Thành phố Cao Lãnh, ngày 10 tháng 3 năm 2008tải về 26.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích26.27 Kb.
#9208


ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG THÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 18/BC-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 10 tháng 3 năm 2008BÁO CÁO

Sơ kết thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007

của Thủ Tướng Chính Phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Thực hiện Quyết định số 157, ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. UBND Tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đến tất cả các đơn vị có liên quan và các địa phương trong Tỉnh. Qua triển khai thực hiện đã giúp cho nhiều hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo có con em đang theo học ĐH, CĐ, THCN, nhiều sinh viên, học sinh nghèo có điều kiện vay vốn để đóng học phí, không để bất cứ học sinh, sinh viên nào vì không có tiền đóng học phí mà phải bỏ học. Việc thực hiện Quyết định 157 được Tỉnh triển khai một cách thuận lợi, mang lại nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít hạn chế, bất cập trong thủ tục xét cho vay, công tác điều tra lập danh sách học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, việc xem xét đối tượng cho vay... Uỷ ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện tín dụng đối với học sinh, sinh viên từ tháng 10/2007 đến 31/12/2007 trong toàn Tỉnh như sau:


I. Tình hình triển khai thực hiện Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ngày 18/10/2007, UBND Tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 157 cho các sở, ngành Tỉnh liên quan, các trường Đại học, Cao đẳng và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh.

- Sau Hội nghị cấp Tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức Hội nghị quán triệt đến UBND các xã, phường, thị trấn, Hội đoàn thể nhận uỷ thác, cán bộ XĐGN tổ chức thực hiện.

- Ngân hàng CSXH Chi nhánh Tỉnh tiến hành hướng dẫn các thủ tục cho vay, chuẩn bị nguồn vốn và tổ chức giải ngân kịp thời cho HSSV được vay vốn ngay từ đầu năm học.


II. Kết quả thực hiện đến 31/12/2007.

- Số hộ dư nợ. 11.275 hộ.

- Số học sinh, sinh viên được vay vốn: 12.271 sinh viên.

- Dư nợ cho vay: 56.794 triệu đồng.

* Trong đó dư nợ cho vay theo Quyết định số 157 là: 50.630 triệu đồng, số HSSV vay từ sau Quyết định 157 là: 11.020.

* Phân theo trình độ đào tạo.

- Học sinh cao đẳng, đại học: 8.423 học sinh, với số tiền là: 38.481 triệu đồng.

- Học sinh trung cấp: 2.698 học sinh, với số tiền là: 12.783 triệu đồng.

- Học nghề trên 1 năm: 1.042 học sinh, với số tiền là: 5.032 triệu đồng.

- Học nghề đến 1 năm: 108 học sinh, với số tiền là: 498 triệu đồng.

* Phân theo ngành học:

- Kinh tế, quản trị kinh doanh: 2.268 học sinh, số tiền là: 11.294 triệu đồng.

- Sư phạm: 3.300 học sinh, với số tiền là: 13.198 triệu đồng.

- Nông, Lâm, Ngư nghiệp: 1.042 học sinh, với số tiền là: 5.494 triệu đồng.

- Kỹ thuật Công nghệ: 2.667 học sinh, với số tiền là: 12.565 triệu đồng.

- Văn hoá Nghệ thuật: 324 học sinh, với số tiến là: 1.562 triệu đồng.

- Các ngành khác: 2.670 học sinh, với số tiền là: 12.681 triệu đồng.
III. Kết quả kiểm tra việc cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Thực hiện Thông báo số 266/TB-VPCP, ngày 19/12/2007 của văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 07/01/2008 về kiểm tra công tác cho vay học sinh, sinh viên. Qua kết quả kiểm tra của Tỉnh và tổng hợp kết quả tự kiểm tra từ các huyện, thị xã trong Tỉnh. Uỷ ban nhân dân Tỉnh đánh giá một số kết quả đạt được trong thực hiện tín dụng đối với học sinh, sinh viên như sau:


1. Mặt tích cực:

- Chính sách cho vay đối với học sinh, sinh viên của Chính phủ phù hợp với nguyện vọng và yêu cầu của người dân, được các ngành, các cấp phối hợp thực hiện một cách thuận lợi, kịp thời ngay đầu năm học.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa các Hội đoàn thể nhận uỷ thác với NHCSXH các cấp và chính quyền địa phương trong triển khai các chủ trương chính sách của Đảng đối với công tác cho vay học sinh, sinh viên đến các Tổ vay vốn và các hộ dân một cách kịp thời và có hiệu quả.

- Ngân hàng CSXH các cấp đã tranh thủ kịp thời nguồn vốn tín dụng cũng như hướng dẫn thực hiện thủ tục vay vốn nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

- Các địa phương tổ chức thực hiện việc bình xét cho vay vốn một cách công khai dân chủ từ cơ sở thông qua các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn do Hội đoàn thể quản lý. Trình tự thủ tục thực hiện nhanh chóng, thuận lợi mặc dù rất áp lực về thời gian và khối lượng công việc nhiều.

- Tỉnh thành lập 04 đoàn kiểm tra việc thực hiện tín dụng đối với học sinh, sinh viên tại các huyện, thị xã trong Tỉnh. Qua kiểm tra và báo cáo của các địa phương đến thời điểm hiện tại, thì việc thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên được các ngành và địa phương thực hiện thuận lợi, đúng qui định và không có trường hợp học sinh, sinh viên nào phải bỏ học do không có tiền đóng học phí.2. Những tồn tại:

- Công tác điều tra lập danh sách học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ các địa phương và trường học không thực hiện kịp thời, nên NHCSXH không chủ động trong việc xây dựng kế hoạch nguồn vốn với Trung ương.

- Việc xác nhận của HSSV các trường chưa đảm bảo theo yêu cầu: đúng mẫu quy định, nội dung số năm học còn lại, số tiền miễn giảm... nên học sinh phải lập lại nhiều lần rất mất thời gian.

- Việc bình xét, xác nhận cho vay từ các địa phương còn nể nang, nên một số hộ được xét vay vốn chưa đúng đối tượng. Qua kiểm tra tại 112 xã, với 2.922 hộ, đã có 30 xã xác nhận cho 215 đối tượng sai chiếm 7,4% (215/2.922).

- Về công tác kiểm tra: toàn tỉnh mới kiểm tra 2.922 hộ đạt 26% số hộ vay. Tại các huyện: Thanh Bình, Sa đéc, Lai Vung là những đơn vị có tỷ lệ kiểm tra thấp.

IV. Giải pháp thực hiện và kiến nghị.
1. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới:

- Ngân hàng CSXH các cấp phối hợp Ngành giáo dục và đào tạo, các Trường đại học, cao đẳng, Trường dạy nghề và Trung tâm Dạy nghề chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, rà soát nắm lại số lượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay vốn học tập để lập kế hoạch về nguồn vốn với Trung ương để đáp ứng nhu cầu giải ngân kịp thời, tránh trường hợp bị động trong thực hiện kế hoạch phải điều chỉnh nhiều lần như ở học kỳ 1.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có kế hoạch rà soát, nắm lại danh sách số học sinh, sinh viên, các đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay vốn cho con em học tập, để chủ động trong khâu lập kế hoạch vốn và xét duyệt cho vay tránh tình trạng xét duyệt sai đối tượng.

- Các Hội đoàn thể nhận uỷ thác làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước để người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định. Trong bình xét cho vay cần chú trọng việc xác định đúng đối tượng, hộ vay có khả năng sử dụng vốn vay đúng mục đích.

- Ngân hàng CSXH Chi nhánh Tỉnh chỉ đạo các Phòng giao dịch tổ chức tốt việc giải ngân tại các điểm giao dịch xã; làm thường trực tổng hợp và báo cáo kịp thời các khó khăn vướng mắc về UBND Tỉnh để chỉ đạo.

- Ngân hàng CSXH và các Phòng giao dịch huyện, thị xã tổng hợp nhu cầu vốn học kỳ II từng xã, thông báo lịch phát vay, địa điểm phát vay để đảm bảo trong 1 hoặc 2 ngày là thực hiện giải ngân xong 1 xã, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân học kỳ II trong tháng 3/2008. Tổ chức tốt kế hoạch giải ngân cho vay trong học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2007 - 2008 đảm bảo thời gian.


2. Kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ mở rộng hơn nữa đối tượng tín dụng đối với học sinh, sinh viên con gia đình trên mức cận nghèo, gia đình có đông con cùng đi học./.

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- NH CSXH Việt Nam;

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;

- Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH;

- Các sở: LĐTB&XH, GD&ĐT;

- Các trường: ĐHSP, CĐCĐ, CĐ Nghề;

- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;- Lưu: VT, NC/VX. Hg.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)


Lê Vĩnh Tân

tải về 26.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương