Thuế và Tổng Cầutải về 0.5 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu14.10.2017
Kích0.5 Mb.
#33600
  1   2   3   4
Họ và tên : Ngô Đức Phú Lớp : 63ĐCKT06

Thuế và Tổng Cầu

Mô hình tổng cầu và sản lượng cân bằng ở phần trên chưa tính tới sự tác động của thuế. Ở phần này chúng ta sẽ nghiên cứu thuế có tác động như thế nào tới sản lượng.

Khi Chính phủ thu thuế thì thu nhập của dân cư giảm do đó tiêu dùng của dân cư sẽ ít đi. Khi Chính phủ trợ cấp xã hội cho người nghỉ hưu, người thất nghiệp, người nghèo,.... Thì thu nhập của dân cư tăng lên làm tăng tiêu dùng.

Trong mô hình này, coi thuế là một đại lượng ròng T

T = TA -TR

Trong đó T: thuế ròng

TA: số thu từ thuế của Chính phủ

TR: các khoản trợ cấp từ Chính phủ cho công chúng.

Thuế ròng (T) là một hàm số của thu nhập và sản lượng. Nhưng để làm rõ tác động của thuế

và vai trò của thuế tới sản lượng và tổng cầu chúng ta lần lượt phân tích

Thuế là một đại lượng cho trước. Nói cách khác Chính phủ đã ấn định từ đầu năm tài khoá T = T

Lúc này, tiêu dùng của dân cư sẽ phụ thuộc vào thu nhập có thể sử dụng YD. Hàm tiêu dùng bây giờ sẽ là :C = + MPC*Yd

Yd = Y –

C = +MPC*(Y - )

AD = C + I + GAD = + + + MPC*(Y -

Với điều kiện cân bằng AD = Y ta có:


Каталог: file -> downloadfile1
downloadfile1 -> VĂn phòng chính phủ
downloadfile1 -> Đề tài: Sự tập trung hóa báo chí ở các nước tư bản chủ nghĩa Giảng viên hướng dẫn
downloadfile1 -> LUẬn văN ĐỀ TÀI " Mã trải phổ trong cdma"
downloadfile1 -> Chiến dịch đánh Tống 1075
downloadfile1 -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
downloadfile1 -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 956/QĐ-btttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
downloadfile1 -> Lời Giới Thiệu Lịch sử Triết học
downloadfile1 -> Các lệnh nhảy, vòng lặp và lệnh gọi
downloadfile1 -> 143 NĂm vưƠng triều nguyễN (1802-1945)
downloadfile1 -> Chương I các bộ VI điều khiển 8051 1 các bộ VI điều khiển và các bộ xử lý nhúng

tải về 0.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương