SỞ giáo dục và ĐÀo tạo số: 974tải về 28.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích28.41 Kb.
#27713

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 974 /SGDĐT-GDTH

V/v: Hội thảo giới thiệu chương trình tiếng Anh trực tuyên I-learn Smart Start

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcThừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 5 năm 2014


Kính gửi: Các Phòng GD&ĐT huyện Quảng Điền, thị xã

Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế.

Căn cứ vào nội dung buổi họp vào ngày 01 tháng 4 năm 2014 đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Anh cho học sinh và nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế phối hợp với công ty Cổ phần Trực tuyến Đại Trường Phát tổ chức giới thiệu chương trình tiếng Anh trực tuyến I-Learn Smart Start với các nội dung như sau:
1. Nội dung hội thảo:

Giới thiệu phần mềm hỗ trợ dạy và học tiếng Anh DyNet, phần mềm I - Learn Smart Start.


2.Thành phần đại biểu tham dự:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: 1 chuyên viên tiếng Anh

- Trường tiểu học (có danh sách đính kèm): Hiệu trưởng và 1_2 giáo viên dạy tiếng Anh.
3. Thời gian và địa điểm: 1 buổi.

Khai mạc lúc 8h00 ngày 17 tháng 5 năm 2014 tại Trường Tiểu học Lê Lợi Huế (Số 1 đường Nguyễn Tri Phương thành phố Huế)


Đề nghị các Phòng GD & ĐT huyện, thị xã, thành phố cử đúng thành phần và tạo điều kiện cho đại biểu tham dự hội thảo./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: Đã ký

- Như trên;

- Website Sở (VBĐH);

- Lưu: VT, GDTH.Phạm Văn Hùng


DANH SÁCH ĐẠI BIỂU CÁC TRƯỜNG THAM DỰ HỘI THẢO

(kèm theo công văn số 974 /SGDĐT-GDTH ngày 12 tháng 5 năm 2014)


STT

TRƯỜNG TIỂU HỌC

PHÒNG GD&ĐT

1

Trường TH Quang Trung

Phòng GD Huế

2

Trường TH Phú Hòa

3

Trường TH Thuận Thành

4

Trường TH Trường An

5

Trường TH Trần Quốc Toản

6

Trường TH Lê Lợi

7

Trường TH Vĩnh Ninh

8

Trường TH Lý Thường Kiệt

9

Trường TH Thuận Hòa

10

Trường TH Thuận Lộc

11

Trường TH Vỹ Dạ

12

Trường TH An Cựu
13

Trường TH Dạ Lê

Phòng GD Hương Thủy

14

Trường TH Số 1 Phú Bài

15

Trường TH Số 2 Phú Bài

16

Trường TH Thanh Lam

17

Trường TH Số 1 Quảng Vinh

Phòng GD Quảng Điền

18

Trường TH Số 1 Thị trấn Sịa

19

Trường TH Số 2 Thị trấn Sịa

20

Trường TH Số 2 Tứ Hạ

Phòng GD Hương Trà

21

Trường TH Số 1 Hương Vinh

22

Trường TH Số 2 Hương Vinh


(Tổng cộng danh sách này có 22 trường)


tải về 28.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương