Stt đơn vị, địa phươngtải về 76.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích76.57 Kb.
#6984
THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THỐNG KÊ VĂN BẢN NHẮC NHỞ, PHÊ BÌNH CỦA UBND TỈNH(từ 1/1/2013 đến tháng 01/4/2013)


STT

Đơn vị, địa phương

Phê bình

Nhắc nhở

SL PB

SL NN

1

VP UBND tỉnh

215/UBND-VX ngày 09/01/2013

 

1

0

2

Thanh tra tỉnh

 

1826/UBND-NC ngày 08/3/2013; 1926/UBND-TCD ngày 13/3/2013; 295/VPUBND-TCD ngày 14/3/2013

0

3

3

Sở Ngoại vụ

 

 

0

0

4

Sở Tư pháp

 

1826/UBND-NC ngày 08/3/2013

0

1

5

Sở Tài nguyên và Môi trường

1372/UBND-NC ngày 21/2/2013

143/UBND-VX ngày 07/01/2013;

1

1

6

Sở Tài chính

 

143/UBND-VX ngày 07/01/2013; 681/UBND-CNN ngày 22/01/2013; 1460/UBND-KT ngày 23/02/2013; 1826/UBND-NC ngày 08/3/2013

0

4

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1372/UBND-NC ngày 21/2/2013 (Đã GT)

270/VPUBND-CNN ngày 08/3/2013

1

1

8

Sở Xây dựng

 

143/UBND-VX ngày 07/01/2013; 42/VPUBND-CNN ngày 10/01/2013; 681/UBND-CNN ngày 22/01/2013; 271/VPUBND-CNN ngày 08/3/2013; 2251/UBND-CNN ngày 25/3/2013

0

5

9

Sở Công thương

 

681/UBND-CNN ngày 22/01/2013; 1826/UBND-NC ngày 08/3/2013

0

2

10

Sở GTVT

 

143/UBND-VX ngày 07/01/2013; 191/UBND-CNN ngày 08/01/2013; 681/UBND-CNN ngày 22/01/2013; 1826/UBND-NC ngày 08/3/2013

0

4

11

Sở Thông tin và Truyền thông
681/UBND-CNN ngày 22/01/2013

0

1

12

Sở Khoa học và Công nghệ

 

681/UBND-CNN ngày 22/01/2013

0

1

13

Sở NN và PTNT

 

681/UBND-CNN ngày 22/01/2013

0

1

14

Sở VHTT và DL

 

143/UBND-VX ngày 07/01/2013; 681/UBND-CNN ngày 22/01/2013

0

2

15

Sở GDĐT

 

681/UBND-CNN ngày 22/01/2013

0

1

16

Sở LĐTB và XH

215/UBND-VX ngày 09/01/2013

143/UBND-VX ngày 07/01/2013

0

1

17

Sở Y tế

 

143/UBND-VX ngày 07/01/2013

0

1

18

Ban Dân tộc

 

 

 

 

19

Ban quản lý các KCN

 

 

 

 

20

Sở Nội vụ

 

1826/UBND-NC ngày 08/3/2013

0

1

 

 

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Y tế

 

 

 

 

2

Khu Bảo tồn TNVH

 

 

 

 

3

Nhà Thiếu nhi tỉnh

 

 

 

 

4

Trường Đại học Đồng Nai

215/UBND-VX ngày 09/01/2013; 1372/UBND-NC ngày 21/2/2013

 

2

 

5

Đài Phát thanh và Truyền hình

1372/UBND-NC ngày 21/2/2013 (đã GT)

 

1

 

6

Trường Cao đẳng nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

UBND thành phố Biên Hòa

215/UBND-VX ngày 09/01/2013

10167/UBND-CNN ngày 19/12/2012; 681/UBND-CNN ngày 22/01/2013; 1826/UBND-NC ngày 08/3/2013

1

3

2

UBND thị xã Long Khánh

 

10167/UBND-CNN ngày 19/12/2012; 1826/UBND-NC ngày 08/3/2013

0

2

3

UBND huyện Vĩnh Cửu

 

1826/UBND-NC ngày 08/3/2013

0

1

4

UBND huyện Thống Nhất

 

 

 

 

5

UBND huyện Trảng Bom

 

10167/UBND-CNN ngày 19/12/2012

0

1

6

UBND huyện Định Quán

 

10167/UBND-CNN ngày 19/12/2012;

0

1

7

UBND huyện Tân Phú

 

10167/UBND-CNN ngày 19/12/2012

0

1

8

UBND huyện Xuân Lộc

665/UBND-CNN ngày 22/01/2013 (đã GT)

10167/UBND-CNN ngày 19/12/2012

1

1

9

UBND huyện Cẩm Mỹ

 

10167/UBND-CNN ngày 19/12/2012; 1826/UBND-NC ngày 08/3/2013

0

2

10

UBND huyện Long Thành

 

10167/UBND-CNN ngày 19/12/2012; 246/UBND-CNN ngày 09/01/2013; 681/UBND-CNN ngày 22/01/2013

0

3

11

UBND huyện Nhơn Trạch

 

10167/UBND-CNN ngày 19/12/2012; 681/UBND-CNN ngày 22/01/2013

0

2

Каталог: Lists -> Dost VanBanPhapLuat -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Attachments -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> SỞ NỘi vụ Số: 1692 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ban tuyên giáo số 127 -hd/btgtu đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> CHÍnh phủ Số: 49/2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> Ban tuyên giáo số 161-hd/btgtu đẢng cộng sản việt nam

tải về 76.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương