PHÒng văn hóa và thông tintải về 15.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích15.22 Kb.
#20526

UBND QUẬN TÂN PHÚ

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

_____________________________
Số: 409/TB-VHTT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________________
Tân Phú, ngày 05 tháng 6 năm 2012THÔNG BÁO

Các quy định của pháp luật về thời gian hoạt động, địa điểm

được phép hoạt động và quy định về xử phạt hành chính đối với việc

vi phạm các quy định về cung cấp trò chơi trực tuyến tại đại lý internet.
Thực hiện công văn 642/STTTT-TTĐ ngày 25/5/2012 của Sở Thông tin và Truyền Thông về tăng cường quản lý việc cung cấp trò chơi trực tuyến tại đại lý internet trên địa bàn, phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Phú thông báo đến các cơ sở kinh doanh đại lý internet như sau:

I/ Thời gian hoạt động:

Thời gian được phép cung cấp dịch vụ internet là từ 08 giờ sáng đến 24 giờ cùng ngày, dịch vụ trò chơi trực tuyến là 08 giờ sáng đến 22 giờ cùng ngày (Quy định tại điều 35 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ; điều 14 Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009).II/ Địa điểm hoạt động:

Các đại lý internet phải cách cổng các trường cổng các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên mới được cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến (online games) - (Quy định tại điều 35 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ; điều 14 Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009).III/ Một số Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với việc vi phạm các quy định về cung cấp trò chơi trực tuyến tại đại lý internet:

1/ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi "để khách hàng sử dụng dịch vụ ngoài giờ quy định" theo điểm d, khoản 2, điều 10 Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet (áp dụng đối với các đại lý internet hoạt động từ quá 24 giờ đêm đến 6 giờ sáng hàng ngày).

2/ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi "kinh doanh trò chơi điện tử quá 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng" theo điểm a, khoản 2, điều 19 Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa (áp dụng đối với các đại lý internet cung cấp trò chơi trực tuyến quá 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hàng ngày).

3/ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi "kinh doanh trò chơi điện tử ở địa điểm cách trường học dưới 200m" theo điểm a, khoản 2, điều 19 Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa (áp dụng đối với các đại lý internet cung cấp trò chơi trực tuyến ở địa điểm cách trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dưới 200m).

4/ Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi "cung cấp, truyền đưa thông tin số để kích động bạo lực" theo điểm b, khoản 7, điều 6 Nghị định 63/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

5/ Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi "cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến hoặc làm đại lý cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến tại Việt Nam khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép" theo điểm a, khoản 3, điều 17 Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet. Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm theo điểm a, khoản 4, điều 17 Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet.

IV/ Danh sách trò chơi trực tuyến đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép phát hành tại Việt Nam (chi tiết đính kèm).

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Phú yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ đại lý internet trên địa bàn quận thực hiện nghiêm túc tinh thần Thông báo này.Nơi nhận:

- Cơ sở kinh doanh ĐL internet;

- Sở TTTT (báo cáo);

- PCT Trần Văn Phúc (báo cáo);- Lưu: VT.


KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký


Hà Bình Đẳng

Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2012-6
Hnh%20nh%20bn%20tin -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2012-6 -> Mẫu số 03/tt- lltp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2012-6 -> SỞ quy hoạch-kiến trúC

tải về 15.22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương