TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1665 – 86tải về 12.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích12.17 Kb.
#10095
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 1665 – 86

QUẶNG SẮT

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HAO KHI NUNG

Iron ores.

Method for determination of mass loss after ignition

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1665 – 75.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho quặng sắt có độ hao khi nung từ 0,5 đến 20 %. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho quặng pirit.

1. Nguyên tắc của phương pháp

Nung mẫu ở 900C trong 2 giờ, lượng hao khi nung tương ứng với tổng lượng cacbon dioxit, nước liên kết và các tạp chất khác bị phân huỷ và bay hơi ở nhiệt độ này.

2. Chuẩn bị mẫu

2.1. Mẫu để xác định độ hao khi nung được chuẩn bị theo TCVN 1664 – 86.

3. Thiết bị

Cân phân tích có độ chính xác đến 0,002 g;

Lò nung đảm bảo nhiệt độ nung nóng tối đa không thấp hơn 1000C;

Chén sứ có khối lượng ổn định sau các lần nung;

Bình hút ẩm chứa canxi clorua đã được nung ở nhiệt độ 700-800 trong 30 phút.

4. Cách tiến hành

Cân 0,5 ÷ 1,0 mẫu vào chén sứ đã được nung đến khối lượng không đổi ở 900C và nung ở nhiệt độ này trong thời gian 2 giờ. Sau đó lấy ra, để nguội trong bình hút ẩm đến nhiệt độ phòng.

5. Tính kết quả

5.1. Độ hao khi nung (X) theo phần trăm khối lượng được tính theo công thức:trong đó


m1 – khối lượng mẫu và chén trước khi nung, g;

m2 – khối lượng mẫu và chén sau khi nung, g;

m – khối lượng mẫu, g;

w – độ ẩm của mẫu, được xác định theo TCVN 1666 – 86, %;

K – hệ số chuyển quặng sang quặng khô được tính theo công thức:

0,111 – hệ số chuyển của sắt (II) oxit thành sắt (III) oxit;

0,43 – hệ số chuyển của sắt kim loại thành sắt (III) oxit;

X1 – hàm lượng sắt (II) oxit có trong mẫu, %;

X2 - hàm lượng sắt kim loại có trong mẫu, xác định theo TCVN 1670 – 86 %;

5.2. Sai lệch kết quả giữa hai lần xác định song song khi độ tin cậy p = 0,95 không được vượt quá các giá trị nêu trong bảng sau:

%

Độ hao khi nung

Sai lệch cho phép

Từ 0,5 đến 1

Trên 1 đến 2

Trên 2 đến 5

Trên 5 đến 10

Trên 10 đến 20


0,04

0,1


0,2

0,25


0,35


tải về 12.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương