Phần I giới thiệu chung về trưỜng đẠi học công nghệ thông tin & truyềN thông đẠi học thái nguyên giới thiệu về Trườngtải về 5.22 Mb.
trang1/26
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích5.22 Mb.
#21498
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Phần I

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
1. Giới thiệu về Trường

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị đào tạo thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 30 tháng 3 năm 2011 theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.2. Sứ mạng của Nhà trường

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.3. Địa chỉ liên hệ

Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông - Đại học Thái Nguyên(College of Information and Communication Technology, Thai Nguyen University)

Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3846254 Fax: 0280.3846237

E-mail: contact@ictu.edu.vn

Website: www.ictu.edu.vn

4. Định hướng phát triển

Xây dựng nhà trường theo mô hình “Trường Đại học điện tử” với tên gọi Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (College of Information and Communication Technology, Thai Nguyen University) có khả năng tham gia cạnh tranh và hội nhập Quốc tế với đội ngũ CBVC đủ số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

T
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

ĐẢNG ỦY

CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ

BAN GIÁM HIỆU

Khoa Công nghệ thông tin

Trung tâm Phát triển ứng dụng CNTT&TT

Trung tâm

Liên kết đào tạo

Trung tâm

Phát triển phần mềm

Trung tâm

Tư vấn - hỗ trợ sinh viên

Phòng Thực hành

triển khai CNTT&TT

Phòng Tổng hợp

Phòng Đào tạo

Phòng QLKH&QHQT

Phòng TTKT&ĐBCLGD

Phòng CT HSSV

Phòng CNTT-TV

Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông

Khoa Công nghệ

tự động hóa

Khoa Hệ thống

thông tin quản lý

Khoa Khoa học cơ bản

Bộ môn Truyền thông

đa phương tiện
RƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


5.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy

* Ban Giám hiệu gồm 3 đồng chí trong đó

1. Hiệu trưởng

TS. Phạm Việt Bình

Điện thoại: 0913.256966 E-mail: pvbinh@ictu.edu.vn

2. Phó hiệu trưởng

TS. Vũ Vinh Quang

Điện thoại: 0913.286676 E-mail: vvquang@ictu.edu.vn

TS. Nguyễn Văn Tảo

Điện thoại: 0913.286685 E-mail: nvtao@ictu.edu.vn

* Các phòng chức năng

+ Phòng Đào tạo

Phó trưởng phòng ThS. Lê Hùng Linh

Phó trưởng phòng ThS. Phạm Đình Cường

Phòng 112 tầng 1 Nhà điều hành C1 Điện thoại: 625.5063+ Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế

Trưởng phòng ThS. Vũ Đức Thái

Phó trưởng phòng ThS. Đặng Thị Oanh

Phó trưởng phòng ThS. Nguyễn Thị Mai Phương+ Phòng Tổng hợp

Trưởng phòng ThS. Mai Ngọc Anh

Phó trưởng phòng ThS. Nguyễn Xuân Hương

Phó trưởng phòng CN. Trần Kim Anh

Phòng 103 tầng 1 Nhà điều hành C1 Điện thoại: 625.5091

+ Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Trưởng phòng ThS. Bùi Ngọc Tuấn

Phó trưởng phòng ThS. Đinh Xuân Lâm

Phòng 107 tầng 1 Nhà điều hành C1 Điện thoại: 625.5072+ Phòng Thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Trưởng phòng ThS. Nguyễn Hữu Thái

Phó trưởng phòng ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Phó trưởng phòng ThS. Ngô Thị Lan Phương

Phòng 110 tầng 1 Nhà điều hành C1 Điện thoại: 625.5083

+ Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện

Trưởng phòng ThS. Đỗ Văn Toàn

Phó trưởng phòng ThS. Trần Duy Minh

Phòng 402 tầng 4 Nhà điều hành C1 Điện thoại: 625.5106+ Phòng Thực hành, triển khai công nghệ thông tin và truyền thông

Trưởng phòng ThS. Đỗ Thị Bắc

Phó trưởng phòng ThS. Nguyễn Ngọc Hoan

* Các khoa và bộ môn đào tạo

+ Khoa Khoa học cơ bản

Trưởng khoa TS. Vũ Vinh Quang

Phó trưởng khoa ThS. Vũ Đức Thái

Phó trưởng khoa ThS. Trương Hà HảiKhoa Khoa học cơ bản gồm 3 bộ môn:

- Bộ môn Khoa học tự nhiên

- Bộ môn Khoa học xã hội

- Bộ môn Ngoại ngữ+ Khoa Công nghệ Thông tin

Trưởng khoa TS. Phạm Việt Bình

Phó trưởng khoa ThS. Đỗ Đình Cường

Phó trưởng khoa ThS. Quách Xuân TrưởngKhoa Công nghệ Thông tin gồm 4 bộ môn:

- Bộ môn Khoa học máy tính

- Bộ môn Công nghệ phần mềm

- Bộ môn Hệ thống thông tin

- Bộ môn Mạng và truyền thông

+ Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông

Phó trưởng khoa ThS. Vũ Thành Vinh

Phó trưởng khoa ThS. Hoàng Quang Trung

Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông gồm 4 bộ môn:

- Bộ môn Tin học viễn thông

- Bộ môn Công nghệ truyền thông

- Bộ môn Công nghệ điện tử

- Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật máy tính

+ Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế

Phó trưởng khoa ThS. Nguyễn Văn Huân

Phó trưởng khoa KS. Vũ Xuân Nam
Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế gồm 3 bộ môn:

- Bộ môn Tin học kinh tế

- Bộ môn Tin học tài chính

- Bộ môn Thương mại điện tử+ Khoa Công nghệ tự động hóa

Trưởng khoa TS. Nguyễn Văn Tảo

Phó trưởng khoa ThS. Phạm Đức Long

Phó trưởng khoa ThS. Nguyễn Duy MinhKhoa Công nghệ tự động hóa gồm 3 bộ môn:

- Bộ môn Cơ sở tự động hóa

- Bộ môn Công nghệ và thiết bị tự động hóa

- Bộ môn Robot và Điều khiển tự động+ Bộ môn Truyền thông đa phương tiện

Trưởng bộ môn PGS.TS. Đỗ Năng Toàn

Phó trưởng khoa ThS. Lê Anh Tú

* Đội ngũ CBGV

Tổng số cán bộ, giảng viên: 337, trong đó:

- PGS, TS, TSKH: 20

- NCS: 33

- Thạc sĩ: 117

- Đại học: 154 (học cao học trong nước: 54, nước ngoài: 18)


5.2 Kế hoạch công tác Đoàn thanh niên năm học 2011-2012

    • Căn cứ vào ch­ương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2011 - 2012 của Đoàn Đại học Thái Nguyên;

    • Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa CNTT nhiệm kỳ 2010-2012.

    • Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, thực hiện mục tiêu chung của Trường; Đoàn Trường CNTT&TT xây dựng kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Thanh Niên Trường CNTT&TT năm học 2011 -2012 nh­ư sau:
STT

Công việc

Người chịu trách nhiệm chính

Người phối hợp thực hiện

Thời hạnPhối hợp cùng TT Huyết học TN tổ chức đợt “Hiến máu nhân đạo” năm 2011

Đỗ Văn Quyền

BCH Đoàn Trường

15/09Tổ chức cuộc thi Olympic tin học cấp Trường và thành lập đội tuyển tham gia thi toàn quốc

Nguyễn Hồng Tân

Lê Anh Tú

Bùi Anh Tú30/09Xếp loại đoàn viên năm học 2010-2011

Đỗ Văn Quyền

BCH Đoàn Trường

30/09Phối hợp cùng các phòng ban tiếp đón sinh viên khoá 10

Trương Tuấn Linh

Đỗ Văn Quyền, Vũ Minh Hoài

Tháng 9, 10Chỉ đạo các đại hội cấp chi đoàn

Đỗ Văn Quyền

Trương Tuấn Linh, Vũ Minh Hoài

15/10Tổ chức hội nghị trao đổi phương pháp học tập cho ĐVTN

Nguyễn Hồng Tân

BCH Đoàn Khoa, Chi đoàn CBGD

30/10Tham gia thi Olympic tin học sinh viên toàn quốc

Nguyễn Hồng Tân

Lê Anh Tú

Bùi Anh Tú30/10Thành lập và tổ chức hoạt động cho một số câu lạc bộ sở thích: VHVN, Khởi nghiệp, Kỹ năng mềm,…

Trương Tuấn Linh

Vũ Minh Hoài

Bùi Anh Tú

Vũ Xuân Nam


15/11Tham gia “Festival sinh viên tỉnh Thái Nguyên” năm 2011

Đỗ Văn Quyền

BCH Đoàn Trường

28/11Tham gia cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” toàn quốc năm 2011

Nguyễn Hồng Tân

Lê Anh Tú

Bùi Anh Tú28/11Liên hoan các CLB ngoại ngữ ĐHTN lần thứ III

Trương Tuấn Linh

BCH Đoàn Trường

30/11Tổ chức cuộc thi Erobic Trường CNTT&TT năm 2011

Vũ Minh Hoài

BCH Đoàn Trường

14/12Chỉ đạo các đại hội cấp Liên chi đoàn

Đỗ Văn Quyền

BCH Đoàn Trường

31/01Tổ chức cuộc thi “Ai là người thắng cuộc” Trường CNTT&TT năm 2012

Đỗ Văn Quyền

BCH Đoàn Trường

28/02Phối hợp cùng Phòng đào tạo trong các chương trình “Tư vấn tuyển sinh năm 2012 của Trường”

Đỗ Văn Quyền

BCH Đoàn Trường

28/02Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CNTT&TT lần thứ 4 nhiệm kỳ 2012 – 2014.

Đỗ Văn Quyền

BCH Đoàn Trường

24/03Tổ chức giải cầu lông HSSV Trường CNTT&TT

Nguyễn Hồng Tân

BCH Đoàn Trường

26/03Tổ chức chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”

Đỗ Văn Quyền

BCH Đoàn Trường

26/03Tham gia thi Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2012.

Nguyễn Hồng Tân

BCH Đoàn Trường

30/03Tham gia chương trình tư vấn mùa thi 2012 của tỉnh.

Đỗ Văn Quyền

BCH Đoàn Trường

30/03Tổ chức giải bóng đá HSSV Trường CNTT&TT lần thứ 8 - 2012

Nguyễn Hồng Tân

BCH Đoàn Trường

30/04Tổ chức mít ting kỷ niệm 122 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đỗ Văn Quyền

BCH Đoàn Trường

19/05Tham gia chương trình tình nguyện hè 2012.

Đỗ Văn Quyền

Đội TN tình nguyện

25/07

Trên đây là ph­ương hư­ớng kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2011-2012. BCH Đoàn Trường rất mong đ­ược nghe các ý kiến đóng góp của các cấp lãnh đạo để các chư­ơng trình hành động của tuổi trẻ Trường CNTT&TT trở thành hiện thực.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

Đỗ Văn Quyền


tải về 5.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương