THÔng kê BÀi báo khoa học giai đOẠN 2010 2012tải về 100.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích100.42 Kb.
#30700
Khoa Kinh tế - QTKD

THÔNG KÊ BÀI BÁO KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2010 - 2012TT

Tên bài báo khoa học (1)

Tên tác giả/đồng tác giả (2)

Tên tạp chí (3)

Năm xuất bản

Ghi chú (4)

I

Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế
1


Social sustainable development in Vietnamese mining industry – challenges in occupational safety and health

J. Kretschmann, Nguyễn Thị Hoài Nga

International Conference of Sustainable Development in Mining Industry, Aachen, Germany, p. 779 – 788;
Mining reporter, ISSN 0176-4101, p. 24 – 30

6/2011


10/20112


J. Kretschmann, N. Nguyen, Social

Sustainable development in Vietnamese mining industry – challenges in occupational safety and health, International Conference of Sustainable Development in Mining Industry, Aachen, Germany, June 2011, p. 779 – 788Nguyễn Thị Hoài Nga

Mining reporter, ISSN

0176-4101, p. 24 – 30


10/2011
3


Managing risks in Mining: Safety for social sustainable development,

J. Kretschmann, Nguyễn Thị Hoài Nga

Keynote presentation in the 5th International Workshops and Conference on Earth Resources Technology: Sustainable Development in Mineral Industry through Green Technology in South East Asia, Malaysia

5/2011
4


Risk assessment: Basic methods and application in collieries in Quangninh coal fields, Vietnam

J. Kretschmann, Nguyễn Thị Hoài Nga

International Conference of Advances in Environmental Engineering for Natural Resources Mining, Hanoi, Vietnam, p.276 – 285

6/20115


The roles of business strategy in mining enterprises

Nguyễn Thị Hồng Loan

Advances in mining and tunneling, publishing house for science and technology

2012
6


Risk communication in coal mining companies

J. Kretschmann, Nguyễn Thị Hoài Nga

Presentation in the 10th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering, 6th International Conference on Earth Resources Technology, Songkhla, Thailand
Proceedings of the 2nd international conference on advances in mining and tunneling, Hanoi, Vietnam, p. 181 – 186

5/2012


8/2012
7

Successful transfer of the German risk management system in occupational safety and health to South East Asia – Cultural conditions and challenges

J. Kretschmann, Nguyễn Thị Hoài Nga

Presentation in 23rd Annual General Meeting of Society of Mining Professor, Wroclaw, Poland
Proceedings of the 2nd international conference on advances in mining and tunneling, Hanoi, Vietnam, p. 202 – 206

7/2012

8/2012

8


Investment in occupational safety and health brings competitive advantages

J. Kretschmann, Nguyễn Thị Hoài Nga

Proceedings of the 2nd international conference on advances in mining and tunneling, Hanoi, Vietnam, p. 190 – 195

8/2012
II

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước
3


Đánh giá việc sử dụng công cụ kinh tế và chính sách bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 22

2011
4

Giải bài toán lạm phát ở Việt Nam – cần xác định rõ nguyên nhân của nó

Đỗ Hữu Tùng

Kỷ yếu hội thảo quốc tế

2011
5

Xuất khẩu dịch vụ Việt nam – thực trạng và giải pháp

Đỗ Hữu Tùng

Tạp chí kinh tế và dự báo

Số 5/2011
6

Thị trường khoa học công nghệ thêm một cú hích để phát triển

Đỗ Hữu Tùng; Trần văn Minh

Tạp chí kinh tế và dự báo

Số 18/2011
7

Sống bằng lương – ước mơ cháy bỏng của một số công chức mẫn cán

Lê Xuân Đình; Đỗ Hữu Tùng

Tạp chí kinh tế và dự báo

Số 20/20118


Áp dụng thuật toán Hung ga ri bố trí người lao động phù hợp với công việc trong doanh nghiệp công nghiệp

Nguyễn Đức Thành

Tạp chí KH kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Số 35/20119


Ý nghĩa của việc áp dụng công nghệ vận tải than bằng băng tải ống tại công ty than Mạo Khê

Phan Thị Thái; Nguyễn Thị Mơ

Tạp chí KH kỹ thuật Mỏ - Địa chất

số 35/2011
10

Một số ý kiến về phát triển dịch vụ Logistics trong nền kinh tế Việt Nam

Đỗ Hữu Tùng

Tạp chí Quản lý kinh tế ISN 1859 – 039X

2011
11

Kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động

Nguyễn Thị Minh Thu

Tạp chí Công nghiệp

09/201112


Nghiên cứu đặc điểm lý thuyết về chi phí và chi phí môi trường trong các doanh nghiệp

Bùi Thị Thu Thủy

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán

10/201113


Kiến nghị hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch số lượng lao động của doanh nghiệp",

Lê Đình Chiều

Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 36,

10/201114


Xu hướng mới trong thương mại điện tử và một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp Việt Nam

Đào Anh Tuấn

Tạp chí Kinh tế Chấu Á - Thái Bình Dương, số 346, ISN-0868-3808

11/201115


Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong giao dịch thương mại điện tử, thực trạng và khuyến nghị đối với Việt Nam

Đào Anh Tuấn

Tạp chí Kinh tế Chấu Á - Thái Bình Dương, số 345, ISN-0868-3808

11/201116


Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp khai thác than lộ thiên

Nguyễn Thị Bích Phượng

Tạp chí KHKT Mỏ địa chất số 36

11/2011
17


Thỏa ước lao động tập thể ở Vinacomin: thực trạng và giải pháp

Nguyễn Ngọc Khánh

Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam số 23+24

12/201118


Nghiên cứu xây dựng cơ cấu vốn hợp lý cho Công ty Cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin trong giai đoạn 2012 – 2017

Nhâm Kiến Quỳnh


Hội nghị khoa học lần thứ 20


2012
19


Đánh giá môi trường cạnh tranh cho sản phẩm NPK của Tổng công ty phân đạm và hóa chất dầu khí (PVFCCo)

Trần Văn Hiệp


Hội nghị khoa học lần thứ 20


2012

20

Thực trạng lao động bỏ việc tại các doanh nghiệp Mỏ và các giải pháp khắc phục

Nguyễn Lan Hoàng Thảo

Hội nghị khoa học lần thứ 20

201221


Nghiên cứu các văn bản pháp qui của chính phủ về lao động tiền lương gắn với ba nhóm chức năng cơ bản của quản trị nhân lực

Nguyễn Thanh Thủy


Hội nghị khoa học lần thứ 20


2012
22


Giới thiệu phần mềm Crystal ball và ứng dụng chúng trong phân tích rủi ro dự án đầu tư

Phan Thị Thái


Hội nghị khoa học lần thứ 20


2012
23


Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng khai thác dầu thô ở thềm lục địa Viêt Nam

Nguyễn Đức Thành


Hội nghị khoa học lần thứ 20


2012
24


Xây dựng các tiêu chí phân loại các nhóm mỏ khoáng sản phục vụ cấp phép khai thác

Nguyễn Thị Kim NgânTạp chí KH kỹ thuật Mỏ - Địa chất

số 37/201225


Một số biện pháp chủ yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu dự án xây dựng của các doanh nghiệp xây dựng

Phan Thị Thái


Tạp chí KH kỹ thuật Mỏ - Địa chất


38/2012
26


Tái cấu trúc các doanh nghiệp Nhà nước trong giai đoạn hiện nay

Lưu Thị Thu Hà

Bài báo đăng trên tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Số 1 (102)-2012


27


Tái cấu trúc các Tập đoàn kinh tế, xu hướng tất yếu trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

Lưu Thị Thu Hà


Bài báo đăng trên tạp chí Kinh tế và Dự báo

Số Xuân 2012

28


Nhận xét về thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc vinacomin

Nguyễn Thị Hồng Loan;

Trần Anh DũngTuyển tập báo cáo hội nghị khoa học Đại học Mỏ- Địa chất lần thứ 20

201229


Xây dựng mức tiền lương giao khoán cho một số chức danh, ngành nghề trong Vinacomin

Nguyễn Ngọc Khánh

Tạp chí than - khoáng sản Việt Nam, số 11+12

6/201230


Nghiên cứu các lý thuyết hợp nhất BCTC và vận dụng vào việc hoàn thiện báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Oanh Nguyễn Duy Lạc

Tạp chí kinh tế và phát triển


6/2012
31


Bảo tàng mỏ - vai trò và sự cần thiết với ngành mỏ Việt Nam

Nguyễn Thị Hoài Nga

Tạp chí công nghiệp mỏ số 5/2012, ISN 0868 – 7052, trang 49-51

10/201232


Thiết kế mô đun (module) áp dụng trong huấn luyện an toàn lao động trong mỏ hầm lò ở Việt Nam

Nguyễn Thị Hoài Nga

Tạp chí công nghiệp mỏ số 6/2012

2012
33


Hệ thống quản lí rủi ro tại các doanh nghiệp khai thác than đá của Đức - chuyển giao cho các doanh nghiệp khai thác than hầm lò tại tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam Vinacomin

Nguyễn Thị Hoài NgaTuyển tập hội nghị thường niên của Hội khoa học công nghệ Mỏ Việt Nam.

2012
34

Xác định và thực hiện phần hành kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Bùi Thị Thu Thủy

Phạm Thu HươngTạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia

2012

Hà nội, ngày 03 tháng 11 năm 2012

Trưởng KhoaTS.GVC Nguyễn Duy Lạc

tải về 100.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương