TRƯỜng đẠi học kỹ thuật công nghệ tp. Hcmtải về 15.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích15.63 Kb.
#19510

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 950 /TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2011

THÔNG BÁO

HỌC PHÍ NĂM HỌC 2011 - 2012


Áp dụng cho tất cả các lớp ban ngày và ban đêm học theo Hệ tín chỉ

---oOo---

1. Mức học phí:

- Theo số tín chỉ mỗi sinh viên đăng ký trong học kỳ.

- Đơn giá: + Bậc Đại học : 385,000 đ/tín chỉ

+ Bậc Cao đẳng : 365,000 đ/tín chỉ

2. Thời gian và cách đóng học phí:

a) Đối với các lớp ban ngày (đại học, cao đẳng):

- Trong 2 tuần đầu của học kỳ ( HKI từ 05→ 17/09/2011), sinh viên đóng trọn học phí HKI .

- Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không thể đóng trọn học phí cả học kỳ , có thể đóng thành 2 đợt:

+ Đợt 1: từ 05/09 → 17/09/2011 , số tiền 5.000.000 đ

+ Đợt 2: từ 31/10 → 12/11/2011, phần còn lại của học kỳ I.

b) Đối với các lớp ban đêm ( Hệ VB2, VLVH, Liên thông):

- Trong 2 tuần đầu của học kỳ ( HKI từ 05/9→ 17/09/2011), sinh viên đóng trọn học phí HKI .

- Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không thể đóng trọn học phí cả học kỳ , có thể đóng thành 2 đợt:

+ Đợt 1: từ 05/09 → 17/9/2011 , số tiền 5.000.000 đ

+ Đợt 2: từ 24/10 → 05/11/2011, phần còn lại của học kỳ I.

3. Địa điểm:

- Tại phòng Kế hoạch tài chính (trụ sở số 144/24 Điện Biên Phủ )

- Tại các điểm giao dịch của các ngân hàng: đóng/ chuyển tiền vào tài khoản của Trường theo chi tiết sau :

Đơn vị nhận : Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM

Số TK : 102 010 000 100 452 tại Ngân hàng công thương chi nhánh 1 TP HCM ;

Hoặc số TK: 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Sài gòn;

Hoặc số TK : 119 2196 8127 012 tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Quận 3.

Nội dung : học phí cho sinh viên . . . . . . , mã sinh viên . . . . . , học phí học kỳ. . . .

4. Lưu ý:

- Sau ngày 17/09/2011, Trường in danh sách chính thức lớp môn học chuyển về các Khoa chỉ bao gồm những sinh viên đã đóng đủ học phí HKI hoặc học phí đợt 1 . Giảng viên căn cứ danh sách này để điểm danh, thi giữa kỳ và chấm điểm quá trình.- Sau ngày 12/11/2011, danh sách thi cuối kỳ chỉ bao gồm những sinh viên đã đóng đủ học phí HKI .


Nơi nhận:

  • Các Phòng, Khoa

  • Bộ phận Tư vấn – Hỗ trợ học tập.

  • Các lớp .

  • Lưu .

KT. HIỆU TRƯỞNG

Phó Hiệu trưởng

(Đã ký)


TS. Kiều Xuân Hùng


Каталог: dinhkem -> khoacntt -> attachments -> article
dinhkem -> Ban chấp hành trung ưƠng số 45-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
dinhkem -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
dinhkem -> DẠY Âm nhạc sau 4 NĂm nhìn lạI  (Phan Thành Hảo gv âm nhạc trường th a bình Phú, Châu Phú, An Giang)
dinhkem -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 83/2002/tt-btc ngàY 25 tháng 9 NĂM 2002 quy đỊnh chế ĐỘ thu, NỘp và quản lý SỬ DỤng phí, LỆ phí VỀ tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
dinhkem -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc BẢn kê khai
dinhkem -> Suy tim năM 2014: TÓm tắt các nc quan trọNG
dinhkem -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
dinhkem -> Hướng dẫn số 07-hd/btctw ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
dinhkem -> Danh mụC ĐẦu tư xdcb năM 2006 Nguồn vốn ngân sách huyện
article -> Bch tp. HỒ chí minh

tải về 15.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương