Stt soá nhaäp Teân đề tài, tác giả, năm, số trangtải về 34.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích34.52 Kb.
#23840

STT

Soá nhaäp

Teân đề tài, tác giả, năm, số trang

Soá löôïng

Nguoàn cung caáp

Kyù hieäu

Phaân loaïi

Noäi dungĐỀ TÀI DƯỢC PHẨM VÀ NGÀNH SẢN XUẤT DƯỢC

01

01680

Luận văn CKI: Đặc điểm dịch tễ lâm sàng và yếu tố nguy cơ của bệnh nhân bị phản ứng thuốc tại bệnh viện da liễu Tp.HCM năm 1995-1999- Mai Thu Đường- 2001-41 trang

01

Không rõ

VB2-3

615

Dịch tễ lâm sàng và yếu tố nguy cơ của Bệnh nhân bị phản ứng thuốc tại bệnh viện da liễu

02

01681

Luận án tiến sĩ kinh tế: Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp dược Việt Nam – Phạm Thị Việt Nga-2003-172 trang

01

Không rõ

VB2-4

615

Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp dược VN

03

01682

Luận văn CKI: Kiến thức-thái độ-thực hành sử dụng thuốc Nam trị bệnh thông thường tại nhà của người dân xã Phước Thới, huyện Ômôn tỉnh Cần Thơ năm 2002-48 trang

01

Không rõ

VB2-5

615

Sử dụng thuốc nam trị bệnh thông thường tại nhà của người dân xã Phước Thới, huyện Ômôn tỉnh Cần Thơ năm 2002

04

01683

Luận văn CKI: Đánh giá chất lượng thuốc tự bào chế tại khoa dược bệnh viện Y học cổ truyền Tp.HCM trong 3 năm (1999-2001) –Phạm Thị Liền- 2002-42 trang

01

Không rõ

VB2-6

615

Chất lượng thuốc tự bào chế tại khoa dược bệnh viện YHCT Tp.HCM

05

01684

Luận văn CKI: Đánh giá công tác quản lý và kiểm tra chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong 3 năm 1998-2000- Trần Thị Kim Minh- 39 trang

01

Không rõ

VB2-7

615

Quản lý và kiểm tra chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 1998-2000

06

01685

Luận văn CKI: Lập kế hoạch cung ứng thuốc qua điều tra nhu cầu thuốc chữa bệnh của nhân dân vùng nông thôn tỉnh Ninh Thuận năm2001- Bùi Văn Kỳ- 2001-50 trang

01

Không rõ

VB2-8

615

Kế họach cung ứng thuốc qua điều tra nhu cầu thuốc chữa bệnh ở tỉnh Ninh Thuận

07

1686

Luận văn CKI: Khảo sát đánh giá các hoạt động hành nghề dược tư nhân tại tỉnh Cần Thơ (1994-2000) – Lê Thị Kim Chi- 2002-47 trang

01

Không rõ

VB2-9

615

Họat động hành nghề dược tư nhân tại Cần Thơ 1994-2000

08

01687

Luận văn CKI: Khảo sát, đánh giá các vi phạm hành chính của các cơ sở hành nghề dược tư nhân tỉnh Cần Thơ trong 3 năm (1999-2001)- Trần Hữu Bình- 2002-80 trang

01

Không rõ

VB2-10

615

Vi phạm hành chính của các cơ sở hành nghề dượic tư nhân Cần Thơ 1999-2001

09

01688

Luận án tiến sĩ kinh tế: Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp dược Việt Nam- Bộ giáo dục và đào tạo – 2002-155 trang

01

Không rõ

VB2-11

615

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp dược VN

10

01690

Luận văn CKI: Lập kế hoạch cung ứng thuốc qua điều tra nhu cầu thuốc chữa bệnh của nhân dân vùng nông thôn tỉnh Ninh Thuận năm 2001- Bùi Văn Kỳ- 2001-50 trang

01

Không rõ

VB2-13

615

Kế họach cung ứng thuốc qua điều tra nhu cầu thuốc chữa bệnh của nhân dân vùng nông thôn tình Ninh Thuận năm 2001

11

2039

Đề cương nghiên cứu khoa học Cao học YTCC: Tỉ lệ sử dụng kháng sinh hợp lý và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2012- Tác giả: Đặng Thị Vân Trang, năm 2012, 27 trang

01

Ts.Ninh

VIIB3-24

615

Tỉ lệ sử dụng kháng sinh hợp lý và các yếu tố liên quan tại BV Chợ Rẫy

12

2057

Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tên đề tài: Kiến thức, thực hành quy chế dược của nhân viên bán thuốc lẻ tân dược và các yếu tố liên quan tại huyện Bình Chánh Tp.HCM năm 2011- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hùng Diệt, năm 2011, 82 trang

01

Phòng KHTH

VIIA2-26

615

Kiến thức thực hành quy chế dược của nhân viên bán thuốc lẻ tân dược và các yếu tố liên quan tại huyện Bình Chánh Tp.HCM năm 2011, 82 trang


tải về 34.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương