Thông tư 07/2006/tt-blđtbxh ngày 26/7/2006 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích9.1 Kb.
#1009

Mẫu số 8-TĐ1: Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc………………ngày……tháng……năm 20….BẢN KHAI CÁ NHÂN


Họ và tên:……………………………………………..Năm sinh:……………….

Nguyên quán:…………………………………………………………………….

Trú quán:…………………………………………………………………………

Tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từ ngày ……… tháng ……… năm………….đến ngày………………tháng ………………..năm……..

Cấp bậc…………..chức vụ:………………………………………………………

Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt, tù, đày:……………………………….…

Bị địch bắt tù, đày ngày……tháng…..năm……đến ngày ……tháng…..năm……


Nơi bị tù:………………………………………………………………………….

Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác:……………………………..

Đã hưởng các chế độ:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

- Tuất liệt sĩ

- Người hoạt động kháng chiến

- Người có công giúp đỡ cách mạng

-…………………………………..

Đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (nếu có):

+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng…………quyết định số:………..ngày………….tháng………………năm…………………

+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng…………..quyết định số: ,………………ngày……….. tháng…………. Năm 20…….

Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc cơ quan quản lý) Người khai

Ngày tháng năm 20 (ký ghi rõ họ, tên)(Ký tên, đóng dấu)
Каталог: Lists -> Th%20tc%20hnh%20chnh%20cng -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 05/2012/tt-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Nghị ĐỊnh của chính phủ Số 101/2005/NĐ-cp ngày 03 tháng 8 năm 2005 Về thẩm định giá chính phủ
Attachments -> MẪu số 01-kn (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/tt-ttcp ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ)
Attachments -> BỘ CÔng an số: 10/2002/tt-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tên Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Attachments -> Tờ khai đăng ký thuế
Attachments -> Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-ttg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí
Attachments -> BỘ CÔng thưƠNG

tải về 9.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương