Phụ lục 2: Một số loại thuốc bvtv ưu tiên sử dụng trên cây chètải về 94.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích94.52 Kb.
#34678
Phụ lục 2: Một số loại thuốc BVTV ưu tiên sử dụng trên cây chè

Số TT

Tên hoạt chất

Tên thương phẩm

Đối tượng phòng trừ

Độ
độc


Thời gian
cách ly


Tổ chức xin đăng ký

Đại lý phân phối

I

Thuốc trừ sâu

1

Acrinathrin

Rufast 3 EC

Nhện đỏ

IV

-

Bayer Vietnam Ltd (BVL)

Tân Sáng, Quý Sương

2

Azadirachtin

Altivi 0.3EC

nhện đỏ, rầy xanh

IV

3

Công ty CP Nicotex

Thịnh Huê, Quốc Hưng

3

A-Z annong 50.3EC; 0.9EC

Bọ cánh tơ, rầy xanh

IV

3

Công ty TNHH An Nông

Liên Nông

4

Neem Nim Xoan Xanh green 0.15 EC; 0.3EC

Bọ cánh tơ

IV

3

Công ty TNHH Ngân Anh

Tân Sáng, Thịnh Huế

5

Vineem 1500EC

Bọ trĩ, bọ xít muỗi, nhện đỏ, rầy xanh

IV

3

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

Đức Thi, Tân Sáng, Quý Sương

7

Azadirachtin + Matrine

Golmec 9EC; 15EC; 20EC

Bọ cánh tơ, nhện đỏ, rầy xanh

IV

3

Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

Phân phối trực tiếp đại lý cấp 2

8

Bacillus thuringiensis var.kurstaki

Dipel 6.4WG

Bọ xít muỗi, sâu cuốn lá

IV

-

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Quý Sương, Tân Sáng

9

Citrus oil

MAP Green 3SL; 6SL; 10SL

Bọ xít muỗi, sâu cuốn lá

IV

0

Map Pacific PTE Ltd

Đức Thi, Tân Sáng, Quý Sương, Thịnh Huê

10

Dinotefuran

Oshin 100SL

Bọ trĩ, rầy xanh, bọ xít muỗi

IV

7

Mitsui Chemicals Agro, Inc.

-

11

Matrine

Agri-one 1SL

Bọ cánh tơ

IV

3

Công ty CP Môi trường Quốc tế Rainbow

-

12

Sokupi 0.36SL; 00.5SL

Bọ cánh tơ, bọ trĩ, nhện đỏ

IV

3

Công ty TNHH Trường Thịnh

Nam Việt

13

Oxymatrine

Vimatrine 0.6 SL

Bọ trĩ, bọ xít muỗi, nhện đỏ

IV

3

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

Đức Thi, Tân Sáng, Quý Sương

14

Polyphenol

Anisaf SH-01 2SL

Bọ xít muỗi, rầy xanh

IV

3

Viện nghiên cứu đào tạo và tư vấn khoa học công nghệ (ITC)

-

15

Rotenone

Dibaroten 5 WP; 5SL; 5GR

Nhện đỏ

IV

3

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

Điện Bàn

16

Newfatoc 50WP, 50SL, 75WP, 75SL

bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ

IV

7

Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông

Liên Nông

17

Rotenone + Saponin

Dibonin 5WP; 5GR; 5SL

Nhện đỏ, rầy xanh, rệp vảy xanh, rệp sáp

IV

3

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

Điện Bàn

18

Spinetoram

Radiant 60SC

Bọ trĩ

III

3

Dow AgroSciences B.V

Tân Sáng, Đức Thi

19

Acrinathrin

Rufast 3 EC

Nhện đỏ
-

Bayer Vietnam Ltd (BVL)

Tân Sáng, Quý Sương

II

Thuốc trừ bệnh

1

Chitosan

Stop 15WP; 3SL; 2SL

Đốm nâu, đốm xám, thối búp do nấm bệnh, thối rễ do nấm bệnh

IV

7

Công ty TNHH Ngân Anh

Tân Sáng, Thịnh Huế

2

Tramy 2 SL

Thối rễ do tuyến trùng

IV

7

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

Điện Bàn

3

Chlorothalonil

Daconil 75WP

Đốm lá

III

7

Công ty TNHH Việt Thắng

Thịnh Huê, Hưng Nông

4

Citrus oil

MAP Green 3SL; 6SL

Thối búp

IV

0

Map Pacific PTE Ltd

Đức Thi, Tân Sáng, Quý Sương, Thịnh Huê

5

Cytokinin (Zeatin)

Etobon 0.56SL

Thối rễ, tuyến trùng

-

-

Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát

Liên Nông

6

Geno 2005 2 SL

Tuyến trùng

-

-

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

Điện Bàn

7

Difenoconazole +Propiconazole

Tilt Super 300EC

Đốm lá

III

7

Syngenta Vietnam Ltd

-

8

Kasugamycin + Polyoxin

Starsuper 20WP

Phồng lá

IV

7

Công ty TNHH SX & TM Viễn Khang

-

9

Ningnanmycin

Diboxylin 4SL; 8SL

Phồng lá

IV

7

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

Điện Bàn

10

Propineb

Antracol 70 WP; 70WG

Thán thư

IV

7

Bayer Vietnam Ltd (BVL)

Tân Sáng, Quý Sương

11

Tebuconazole +Trifloxystrobin

Nativo 750WG

Thán thư

IV

7

Bayer Vietnam Ltd (BVL)

Tân Sáng, Quý Sương

12

Trichoderma spp

Promot Plus SL

Đôm nâu, đốm xám

IV

2

Công ty TNHH Ngân Anh

Tân Sáng, Thịnh Huế

III

Kích thích sinh trưởng

1

Chitosan

Stop 3SL

kích thích sinh trưởng

IV

7

Công ty TNHH Ngân Anh

Tân Sáng, Thịnh Huế

2

Chitosan + Oligo-Alginate

2S Sea & See 12WP

kích thích sinh trưởng

IV

7

Công ty TNHH Ngân Anh

Tân Sáng, Thịnh Huế

3

Oligo-alginate

M.A Maral 10SL

kích thích sinh trưởng

IV

7

Công ty TNHH Ngân Anh

Tân Sáng, Thịnh Huế

4

Dịch chiết từ cây Lychnis viscaria

Comcat 150 WP

kích thích sinh trưởng

IV

7

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

Đức Thi, Tân Sáng, Quý Sương

5

Gibberellic acid

ProGibb 10 SP

kích thích sinh trưởng

IV

7

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Tân Sáng, Quý Sương


tải về 94.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương