Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng thángtải về 19.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích19.05 Kb.
#959

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 01/10/2015

Số Hồ sơ: 801 /……………/KHTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 06 tháng liên tục không nhận tiền mặt

hoặc người hưởng qua thẻ ATM không đến ký xác nhận định kỳ; người hưởng trợ cấp

01 lần có thời gian chưa đến nhận tiền từ 12 tháng trở lên
(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này:

- Trường hợp chưa đến nhận tiền mặt dưới 12 tháng £: Trong ngày làm việc

- Trường hợp chưa đến nhận tiền mặt từ 12 tháng trở lên £: 05 ngày làm việc

- Trường hợp nhận tiền qua ATM sau 01 lần chưa ký tên £: Trong ngày làm việc

- Trường hợp nhận tiền qua ATM sau 02 lần chưa ký tên £: 05 ngày làm việc)
1. Tên người nộp hồ sơ: ………….………………………………..………………………………….

2. Số điện thoại liên lạc: ……………………………… Email:………………………………………3. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có):

STTLoại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần của người chết
1

Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (mẫu 16-CBH, 01 bản chính)
2

Giấy ủy quyền nếu lĩnh thay (mẫu 18-CBH, 01 bản chính)
II

Đối với trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng: Truy lĩnh do hết hạn hưởng (không còn tên trong danh sách chi trả nhưng còn những tháng chưa nhận không quá 06 tháng); nhận tiền mặt từ 01 đến 06 tháng chưa đến nhận tiền; nhận qua tài khoản ATM có 01 lần không đến ký xác nhận chữ ký theo định kỳ và đến ký tên vào tháng 6 và tháng 12 (ký tên trễ 1 tháng)
1

Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (mẫu 17-CBH, 01 bản chính)
2

Giấy ủy quyền nếu lĩnh thay (mẫu 18-CBH, bản chính)
III

Đối với trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng: Nhận tiền mặt từ 06 tháng trở lên chưa đến nhận tiền; nhận qua tài khoản ATM không đến ký xác nhận chữ ký theo định kỳ sau đó đến ký sau tháng 6 và tháng 12; người hưởng nhận chế độ BHXH 01 lần có thời gian chưa đến nhận tiền từ 12 tháng trở lên; truy lĩnh do hết hạn hưởng (không còn tên trong danh sách chi trả nhưng còn những tháng chưa nhận quá 06 tháng)
1

Giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH (mẫu 19-CBH, 01 bản chính)
2

Giấy ủy quyền nếu lĩnh thay (mẫu 18-CBH, bản chính)

Lưu ý : Khi đến nhận tiền yêu cầu người hưởng mang theo bản chính: Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu.
Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, ông (bà) chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)
……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)


Каталог: Resource -> hoso -> phieugiaonhanhoso
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh

tải về 19.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương