cáo

G1.1

G1.2


G2.1

G2.3


G2.5

G3.3


G4.1

10

Bài tập lớn (Project)
20

BL#1

Vẽ sơ đồ thể hiện chu trình thay đổi chiều dài váy của trang phục nữ Phương Tây qua các thời kỳ.

Tuần 6 - 8

Poster

G1.1

G1.2


G2.3

G2.5


G3.1

G4.3


20

Thi cuối kỳ30
- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

- Thời gian làm bài 45 -60 phút.


Thi trắc nghiệm

G1,1

G1.2


G2.1

G2.4


G3.4

G4.1


30
 1. Nội dung chi tiết học phần:

Tuần

Nội dung

Chuẩn đầu ra học phần

1

Chương 1: Lịch sử trang phục thế giới (4/0/8)

1.1. Trang phục loài người thời sơ khai
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)

Nội dung GD trên lớp

- Giới thiệu chung về môn học

1.1. Trang phục loài người thời sơ khai

 • Trang phục loài người thời sơ khai

 • Các kiểu dáng trang phục thời sơ khai

 • Các kỹ thuật xử lý trang phục thời sơ khai

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luận nhómG1.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,

BT#1: Sao chép trang phục và vận dụng để thiết kế các mẫu trang phục mới.

G1.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,Tuần

Nội dung

Chuẩn đầu ra học phần

2

Chương 1: Lịch sử trang phục thế giới (4/0/8)

1.2. Trang phục thời cổ đại
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

 • Kiểm tra bài cũ

 • Trang phục người Ai Cập

 • Trang phục người Hy Lạp

 • Trang phục người La Mã

Bài tập trên lớp: Chọn đặc điểm trên trang phục Hy Lạp làm ý tưởng để thiết kế trang phục dạ hội

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luận nhómG1.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

BT#1: Sao chép trang phục và vận dụng để thiết kế các mẫu trang phục mới.G1.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,Tuần

Nội dung

Chuẩn đầu ra học phần

3

Chương 1: Lịch sử trang phục thế giới

1.3. Trang phục thời Trung cổ (4/0/8)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)

Nội dung GD trên lớp

 • Nộp bài tập nhà

   1. Trang phục Châu Âu

 • Từ thế kỷ thứ 5 - 8

 • Từ thế kỷ thứ 8 - 10

   1. Trang phục Anh Quốc

 • Đầu thời Trung cổ

 • Cuối thời Trung cổ

   1. Những ảnh hưởng lên trang phục phương Tây thế kỷ 5 – 13

BT: Chọn một hình ảnh huy hiệu trên trang phục quân đội thời trung cổ để thiết kế các mẫu có khả năng ứng dụng

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Bài tập nhómG1.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

BT#1: Sao chép trang phục và vận dụng để thiết kế các mẫu trang phục mới.G1.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,Tuần

Nội dung

Chuẩn đầu ra học phần

4

Chương 1: Lịch sử trang phục thế giới

1.4. Trang phục thời Phục Hưng (4/0/8)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)

Nội dung GD trên lớp

 • SV nộp bài tập nhà

   1. Thế kỷ 14

 • Đặc trưng thời kỳ

 • Trang phục nam

 • Trang phục nữ

 • Phụ trang

   1. Thế kỷ 15

 • Đặc trưng thời kỳ

 • Trang phục nam

 • Trang phục nữ

 • Phụ trang

   1. Thế kỷ 16

 • Đặc trưng thời kỳ

 • Trang phục nam

 • Trang phục nữ

 • Phụ trang

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luận nhómG1.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

BT#1: Sao chép trang phục và vận dụng để thiết kế các mẫu trang phục mới.G1.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,Tuần

Nội dung

Chuẩn đầu ra học phần

5

Chương 1: Lịch sử trang phục thế giới

1.5. Trang phục thế kỷ 17 – 18 (4/0/8)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)

Nội dung GD trên lớp

 • Kiểm tra bài cũ

   1. Trang phục thế kỷ 17

 • Đầu thế kỷ

 • Cuối thế kỷ

   1. Trang phục thế kỷ 18

 • Đầu thế kỷ

 • Cuối thế kỷ

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luận nhómG1.1, G1.2, G2.2, G2.4, G3.1 G3.2, G4.2, G4.3

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 8)

BC#1: Thiết kế Storyboard (bảng ý tưởng bằng hình ảnh) lấy ý tưởng từ trang phục thế kỷ 17, 18
G1.1, G1.2, G2.2, G2.4, G3.1 G3.2, G4.2, G4.3Tuần

Nội dung

Chuẩn đầu ra học phần

6

Chương 1: Lịch sử trang phục thế giới

1.6. Trang phục thế kỷ 19 (4/0/8)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)

Nội dung GD trên lớp

 • Nộp bài tập nhà

1.6.1. Đặc trưng thời kì

   1. Trang phục nữ

   2. Trang phục nam

   3. Phụ trang

BL#1: Vẽ sơ đồ thể hiện chu trình thay đổi chiều dài váy của trang phục nữ Phương Tây qua các thời kỳ (từ thời cổ đại đến Tk 19).

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Thảo luận làm việc nhóm


G1.1, G1.2, G2.3, G2.4, G3.1 G4.3

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Tiếp tục thực hiện BL#1: Vẽ sơ đồ thể hiện chu trình thay đổi chiều dài váy của trang phục nữ Phương Tây từ thời trung cổ đến Tk 19.

G1.1, G1.2, G2.3, G2.4, G3.1, G4.3Tuần

Nội dung

Chuẩn đầu ra học phần

7

Chương 1: Lịch sử trang phục thế giới

1.7. Trang phục thế kỷ 20 (4/0/8)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)

Nội dung GD trên lớp

 • GV kiểm tra bài và trả bài tập

   1. Giai đoạn La belle Epogue (1895 – 1914)

 • Đặc trưng thời kỳ

 • Trang phục nam

 • Trang phục nữ

 • Phụ trang

 • Nhà thiết kế tiêu biểu

   1. Giai đoạn chiến tranh thế giới lần thứ 1 (1914 – 1918)

 • Đặc trưng thời kỳ

 • Trang phục nam

 • Trang phục nữ

 • Phụ trang

 • Nhà thiết kế tiêu biểu

   1. Giai đoạn sau chiến tranh thế giới lần I (1919 - 1939)

 • Đặc trưng thời kỳ

 • Trang phục nam

 • Trang phục nữ

 • Phụ trang

 • Nhà thiết kế tiêu biểu

   1. Giai đoạn chiến tranh thế giới lần II (1939 - 1946)

 • Đặc trưng thời kỳ

 • Trang phục nam

 • Trang phục nữ

 • Phụ trang

 • Nhà thiết kế tiêu biểu

   1. Giai đoạn sau chiến tranh thế giới lần II (1947 - 1962)

 • Đặc trưng thời kỳ

 • Trang phục nam

 • Trang phục nữ

 • Phụ trang

 • Nhà thiết kế tiêu biểu

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luận nhómG1.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

BT#1: Sao chép trang phục và vận dụng để thiết kế các mẫu trang phục mới.
G1.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,Tuần

Nội dung

Chuẩn đầu ra học phần

8

Chương 1: Lịch sử trang phục thế giới

1.7. Trang phục thế kỷ 20 (tt) (4/0/8)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)

Nội dung GD trên lớp

 • Kiểm tra bài cũ

   1. Giai đoạn tuổi trẻ và cách tân (1963 - 1973)

 • Đặc trưng thời kỳ

 • Trang phục nữ

 • Trang phục nam

 • Phụ trang

 • Nhà thiết kế tiêu biểu

   1. Giai đoạn sau 1973 - 2000

 • Đặc trưng thời kỳ

 • Trang phục nữ

 • Trang phục nam

 • Phụ trang

 • Nhà thiết kế tiêu biểu

   1. Giai đoạn từ 2001 - nay

 • Đặc trưng thời kỳ

 • Trang phục nữ

 • Trang phục nam

 • Phụ trang

 • Nhà thiết kế tiêu biểu

BL#1: Vẽ sơ đồ thể hiện chu trình thay đổi chiều dài váy của trang phục nữ Phương Tây qua các thời kỳ (tiếp tục hoàn thiện sơ đồ cho các thời kỳ tiếp theo)

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luận nhómG1.1, G1.2, G2.3, G2.4, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3

BT#1: Sao chép trang phục và vận dụng để thiết kế các mẫu trang phục mới.

BT: Tìm hiểu về các trào lưu thời trang: Phong cách Gibson girl, Flapper, Unisex, Hippy, Yuppi, Hiphop, Punk, Rock, Preppy, Harajuku …) (chuẩn bị báo cáo)G1.1, G1.2, G2.3, G2.4, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3Tuần

Nội dung

Chuẩn đầu ra học phần

9

Chương 1: Lịch sử trang phục thế giới

BC#2: Báo cáo Các phong cách trang phục (4/0/8)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)

Nội dung GD trên lớp

BC#2:


 1. Làm việc theo nhóm để báo cáo tóm tắt về đặc trưng của các trào lưu thời trang

 • Phong cách Gibson girl

 • Phong cách Flapper

 • Phong cách Unisex

 • Phong cách Hippy

 • Phong cách Yuppi

 • Phong cách Hiphop

 • Phong cách Punk

 • Phong cách Rock

 • Phong cách Preppy

 • Phong cách Harajuku

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình và thảo luận nhóm

+ Trình chiếu powerpoint


G1.1, G1.2

G2.1, G2.4, G3.1, G3.2, G3.3
B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

- Tổng hợp kiến thức báo cáo của các nhóm

- BC#2: Thiết kế poster thể hiện đặc trưng của từng trào lưu.


G1.1, G1.2, G2.1, G2.4, G3.1, G3.2, G3.3
Tuần

Nội dung

Chuẩn đầu ra học phần

10

Chương 1: Lịch sử trang phục thế giới

1.8. Trang phục Trung Quốc (4/0/8)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)

Nội dung GD trên lớp

   1. Giới thiệu chung về Trung Quốc

 • Các triều đại Trung Quốc

 • Sự thể hiện địa vị quan trang phục

   1. Trang phục người lao động

   2. Trang phục quan lại

 • Trang phục thời nhà Minh

 • Trang phục thời nhà Thanh

   1. Trang phục triều đình

 • Triều đại nhà Kim

 • Triều đại nhà Minh

 • Triều đại nhà Thanh

   1. Trang phục Trung Quốc thời hiện đại

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luận nhómG1.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

BT#1: Sao chép trang phục và vận dụng để thiết kế các mẫu trang phục mới.G1.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,Tuần

Nội dung

Chuẩn đầu ra học phần

11

Chương 1: Lịch sử trang phục thế giới

1.9. Trang phục Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản (4/0/8)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)

Nội dung GD trên lớp

   1. Trang phục Ấn Độ

 • Điều kiện tự nhiên

 • Trang phục phụ nữ Ấn Độ

   1. Trang phục Indonesia

 • Điều kiện tự nhiên

 • Những ảnh hưởng đến trang phục Indonesia

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luận nhómG1.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

BT: Tìm hiểu thêm về kỹ thuật nhuộm vải batik của Ấn Độ, Indonesia

BT#1: Sao chép trang phục và vận dụng để thiết kế các mẫu trang phục mới.

G1.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,Tuần

Nội dung

Chuẩn đầu ra học phần

12

Chương 1: Lịch sử trang phục thế giới (4/0/8)

1.9. Trang phục Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản (tt)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)

Nội dung GD trên lớp

   1. Trang phục Nhật Bản

 • Trang phục Nhật Bản thuở ban đầu

 • Thời kỳ Jomon

 • Thời kỳ Kofun (300 – 550 AD)

 • Thời kỳ Asuka (AD 552 - 710)

 • Thời kỳ Nara (AD 710 – 785)

 • Thời kỳ Kamakura (1185 - 1333)

 • Thời kỳ Ashikaga – Muromachi (1334 - 1573)

 • Thời kỳAzuchi – Momoyama (1573 – 1615)

 • Thời kỳ Genrokou – Late Edo (1615 - 1867)

 • Trang phục Nhật Bản thời hiện đại

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luận nhómG1.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

 • Tìm hiểu thêm về một về một vài kỹ thuật xử lý trên trang phục truyền thống Nhật Bản

BT#1: Sao chép trang phục và vận dụng để thiết kế các mẫu trang phục mới.

G1.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,Tuần

Nội dung

Chuẩn đầu ra học phần

13

Chương 2: Lịch sử trang phục Việt Nam (4/0/8)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)

Nội dung GD trên lớp

2.1. Trang phục thời dựng nước

2.2. Trang phục thời phong kiến Ngô, Đinh, Tiền Lê


 • Triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê

 • Triều đại nhà Lý

 • Triều đại nhà Trần

 • Triều đại nhà Lê

 • Triều đại nhà Nguyễn

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luận nhómG1.1, G2.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

- Trình bày những đặc điểm giúp phân biệt đẳng cấp giữa vua, quan và dân?- BT#1: Sao chép trang phục và vận dụng để thiết kế các mẫu trang phục mới.

G1.1, G2.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,Tuần

Nội dung

Chuẩn đầu ra học phần

14

Chương 2: Lịch sử trang phục Việt Nam (tt) (4/0/8)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)

Nội dung GD trên lớp

2.3. Trang phục thời Pháp thuộc • Trang phục triều đình

 • Trang phục nhân dân

2.4. Trang phục từ 1945 – nay

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luận nhómG1.1, G2.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

- Trình bày những ảnh hưởng của trang phục phương Tây đến trang phục Việt Nam từ thế kỷ 20 đến nay.

- Tìm hiểu đặc điểm trang phục truyền thống của Việt Nam và trình bày trên poster các thông tin liên quan.


G1.1, G2.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3,Tuần

Nội dung

Chuẩn đầu ra học phần

14

Chương 2: Lịch sử trang phục Việt Nam (tt)

BC#3: Báo cáo về đặc điểm trang phục các nước trên thế giới (4/0/8)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)

Nội dung GD trên lớp

- Sinh viên báo cáo tóm tắt về đặc điểm trang phục các nước thuộc các châu lục như Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu ÚcPhương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Trình chiếu powerpoint


G1.1, G1.2

G2.1, G2.3, G2.5, G3.3, G4.1
B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

BT: Tổng hợp kiến thức liên quan đến nội dung báo cáo trên lớpG1.1, G1.2

G2.1, G2.3, G2.5, G3.3, G4.1 1. Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học. 1. Ngày phê duyệt lần đầu:

 2. Cấp phê duyệt:

Trưởng khoa

Tổ trưởng BM

Người biên soạn

Nguyễn Thị Hạ Nguyên 1. Tiến trình cập nhật ĐCCT

Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: Ngày….. tháng….. năm…….


<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
tải về 154.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương