TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn thị thanh hải tư TƯỞng của triết học tôma aquinô Chuyên ngành : cndvbc & cndvlstải về 145.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích145.32 Kb.
#34078
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

NGUYỄN THỊ THANH HẢI

TƯ TƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC TÔMA AQUINÔ

Chuyên ngành : CNDVBC & CNDVLS

Mã số : 62 22 80 05

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC

HÀ NỘI – 2014

Công trình được hoàn thành tại

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà NộiNgười hướng dẫn khoa học:

PGS.TS.NGUYỄN QUANG HƯNG

Phản biện 1:

Phản biện 2:

Phản biện 3:

Luận án được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận án cấp cơ sở, họp tại:

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vào hồi

Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Khoa Triết học

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay, toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu, xâm chiếm mọi không gian địa lý giữa các quốc gia, các dân tộc. Nó tạo nên một luồng chảy đan xen, đa chiều giữa các nước trên tất cả các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo, v.v. Trong hoàn cảnh ấy, tất cả các quốc gia, dân tộc không thể tự mình cô lập mà buộc phải có thái độ khoan dung, đối thoại, giao lưu, tiếp biến để tìm kiếm những giá trị nhân văn chung của nhân loại. Việt Nam không nằm ngoài con đường phát triển tất yếu đó. Vốn là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, chúng ta cần có thái độ cởi mở, học hỏi những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo khác trên thế giới để làm cho đời sống tinh thần của dân tộc trở nên phong phú hơn, tiên tiến hơn và hiện đại hơn mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo của mình.

Trong lịch sử triết học Tây Âu trung cổ, Tôma Aquinô là một trong số những triết gia lớn nhất và là người có ảnh hưởng sâu rộng đến giáo hội Kitô giáo. Hệ thống triết học của ông trong nhiều thế kỷ đã được Giáo hội coi là hệ tư tưởng chính thống. Thậm chí, nó còn được trào lưu triết học Tôma mới làm sống lại trong những điều kiện lịch sử mới ở cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. Triết học của ông gắn với Kitô giáo, chi phối thế giới quan của một lượng tín đồ đông đảo hơn 2 tỉ người, trở thành một trong những trào lưu triết học lớn nhất của nhân loại. Nghiên cứu triết học của Tôma Aquinô để hiểu chiều sâu, nền tảng đời sống tinh thần của các tín đồ Kitô giáo, từ đó tiếp thu những tinh hoa, những tư tưởng tích cực của nó, đồng thời cũng nhận thấy hạn chế gắn liền với lập trường thế giới quan duy tâm của hệ thống triết học này là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng.

Bên cạnh đó, Đảng cộng sản Việt Nam đề ra mục tiêu, chúng ta cần nỗ lực phấn đấu đưa nước ta đến 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp và đến 2050 trở thành nước công nghiệp hiện đại. Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam cần phát triển khoa học-công nghệ, đi tắt đón đầu những thành tựu mới cho phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Tuy nhiên, lịch sử loài người ở phương Tây thế kỷ XX cho thấy mặc dù khoa học và công nghệ có thể tạo ra những điều kiện, tiền đề thực sự cần thiết cho sự phát triển thể chất và tinh thần của con người, song tuyệt đối hoá vai trò của khoa học và những giá trị đi liền với nó như “điểm tựa tinh thần”, mẫu lý tưởng trong nhiều trường hợp đã dẫn tới thảm hoạ, đó là chưa nói đến những kẻ nhân danh khoa học để chứng minh cho những mục đích vô nhân văn, cho chính sách mị dân như một hiện tượng rất phổ biến trong xã hội phương Tây hiện đại. Rõ ràng, loài người không chỉ sống bằng những giá trị vật chất, bằng sự tồn tại thể xác mà còn phải quan tâm đến những giá trị tinh thần, phi duy lý, siêu duy lý, “con người sống không chỉ bằng bánh mì mà còn cần Thần Khí” (Phúc âm).

Điều thú vị là một hiện tượng tương tự đã diễn ra ở thời Tôma Aquinô. Khi đó, quá trình thế tục hoá xã hội phương Tây trung cổ diễn ra mà cốt lõi của nó là đề cao khoa học, đề cao lý tính. Trong bối cảnh đó, Tôma Aquinô đã viện vào lý tính để bảo vệ mẫu lý tưởng (hệ giá trị Kitô giáo). Bài học quan trọng về phương diện nhân văn được rút ra cho quá trình đổi mới tư duy trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay là bên cạnh việc tăng cường phát triển khoa học, công nghệ, chúng ta cũng cần phải chú trọng tới những giá trị phi duy lý (tình cảm, thị hiếu thẩm mỹ) và siêu duy lý (tâm linh, tâm tính, truyền thống văn hoá của người Việt).

Mặt khác, sự hình thành tư duy triết học đòi hỏi phải nghiên cứu kho tàng lịch sử triết học của nhân loại. Vì vậy, việc chú trọng nghiên cứu và giảng dạy lịch sử triết học luôn có một ý nghĩa quan trọng đối với công tác đổi mới tư duy nói chung và đối với sự phát triển của triết học nói riêng. Trước đây, ở nước ta, trong suốt một thời gian dài do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà công việc này dường như chưa được quan tâm đúng mức. Hầu như, chúng ta mới chỉ biết đến triết học mácxít. Chỉ đến gần đây, công việc nghiên cứu lịch sử triết học ngoài mácxít được giới nghiên cứu quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu triết học Tây Âu thời trung cổ với các đại biểu tiêu biểu của thời kỳ này như Tôma Aquinô vẫn còn một khoảng trống rất lớn, và điều bất cập hơn là thường được giới nghiên cứu nước ta xem là giai đoạn thoái trào trong lịch sử triết học phương Tây. Chủ yếu, công việc nghiên cứu triết học Tôma Aquinô mới chỉ tập trung trong các Đại chủng viện của các giáo hội Công giáo và Đạo Tin Lành. Vì vậy, tiếp tục nghiên cứu triết học Tây Âu trung cổ nói chung, triết học Tôma Aquinô nói riêng là một việc làm cần thiết cả về mặt lí luận, cả về mặt thực tiễn.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, tác giả luận án mạnh dạn chọn “Tư tưởng triết học của Tôma Aquinô” làm đề tài luận án Tiến sỹ của mình.

2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án

Luận án nghiên cứu một cách hệ thống những tư tưởng triết học của Tôma Aquinô.

Để đạt tới mục đích đó, luận án sẽ giải quyết những nhiệm vụ sau:

- Thứ nhất, trình bày, phân tích bối cảnh lịch sử-văn hóa của thời trung cổ thế kỷ XIII và những tiền đề tư tưởng cho sự ra đời của triết học Tôma Aquinô.

- Thứ hai, phân tích và hệ thống hóa các nội dung cơ bản của triết học Tôma Aquinô thể hiện trong các lĩnh vực siêu hình học, nhận thức luận, quan niệm của ông về con người cũng như các vấn đề đạo đức và chính trị-xã hội.

- Thứ ba, đưa ra một số đánh giá về hệ thống triết học của Tôma Aquinô trong dòng chảy của lịch sử triết học đặc biệt là đối với trào lưu triết học Tôma mới và những giá trị của nó đối với đời sống tinh thần của cộng đồng Kitô hữu Việt Nam hiện nay.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung vào các nội dung cơ bản của triết học Tôma Aquinô như siêu hình học, nhận thức luận, quan niệm về con người và những vấn đề về đạo đức, chính trị, xã hội.

Do điều kiện các tác phẩm của Tôma Aquinô được viết bằng tiếng La Tinh, trong số đó thì phần nhiều chưa được dịch ra tiếng Việt. Luận án tiếp cận với tác phẩm “Tổng luận thần học” của ông thông qua các dịch giả là các linh mục Nguyễn Văn Liêm, Vương Đình Chữ và bản dịch mới nhất gần đây nhất là của linh mục Nguyễn Ngọc Châu thuộc giáo hội Công giáo Việt Nam. Đây cũng là tác phẩm lớn nhất và quan trọng nhất trong hệ thống triết học của ông. Ngoài ra, luận án còn sử dụng các trích đoạn một số tác phẩm khác của ông, dẫn theo ở các công trình nghiên cứu khác.

Ảnh hưởng của triết học Tôma Aquinô là rất sâu rộng đến các trào lưu thần học và triết học sau ông, do khuôn khổ của luận án và do hạn chế về nhận thức của NCS, Luận án sẽ chỉ tập trung làm rõ ảnh hưởng của triết học Tôma Aquinô đến lịch sử triết học sau ông, đặc biệt là chủ nghĩa Tôma mới; đến đời sống tinh thần của tín đồ Kitô giáo Việt Nam hiện nay.

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Cơ sở lý luận: Luận án được tiến hành dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, lý luận Mác - Lênin về lịch sử triết học.

Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu lịch sử triết học như nguyên tắc thống nhất logic- lịch sử, phân tích- tổng hợp, diễn dịch- quy nạp, so sánh, đối chiếu, khái quát hoá và phương pháp văn bản học.

5. Điểm mới của luận án

Luận án góp phần làm rõ và hệ thống hóa một số tư tưởng cơ bản của triết học Tôma Aquinô, từ đó chỉ ra những ảnh hưởng của chúng đối với trào lưu triết học Tôma mới và đời sống tâm linh của các tín đồ Công giáo ở Việt Nam.6. Ý nghĩa của luận án

Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử triết học phương Tây nói chung, giai đoạn trung cổ nói riêng.7. Kết cấu của luận án

- Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận án bao gồm 5 chương, 16 tiết.CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA TÔMA AQUINÔ1.1. Những tác phẩm nghiên cứu về bối cảnh lịch sử - văn hóa và tiền đề tư tưởng triết học của Tôma Aquinô

Những tác phẩm đó bao gồm: A.Ja. Gurevich (Dịch giả: Hoàng Ngọc Hiến) (1998), Các phạm trù văn hoá trung cổ, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội; Cao Liên (2003), Phác thảo lịch sử thế giới, NXB Thanh Niên, Hà Nội; Nhóm tác giả Mortimer Chambers – Barbara Hanawalt, David Herlihy – Theodore K.Rabb, Isser Woloch – Raymond Grew (Dịch giả: Lưu Văn Hy – Nguyễn Văn Phú và nhóm Trí Tri) (2004), Lịch sử văn minh phương Tây, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội; Đỗ Đức Thịnh(2005), Lịch sử châu Âu, NXB Thế Giới, Hà Nội; Norman Davies (Dịch giả: Lê Thành) (2012), Lịch sử châu Âu, NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội; Nhóm tác giả PGS.TS. Đặng Hữu Toàn, TS. Trần Nguyên Việt, TS. Đỗ Minh Hợp, CN. Nguyễn Kim Lai (2005), Các nền văn hóa thế giới tập II: Phương Tây, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội; Williamf. Lawhead (Dịch giả: Phạm Phi Hoành) (2012), Hành trình khám phá thế giới: Triết học phương Tây, NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội.1.2. Những tác phẩm nghiên cứu về triết học của Tôma Aquinô

1.2.1. Nghiên cứu ngoài nước

  1. Do hạn chế về ngôn ngữ và khả năng tiếp cận với nguồn tài liệu nước ngoài, chúng tôi chỉ có thể kể ra đây một số ít các công trình về triết học của Tôma Aquinô như: Johannes Hirschberger (Dịch giả: Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Chí Hiếu) (1991), Geschichte der Philosophie (Lịch sử triết học, Tập 1: Triết học Tây Âu trung cổ), NXB Herder Freiburg; Pierre Teilhard de chardin (1963), Der mensch im kosmos (Con người trong vũ trụ), Verlag Karl Alber Freiburg/ Muchen; Rev.G.A.Elrington & Edward Bullough (1993), The Philosophy of st. Thomas Aquinas, Newyork; Edward Feser, Aquinas: A beginner’s guide, London; Sumuel Enoch Stumpf (Dịch giả: Lưu Văn Hy) (2004), Lịch sử triết học và các luận đề (Philosophy – History of problem), , NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội; Fracis Selman (2005), Thomas Aquino:101: A basic introduction to the thought of Saint.Thomas Aquino”, Notre Dame, Indiana; Richard Tarnas (Dịch giả: Lưu Văn Hy) (2008), Quá trình chuyển biến tư tưởng phương Tây: Tìm hiểu những tư tưởng đã định hình thế giới quan của chúng ta, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội; Hans Kung (biên dịch Nguyễn Nghị) (2010), Các nhà tư tưởng lớn của Ki-tô giáo, NXB Tri thức, Hà Nội; Max Weber (Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn,Nguyễn Nghị,Nguyễn Tùng,Trần Hữu Quang) (2010), Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản, NXB Tri thức, Hà Nội; William F.LawHead (Dịch giả: Phạm Phi Hoành) (2012), Hành trình khám phá thế giới Triết Học Phương Tây, NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội; P.S.Taranốp, (Dịch giả: Đỗ Minh Hợp) (2012), 106 nhà thông thái, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

1.2.2. Nghiên cứu ở trong nước

Nghiên cứu về triết học Tôma Aquinô ở Việt Nam vẫn còn là một vấn đề mở. Luận án có thể kể tên một số công trình liên quan trực tiếp và gián tiếp đến triết học Tôma Aquinô gồm:Ấn phẩm dưới dạng sách ở nước ta có thể được phân chia thành hai dạng như sau:

Thứ nhất, các tác phầm nghiên cứu một cách trực tiếp về triết học của Tôma Aquinô, bao gồm: Lê Tôn Nghiêm (2000), Lịch sử triết học Phương Tây (3 tập), NXB TP. Hồ Chí Minh; Lê Thanh Sinh (2001), Triết học Tây Âu trước Mác – những vấn đề cơ bản, NXB TP. Hồ Chí Minh; Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch (2003), Triết học trung cổ Tây Âu, NXB Thanh niên và tái bản (2008), Triết học trung cổ Tây Âu, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội.

Thứ hai, các tác phẩm nghiên cứu gián tiếp về triết học của Tôma Aquinô, gồm: Bùi Thanh Quất (chủ biên) (1999), Lịch sử triết học, NXB Chính trị - quốc gia, Hà Nội; Nguyễn Hữu Vui (chủ biên) (1999), Lịch sử triết học, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội; Hội đồng lý luận Trung ương chỉ đạo biên soạn (2004), Triết học Tây Âu trung cổ trong Giáo trình triết học Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; Nguyễn Tiến Dũng (2006), Lịch sử triết học phương Tây, NXB TP. Hồ Chí Minh; Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Thanh, Nguyễn Anh Tuấn (2006), Đại cương lịch sử triết học phương Tây, NXB tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Ước (2009), Các chủ đề triết học, NXB Tri thức, Hà Nội; Đỗ Minh Hợp (2010), Lịch sử triết học đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội; Nguyễn Tấn Hùng (2012), Lịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội.

1.3. Những tác phẩm nghiên cứu về những ảnh hưởng của triết học Tôma Aquinô

Nghiên cứu về ảnh hưởng của triết học Tôma Aquinô, đặc biệt là ảnh hưởng của nó đối với đời sống của cộng đồng Kitô giáo trên thế giới và Việt Nam là vấn đề mở. Trên thế giới, tại các trung tâm của chủ nghĩa Tôma mới hàng năm đã xuất bản hàng nghìn ấn phẩm, tạp chí về triết học Tôma và mối liên hệ của nó với các nhà triết học tôn giáo đương đại. Trong giới hạn nhất định, tác giả có điều kiện tiếp xúc với các công trình nghiên cứu sau đây:

Lưu Phóng Đồng (Dịch giả: Lê Khánh Trường) (2001), Giáo trình hướng tới thế kỉ 21, Triết học phương Tây hiện đại, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội; Trương Như Vương (2005), Tìm hiểu quan niệm đạo đức trong Kinh Thánh, NXB Tôn giáo, Hà Nội; Hội đồng giám mục Việt Nam - Ủy ban Bác ái xã hội (2007), Tóm lược học thuyết xã hội của giáo hội Kitô giáo, NXB Tôn giáo, Hà Nội; Phạm Quang Định (2008), Toàn cảnh triết học Âu-Mĩ thế kỉ XX , NXB Văn học TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồng Dương (2008), Công giáo ở Hà Nội, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội; Nguyễn Hồng Dương (2010), Nếp sống đạo của người Công giáo Việt Nam, NXB Tôn giáo, Hà Nội; Đặng Nghiêm Vạn (2012), Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; Nguyễn Văn Dũng (2012), Tôn giáo với đời sống chính trị- xã hội ở một số nước trên thế giới, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; Nguyễn Hồng Dương (2012), Kitô giáo thế giới tri thức cơ bản, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội; Lm. Nguyễn Công Danh, Lm. Dương Phú Oanh(2013), Người Kitô giáo tốt cũng là người công dân tốt, NXB Tôn giáo, Hà Nội.

Ngoài ra, luận án còn tiếp cận với các bài viết được tập hợp trong kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế và các ấn phẩm tạp chí như:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (2007), Những vấn đề triết học phương Tây thế kỉ XX, NXB Đại học quốc gia Hà Nội; Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (2010), Văn hóa tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa, NXB Tôn giáo, Hà Nội; Kỷ yếu hội thảo khoa học (2011), Một số vấn đề triết học tôn giáo hiện nay, NXB Tôn giáo, Hà Nội; Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế (2012), Tính hiện đại và đời sống tôn giáo hiện nay ở Việt Nam, NXB Tôn giáo; Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế (2014), Tôn giáo và văn hóa: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Tôn giáo, Hà Nội; Nguyễn Quang Hưng (2002), “Người Kitô giáo Việt Nam những tháng đầu sau Cách mạng tháng Tám”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (3); Nguyễn Quang Hưng (2003), “Vận dụng sáng tạo quan niệm mác xít về tôn giáo trong sự nghiệp đổi mới hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo (6); Nguyễn Quang Hưngc(2005), “Một vài suy nghĩ về Các Mác và Ăngghen về tôn giáo”, Tạp chí nghiên cứu tôn giáo (6).

Căn cứ vào tổng quan tình hình nghiên cứu nói trên, đặc biệt là nghiên cứu trong nước, thì việc nghiên cứu về triết học thực dụng nói chung còn ít ỏi.Cho đến thời điểm này chưa có công trình chuyên khảo nào đề cập một cách hệ thống đến tư tưởng triết học của Tôma Aquinô. Vì vậy, tiếp tục nghiên cứu tư tưởng triết học của ông và bước đầu có những đánh giá biện chứng, khách quan vẫn là một việc làm cần thiết.CHƯƠNG 2

BỐI CẢNH LỊCH SỬ, VĂN HÓA VÀ NHỮNG TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC TÔMA AQUINÔ

2.1. Bối cảnh lịch sử của triết học Tôma Aquinô

Trong xã hội ở Tây Âu thời trung cổ, nền kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp thống trị. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa trên chế độ tư hữu về ruộng đất. Toàn bộ tư liệu sản xuất nằm trong tay giai cấp địa chủ, quý tộc còn nhiệm vụ sản xuất lại thuộc về những người nông dân hay nông nô phụ thuộc. Mỗi quốc gia phong kiến có rất nhiều điền trang thái ấp và các điền trang này là một vương quốc đóng kín không liên hệ với bên ngoài gọi là các lãnh địa. Chủ nhân thực sự của các lãnh địa là các lãnh chúa. Nhà vua cũng là một lãnh chúa. Trong lãnh địa ấy, người nông dân bị phụ thuộc cả về kinh tế, cả về cá nhân vào địa chủ phong kiến. Tuy nhiên, so với nô lệ thời cổ đại thì nông nô còn được coi là con người và có cuộc sống khá hơn nhiều.

Xã hội phong kiến Tây Âu có hai giai cấp cơ bản tạo nên đăc trưng của nó là giai cấp nông dân và địa chủ. Giai cấp địa chủ bóc lột về kinh tế và áp bức về chính trị, tinh thần nông dân rất tàn tệ. Ngoài hai giai cấp cơ bản ấy thì tầng lớp tăng lữ quý tộc cũng có quyền uy mạnh mẽ trong xã hội. Họ đại diện cho Giáo hội, chăm sóc phần hồn cho các tín đồ nhưng cũng nắm trong tay rất nhiều ruộng đất và tiền bạc, trở thành những tên đại địa chủ. Sự liên kết giữa quý tộc phong kiến và tầng lớp tăng lữ quý tộc lúc bấy giờ là hết sức chặt chẽ. Nó tạo nên sự liên kết giữa thế quyền và thần quyền trong việc thống trị moi mặt của đời sống.

Đến thế kỷ IX - XI trong xã hội xuất hiện thêm một tầng lớp lao động mới - thợ thủ công. Sự phát triển của thủ công nghiệp kéo theo sự ra đời của các thành phố, đô thị và như vậy kéo theo sự ra đời của nhiều tầng lớp mới trong xã hội như thị dân, người buôn bán nhỏ…Họ cũng bị chèn ép, áp bức rất nặng nề. Trật tự hà khắc ấy đã đẩy tới cuộc đấu tranh của nông dân và thế kỷ XIII - XIV là thế kỷ nổi dậy của họ.

Như vậy, nền kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp và tính chất khép kín của các lãnh địa ở Tây Âu lúc này đã làm cho sự thống trị của các lãnh chúa trở nên vững chắc và tạo điều kiện nối kết giai cấp địa chủ với giáo hội Công giáo để thống trị luôn cả mặt tinh thần của đời sống con người. Chính sự liên kết giữa thế quyền và thần quyền này đã làm cho xã hội phong kiến Tây âu giai đoạn đầu bị thụt lùi một bước so với thời cổ đại. Điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến nội dung của triết học thời kỳ này và hệ thống triết học của Tôma Aquinô cũng không nằm ngoài sự chi phối đó.

2.2. Bối cảnh văn hóa của triết học Tôma Aquinô

Luận án tập trung làm rõ bối cảnh văn hóa của thời kì hậu Trung cổ dẫn đến sự ra đời của triết học Tôma Aquinô ở mấy điểm như sau:Thứ nhất, sự xuất hiện của đời sống tu sĩ ở các Đan viện. Họ đã chọn lối sống khắc kỉ, sự trinh bạch, hiền từ và cầu nguyện ngắn gọn để rèn luyện tâm hồn và tẩy sạch ý chí. Động lực của lối sống này là tình yêu nhờ noi gương Chúa. Tình yêu không diễn tả bằng lời, không có cảm tính và dục vọng cảm tính, đối lập mọi hiện tượng, mọi viễn tưởng.

Thứ hai, thế kỉ thứ XI – XII ở Tây Âu đã bắt đầu xuất hiện các trường đại học. Ngoài các tu viện, các trường đại học có nhiệm vụ phổ biến tri thức khoa học để bảo vệ cho giáo lý của giáo hội. Các linh mục cũng tham gia giảng dạy và tranh luận ở các trường đại học. Nó tạo ra một không khí tranh luận sôi nổi xung quanh các vấn đề của triết học – thần học đặc biệt là mối quan hệ giữa lý trí và đức tin.

Thứ ba, thế kỉ thứ XII – XIII ở Tây Âu là thế kỉ diễn ra sự tiếp biến văn hóa Đông – Tây. Các nhà triết học Tây Âu trung cổ có thể tiếp cận được nền văn hóa Ảrập rất sinh động và thậm chí họ còn được tiếp cận với các tác phẩm triết học cổ đại Hy Lạp thông qua sự chú giải của các tác gia Ảrập.

Thứ tư, đặc điểm lớn nhất và bao trùm lên văn hóa Tây Âu trung cổ phải kể đến sự hình thành và xuất hiện nền triết học kinh viện.Với đặc trưng của nó là đề cao sự uyên bác, đề cao trí tuệ, đề cao sức mạnh nội tâm.

Tất cả những yếu tố nêu trên có ảnh hưởng sâu sắc đến các triết gia trung cổ, trong đó có Tôma Aquinô. Ảnh hưởng đó thể hiện rõ qua giải pháp về quan hệ giữa cái siêu việt với cái thế tục trong mọi vấn đề của triết học, như quan hệ giữa thần học với triết học và khoa học, tồn tại chân thực và tồn tại không chân thực, nhận thức thần học và nhận thức triết học, niềm tin và lý trí, thần luật và thế luật, v.v..2.3. Những tiền đề tư tưởng của triết học Tôma Aquinô

Sự ra đời và phát triển của hệ thống triết học Tôma Aquinô là kết quả của một quá trình kế thừa và tổng hợp một cách có quy mô hệ thống tư tưởng của các nhà triết học trước đó. Tôma đã kế thừa những tri thức đồ sộ của nền triết học Hy Lạp với các đại biểu như Platôn, Aritxtốt, Plôtin. Đó là tri thức về bản thể luận của Platôn – Eidos (ý niệm), logic học của Aritxtốt và tư tưởng thiện xạ của Plôtin. Ông còn kế thừa những tư tưởng chủ đạo trong Kinh Thánh đó là: 1, quan niệm về một Chúa có Nhân cách; 2, tư tưởng sáng thế; 3, chủ nghĩa con người là trung tâm; 4, giá trị tinh thần “niềm tin, hy vọng và tình yêu”. Tư tưởng nhân học, đạo đức học, chính trị học của các nhà giáo phụ học, của Augustinô và Boethius. Đặc biệt hệ thống triết học của Tôma Aquinô còn chịu ảnh hưởng bởi các nhà triết học kinh viện trước ông và trong một môi trường tranh luận sôi nổi với các tác gia kinh viện cùng thời.2.4. Cuộc đời và sự nghiệp của Tôma Aquinô

Ở tiểu mục này, luận án trình bày một cách sơ lược những nét chính trong cuộc đời và sự nghiệp của Tôma Aquinô. Đặc biệt, luận án còn giới thiệu khái quát nội dung hai tác phẩm chính của Tôma Aquinô – “Tổng luận chống lại đa thần giáo”(Liber de veritate Catholicae fidei contra errores infidelium, seu Summa contra gentiles), và “Tổng luận thần học” (Summa theologiae).CHƯƠNG 3

SIÊU HÌNH HỌC, NHẬN THỨC LUẬN CỦA TÔMA AQUINÔ

3.1. Quan niệm của Tôma Aquinô về quan hệ giữa lý trí và niềm tin, thần học và khoa học

Ở mục này, luận án trình bày cách kiến giải và đường hướng tư duy của Tôma Aquinô về mối quan hệ giữa lý trí và niềm tin mà ẩn sau nó là mối quan hệ giữa khoa học và thần học. Khi Tôma phải đối mặt với các quan điểm về mối quan hệ giữa lý trí và niềm tin của các nhà triết học thời kì trung cổ (Một là, quan điểm coi trọng lý trí của P. Abelard (1079-1142); Hai là, quan điểm về hai chân lý (thần học và khoa học) do những người theo thuyết Averroe (1126-1198) đưa ra; Ba là, quan điểm tách biệt về mặt đối tượng giữa thần học và khoa học được thể hiện một cách đặc biệt trong quan điểm của Joannes Salisberius (1110-1180); Bốn là, quan điểm hoàn toàn phủ định các giá trị của khoa học, đặc biết ở Tertullianus (160-240)) thì giải pháp của Tôma Aquinô là dung hòa mối quan hệ này trong hệ thống triết học của mình dựa vào quan điểm của Aritxtốt là một sự lựa chọn khôn ngoan.

Quan điểm của Tôma Aquinô về quan hệ giữa lý trí và đức tin hay hệ tư tưởng và khoa học ra đời chính trong bối cảnh như vậy. Ông phân biệt khá rành mạch giữa lý trí và đức tin. Lý trí làm sáng tỏ các quy luật của thế giới vật chất. Tuy nhiên, trong quá trình tồn tại, con người vẫn phải đối diện những “chân lý thầm kín” đó là chân lý của niềm tin. Tôma Aquinô không thừa nhận các mâu thuẫn giữa khoa học và tôn giáo và việc tiếp cận với tri thức khoa học là nan giải và đòi hỏi một trình độ học vấn căn bản. Còn các chân lý tôn giáo được mặc khải cho mỗi người có đức tin, thì không đòi hỏi phải được chứng minh và trí tuệ sắc sảo. Mặt khác, nắm bắt tri thức khoa học theo quan điểm Tôma Aquinô, không giúp con người tránh khỏi những sai lầm ,thậm chí, còn đưa họ đến những hoài nghi đau khổ về tồn tại Chúa.Vì thế, Tôma Aquinô đã rút ra kết luận: Tôn giáo quan trọng hơn so với khoa học, đức tin ưu việt hơn lý trí, khoa học và triết học là “đồ đệ” của Thần học.

3.2. Siêu hình học của Tôma Aquinô

Toàn bộ siêu hình học của Tôma Aquinô dựa trên siêu hình học của Aritxtốt nhưng hướng tới mục đích mà Tôma Aquinô đã lựa chọn đó là: chứng minh và bảo vệ cho những giáo lý Kitô giáo. Tôma Aquinô đã dùng logic hình thức Aritxtốt để chứng minh sự tồn tại Chúa bằng ngũ đạo; chứng minh vai trò của Chúa qua “bàn tay” sắp xếp của Ngài ở các loài thụ tạo. Và ở chính các loài thụ tạo, Chúa cũng để lại dấu vết của mình khi Tôma Aquinô trình bày học thuyết về khả năng và hiện thực, hình dạng và vật chất. Và ông đã đi đến kết luận: Chúa là hình thức của mọi hình thức, hình dạng của mọi hình dạng. Chúa là ý niệm tuyệt đối, là vĩnh hằng.

Siêu hình học của Toma Aquino chịu ảnh hưởng lớn chủ yếu là học thuyết về bốn khởi nguyên của Arixtốt, nhất là mối quan hệ giữa vật chất với hình dạng (bản chất). Quan hệ giữa hình dạng với vật chất ở Arixtốt giờ đây được Aquinô chuyển tải thành quan hệ giữa Thượng đế và giới tự nhiên. Trong “Tổng luận thần học”, chúng ta thấy Aquinô trích dẫn Arixtốt hàng trăm lần, chủ yếu là từ siêu hình học của nhà bách khoa thư của triết học cổ đại Hy Lạp. Kế thừa Arixtốt, nhưng Aquinô nhấn mạnh sự tồn tại độc lập của hình dạng (bản chất) đối với vật chất, tức “hình dạng của hình dạng”, coi đó là Thượng đế. Siêu hình học trong hệ thống của Aquino đóng vai trò trung gian, nằm giữa thần học (học thuyết, lý luận về Thượng đế) với bản thể luận, vật lý học, những ngành khoa học thế tục bàn về giới tự nhiên.

3.3. Nhận thức luận của Tôma Aquinô


Ở mục này, luận án đã trình bày một cách khá hệ thống những quan điểm của Tôma Aquinô về nhận thức luận trên các bình diện sau:

1, Quan niệm về bản chất và đối tượng của nhận thức của Tôma Aquinô

Xét về mặt hình thức, Tôma Aquinô đã thừa nhận chủ nghĩa duy nghiệm của Aritxtốt cho rằng, mọi tri thức đều bắt nguồn từ cảm giác, qua đó chống lại học thuyết triết học truyền thống về ý niệm dưới các biến thể ở Platôn và Augustinô. Song, trong sự luận giải của ông, chủ nghĩa duy nghiệm của Aritxtốt đã đánh mất nội dung duy vật của nó, vì đối tượng của nhận thức không còn là vật chất, mà là hiện thực phi vật chất. Nhận thức cái chung ở Aritxtốt có nghĩa là thâm nhập vào miền sâu của vật chất tồn tại vĩnh hằng, là phát hiện ra các quy luật chi phối tồn tại đơn nhất, trong khi Tôma Aquinô lại nói tới việc phát hiện ra nguyên nhân tối hậu (Chúa) ở trong những sự vật đơn nhất.2, Quan niệm về quá trình nhận thức: nhận thức cảm tính và nhận thức trí tuệ của Tôma Aquinô

Chịu ảnh hưởng nhận thức luận của Aritxtốt, Tôma Aquinô cho rằng con người có khả năng nhận thức được thế giới. Đối lập với Platôn và Augustinô, ông không phủ nhận giá trị của nhận thức cảm tính, ngược lại nhiều lần khẳng định mọi tri thức tự nhiên bắt nguồn từ cảm giác, kinh nghiệm. Nếu Augustinô cho rằng chân lý trú ngụ trong con người và phải thâm nhập vào đó để nhận thức thì Tôma Aquinô cho rằng, mặc dù mục đích của nhận thức đã được định trước nhưng quá trình nhận thức vẫn bắt đầu từ cảm giác. Ở đây, chủ nghĩa duy nghiệm của Aritxtốt đã được luận giải theo tinh thần của Kitô giáo. ông phân biệt hai loại “hình dạng cảm tính” và “hình dạng lý tính”, mối quan hệ chặt chẽ giữa chúng và phân chia, nêu rõ vai trò của các cơ quan nhận thức cảm tính: xúc giác, vị giác, khứu giác và cao nhất là thị giác.

Tôma Aquinô còn xác định vai trò của nhận thức trí tuệ và luận chứng cho sự thống nhất giữa nhận thức trí tuệ và nhận thức cảm tính.

3,Quan niệm của Tôma Aquinô về chân lý

Ông chủ trương chân lý không chỉ đạt được bằng mặc khải và xúc động mạnh. Theo ông, có hai con đường để đạt đến chân lý là con đường của đức tin, mặc khải - là con đường ngắn, trực tiếp và con đường thứ hai là của lý tính, của khoa học đòi hỏi phải có những chứng minh. Chân lý của đức tin và chân lý của lý trí bổ sung cho nhau. Tôma Aquinô cho rằng chân lý là sự phù hợp của trí hiểu và khách thể bên ngoài. Và theo ông, chân lý là nhiều hơn so với sự sai trái vì chân lý về những thụ tạo được tri thức của Thượng đế biết đến là vô hạn trong khi ý kiến sai lạc mà các thụ tạo có là vô nghĩa so với chân lý mà Thượng đế có.CHƯƠNG 4

QUAN NIỆM CỦA TÔMA AQUINÔ VỀ CON NGƯỜI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ĐẠO ĐỨC, CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

4.1. Quan niệm của Tôma Aquinô về con người

Tôma Aquinô có quan niệm độc đáo và tương đối có hệ thống về vấn đề con người. Điều đó được thể hiện ở những vấn đề được chúng tôi triển khai sau đây:

* Mối quan hệ giữa thể xác và linh hồn con người:

Tôma Aquinô nhấn mạnh sự thống nhất của bản chất người, sự thống nhất thực thể người. Theo ông, con người là sự thống nhất giữa linh hồn và thể xác. Không có hồn, thân xác sẽ không có hình dạng. Không có xác, linh hồn sẽ không có các cơ quan cảm giác cần thiết để đạt đến tri thức.

Linh hồn con người theo Tôma Aquinô có hai phần: lý trí và ý chí. Hai khái niệm này đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc thẩm định sâu rộng về những vấn đề đạo đức trong triết học Tôma Aquinô.

* Mối quan hệ giữa con người và Chúa trời:

Tôma Aquinô quan niệm Thượng đế tạo ra thế giới theo thang bậc, bắt đầu từ các yếu tố đơn giản, thực vật, động vật, con người đến các thiên thần rồi đến Thượng đế. Con người là trung gian nối liền hai đầu cây thang của vạn vật lại: một đầu là những linh hồn thuần tuý không thể chất; một đầu là các sự vật bị chìm đắm hoàn toàn trong thể chất.

Như vậy, trong quan niệm của ông, con người không phải là loài thụ tạo cao cả nhất của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì là một tạo vật có lý trí nên con người cao hơn các loài sinh vật khác trong vũ trụ.

* Mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội:

Tiếp nối quan điểm của Aritxtốt và cũng xuất phát từ việc cho rằng con người không phải là loài thụ tạo cao nhất do Chúa trời tạo ra, bản thân nó không có khả năng phản ánh toàn vẹn sự thiện hảo, tốt lành của Thiên Chúa mà Tôma Aquinô đã xem xét con người như một hữu thể (tồn tại) xã hội. Khi xét như hữu thể xã hội, con người không thể hoàn toàn tự túc, tự mãn, khép kín với chính mình mà phải sống trọn vẹn chiều kích xã hội và mở rộng mối tương quan với cộng đoàn.

Ngoài ra, ông còn có quan niệm khá độc đáo về nhân vị với tư cách là một bản thể có tương quan phẩm chất với người khác, cái khác và Đấng khác, đồng thời nó là một hữu thể tự tại, không thể phân chia, có lý tính, có vị trí và giá trị như một phẩm giá bất khả xâm phạm.

4.2. Quan niệm đạo đức học của Tôma Aquinô

Cũng giống Aritxtốt, Tôma Aquinô coi đạo đức học là cuộc hành trình tìm đến hạnh phúc và hạnh phúc liên hệ mật thiết đến cái đích của con người. Tuy nhiên, vì con người có hai cái đích để đi tới đó là cái đích tự nhiên và cái đích siêu nhiên nên có hai cấp độ đạo đức - tương ứng. Xuất phát từ đó, Tôma Aquinô đã dùng nhiều tâm huyết để lý giải về các phạm trù như: hạnh phúc, thiện, ác, lao động v..v.. với tư cách là những giá trị đạo đức và những cố gắng, những nỗ lực của con người trong việc tìm kiếm hạnh phúc.

Với Tôma Aquinô, vì bản chất của con người không chứa đựng những tiêu chuẩn đầy đủ của chính mình nên đạt đến cái đích tự nhiên con người vẫn chưa thực sự tìm được hạnh phúc hoàn hảo. Hạnh phúc con người không hệ tại ở của cải, lạc thú, quyền lực, khoái lạc, các ước muốn thể xác và tinh thần v..v.. Hạnh phúc hoàn hảo phải được tìm thấy từ Thiên Chúa và Chúa là cái Thiện tối thượng.

Theo Tôma Aquinô, nếu không có Chúa thì không thể lý giải được bản chất của cái thiện. Theo ông, nguồn gốc của cái ác là bóng của cái thiện, chỉ là sự thiếu vắng cái thiện. Thiên Chúa không phải là nguyên nhân của cái ác.

Tôma Aquinô còn cho rằng con người cần phải hiểu biết luật. Đó là luật vĩnh cửu (gọi là thần luật tự nhiên), luật tự nhiên (gọi là nhân luật tự nhiên), luật con người (gọi là nhân luật thành văn) và luật Thượng đế (gọi là thần luật hành văn) đặc biệt ông chú ý nhiều nhất đến luật tự nhiên. Tuy nhiên, đối với Tôma Aquinô, luật tự nhiên chỉ đơn giản có ý nghĩa cung cấp một khung cơ bản cho việc làm các quyết định đạo đức còn việc phải lựa chọn giới điều nào trong từng tình huống cụ thể phải nhờ đến đức khôn ngoan của con người.

Vấn đề tự do ý chí giữ một vị trí quan trọng trong tư tưởng đạo đức Tôma Aquinô. Ông thừa nhận ý chí tự do của con người. Theo ông, tự do ý chí này dẫn tới việc thiện, nếu nó bắt nguồn từ trí tuệ chứ không phải từ cảm giác. Ông đặt con người đứng ở ranh giới giữa thế giới động vật (thú tính) và thế giới thần linh (thần tính), nhân cách con người thấp hơn và không hoàn hảo so với thần tính. Điểm tương đồng duy nhất giữa nhân tính và thần tính là trí tuệ của con người. Ông còn lên tiếng bảo vệ ý chí tự do. Theo ông, ý chí tự do và những quyết định lựa chọn tự do có nguồn gốc xuất phát từ trí tuệ.

Đạo đức học tựu chung ở việc hiện thực hoá các đức tính và ở đây vấn đề trung tâm là tự do ý chí. Hành vi lựa chọn đạo đức của con người do ý chí với sự điều khiển của lý trí hướng dẫn.

4.3. Quan niệm chính trị - xã hội của Tôma Aquinô

Thành tố quan trọng nhất trong quan điểm triết học chính trị của Tôma Aquinô là lý luận về nhà nước. Giải quyết vấn đề này, ông quay lại với triết học chính trị của Aritxtốt và làm cho nó thích hợp với các nhu cầu của Thiên Chúa giáo. Theo sáng thế luận, xuất phát từ quan điểm Thượng đế sáng tạo ra thế giới và trật tự của nó, Tôma Aquinô khẳng định trật tự xã hội và quyền thống trị của nhà nước cũng bắt nguồn từ ý chí của Thượng đế.Mặt khác, Aritxtốt lại khẳng định con người sinh ra đã là một “động vật chính trị” nên có thể khẳng định nhà nước cần thiết để con người có thể sinh tồn và tồn tại trước những cá nhân cấu thành nó.

Nhà nước theo ông là hình thức tự nhiên, tất yếu của đời sống con người, bắt nguồn từ bản chất của con người. Tôma Aquinô tin rằng ngoài nhu cầu vật chất hay tự nhiên, con người còn có một cái đích siêu nhiên. Nhà nước không được trang bị để lo cho cái đích siêu nhiên của con người. Chính giáo hội có vai trò hướng con người vào cái đích này. Để bảo đảm hạnh phúc nơi trần thế cho con người, nhà nước có một vai trò quan trọng. Nhưng vì có những khía cạnh trong cuộc sống của con người liên quan đến cái đích siêu nhiên của họ thì nhà nước không được phép cản trở tuỳ tiện, ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng của con người.

Tôma Aquinô còn tiến hành phân biệt các hình thức cầm quyền khác nhau như: thể chế quân chủ, chế độ quý tộc, chế độ politia ( hỗn hợp hai hình thức trên) và nền bạo chính. Theo ông, hình thức cầm quyền tốt nhất là chế độ quân chủ, hình thức xấu nhất là nền bạo chính.CHƯƠNG 5

HẬU TÔMA AQUINÔ - MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ

5.1. Triết học Tôma Aquinô trong dòng chảy lịch sử tư tưởng sau ông

Triết học của Tôma Aquinô không phải ngay lập tức đã được tất cả các trào lưu triết học kinh viện thừa nhận. Địch thủ của ông chủ yếu là các đại diện của dòng Francois như: Joahn Peckham (1240-1292), William de Marie (?-1298), Richard de Midltaun (1249–c.1302) và một đại diện của dòng Đa Minh là Robert Kilordli.

Đến thế kỉ XIV, triết học Tôma Aquinô đã gây ảnh hưởng lớn ở Paris, sau đó dịch chuyển sang Đức và Cologne. Hệ thống triết học của ông bất chấp những phê phán ban đầu đã trở thành quyền y tối cao của giáo hội. Tại Công đồng Constans (1414-1418), các đại diện của giáo hội đã tìm kiếm luận cứ trong tác phẩm của ông. Tại Công đồng Trident, tác phẩm của Tôma Aquinô được đặt bên cạnh Kinh thánh và trở thành nguồn cảm hứng cho phong trào cải cách giáo hội. Vào thế kỉ XV, Giáo hoàng Pie V đã tuyên bố Tôma Aquinô là tiến sĩ thứ V và học thuyết của ông là học thuyết chính thống của giáo hội. Thế kỉ XVI, dòng Tên đã tuyên bố thuyết Tôma là học thuyết chính thống của mình. Tuy nhiên trong suốt mấy thế kỉ, hệ thống triết học của Tôma Aquinô chỉ được phát triển và bảo toàn trong tu viện và các chủng viện, ít ảnh hưởng đến đời sống của các tầng lớp thị dân. Sự bùng nổ của triết học duy nghiệm và triết học duy lý đã làm lu mờ triết học của Tôma. Chủ nghĩa duy vật máy móc thế kỉ XVII – XVIII đã hoàn toàn loại bỏ học thuyết của ông ra khỏi đời sống trí tuệ của xã hội.

Vào cuối thế kỉ XIX, việc phục hồi sắc lệnh “Aeterni Patris” của Giáo hoàng Leô XIII, triết học Tôma đã trở thành học thuyết phù hợp nhất với nhu cầu của bối cảnh xã hội và thể hiện rõ nhất tinh thần của Công giáo. Từ đây, sự phát triển của Tôma Aquinô thành học thuyết Tôma mới như một trong những trào lưu có ảnh hưởng lớn nhất trong triết học Kitô giáo hiện đại. Nó còn tiếp tục được mở rộng và phát triển.5.2. Ảnh hưởng của triết học Tôma Aquinô đến hệ tư tưởng của Giáo hội Công giáo

Triết học của Tôma Aquinô trên tất cả các bình diện: siêu hình học, nhận thức luận, con người và các vấn đề đạo đức, chính trị - xã hội đã ảnh hưởng đến các tín đồ Công giáo thông qua hệ thống chính sách của giáo hội. Đặc biệt, trong thế giới hiện đại, việc luận chứng cho sự tồn tại của Chúa, giải quyết ôn hòa mối quan hệ giữa lí trí và đức tin mà ẩn sau nó là mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo, các vấn đề về đạo đức – xã hội của Tôma Aquinô vẫn còn tiếp tục được giáo hội triển khai và phổ biến.5.3. Triết học Tôma Aquinô với đời sống tinh thần của tín đồ Kitô giáo Việt Nam hiện nay

Đối với các tín đồ Kitô giáo ở Việt Nam hiện nay, toàn bộ những ảnh hưởng của triết học Tôma Aquinô lên đời sống tinh thần của họ đều phải được thông qua chính sách của giáo hội Công giáo. Hàng loạt các vấn đề về thế giới quan, nhân sinh quan, về mối quan hệ giữa “nước trời” và “nước thế gian”, về thế luật và thần luật,…của Tôma Aquinô đều đang ảnh hưởng đến lối sống và cách lựa chọn giá trị của họ.KẾT LUẬN

Lịch sử tư tưởng nhân loại nói chung, lịch sử triết học nói riêng là một dòng chảy không ngừng, tuân theo những quy luật nội tại. Triết học Tây Âu trung cổ cũng là một giai đoạn làm nên dòng vận động ấy với những sắc thái độc đáo, được quyết định bởi những “điều kiện hiện tồn” mà trên đó nó nảy sinh, tồn tại và phát triển. Trong giai đoạn lịch sử ấy, Tôma Aquinô là nhà triết học kinh viện lớn nhất thế kỷ XIII ở Tây Âu. Triết học của ông với những nội dung phong phú không những được Giáo hội Kitô giáo chính thức thừa nhận là tư tưởng chính thống mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến các triết gia trong lịch sử đặc biệt là các triết gia theo khuynh hướng triết học tôn giáo.

Là sản phẩm của thời đại, triết học của Tôma Aquinô đã kết hợp tinh xảo các giáo lý Kitô giáo và triết học Aritxtốt thành một hệ thống thống nhất. Lập trường ôn hoà đã giúp ông hợp nhất chúng thành một thứ triết học không mâu thuẫn về mặt logic và qua đó giải quyết được cuộc tranh luận kéo dài về mối quan hệ giữa lý trí và đức tin, triết học và thần học, cái chung và cái riêng thời Trung cổ. Cách giải quyết ấy đã tạo thành hạt nhân phương pháp luận của triết học Kitô giáo và hơn thế nó còn trở thành cơ sở cho triết học Kitô giáo trong suốt tiến trình phát triển của nó sau này.

Tư tưởng triết học của Tôma Aquinô bao gồm nhiều nội dung phong phú về các vấn đề siêu hình học, nhận thức luận đến các vấn đề về đời sống con người. Trong các vấn đề triết học được triển khai như: siêu hình học, nhận thức luận, Tôma Aquinô luôn thể hiện nhất quán lập trường ôn hoà. Vì vậy, ông đã có những kiến giải độc đáo chứng minh cho sự tồn tại của Thượng đế, mối quan hệ giữa Thượng đế và thế giới, về sự kết hợp giữa khả năng và hiện thực, vật chất và hình dạng để cấu thành mọi tồn tại. Ông còn khẳng định sự tồn tại hai dạng chân lý - chân lý của lý trí và chân lý của đức tin khẳng định mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhận thức trí tuệ. Trong học thuyết về con người và những vấn đề đạo đức, xã hội, Tôma Aquinô cũng cố gắng để khắc phục vấn đề mâu thuẫn giữa thể xác hữu tử và linh hồn bất tử dựa trên học thuyết của Aritxtốt về nguyên nhân. Với học thuyết này, ông không chỉ bác bỏ mâu thuẫn của số phận con người và loại trừ hố ngăn cách giữa tồn tại trần tục và tồn tại trên Thiên Đàng của con người mà còn khẳng định sự thống nhất giữa thể xác và linh hồn ở những các nhân con người sống. Theo đó, ông thừa nhận hạnh phúc nơi trần thế, những nỗ lực của con người trong việc đạt tới nó và cả những thiết chế tương ứng trong việc hướng dẫn hành động con người. Điều đó không chỉ giúp cho Tôma Aquinô giải quyết được vấn nạn bảo vệ mẫu lý tưởng trong xu thế thế tục hóa – mà bản chất là sự lấn át của lý trí, của khoa học trong đời sống mà còn định hướng cho lối sống và đức tin của các tín đồ Công giáo thông qua chính sách của giáo hội.

Với những nội dung trên, có thể thấy rằng triết học Tôma Aquinô vừa phản ánh chân lý và có giá trị tích cực được tín đồ Kitô giáo thừa nhận, vừa là sự phản ánh sai lầm đầy tiêu cực. Các kết luận của nó về mọi vấn đề của triết học dường như hoàn hảo song lại không có tác dụng chỉ đạo, định hướng cho cuộc sống con người để kiếm tìm một hạnh phúc thực sự ở thế giới thế tục. Sự chứng minh của ông rất tỉ mỉ như những đường viền hoa mỹ nhưng lại mang nặng tính hình thức, nhiều khi là quá cồng kềnh. Mặc dù vậy triết học của ông dù sao cũng là tổng thể những giá trị tinh thần và đạo đức nhiều màu nhiều vẻ; đức tin và lý trí, tư biện và thực nghiệm... Đó là một trong những lý do làm cho ảnh hưởng của nó lan rộng ra, nhiều khi vượt khỏi khuôn khổ của giáo hội.

Thực tế lịch sử đã chứng minh triết học của Tôma Aquinô đã trở thành "bà đỡ" cho sự ra đời của chủ nghĩa Tôma mới ở thế kỷ XX. Điều đó cho thấy, tính kế thừa đang tiếp diễn của văn hoá, trong đó không những không khẳng định sự đứt đoạn giữa văn hoá trung cổ và văn hoá hiện đại mà ngược lại còn thể hiện tính kế tục của văn hoá trung cổ trong văn hoá hiện đại. Nhiều vấn đề triết học được Tôma Aquinô quan tâm vẫn là những vấn đề mở đối với các nhà nghiên cứu hiện đại.


DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

  1. PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải (2007), “Bước đầu khảo cứu vấn đề con người: Từ Tôma Aquinô tới Jacques Maritain”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Những vấn đề triết học phương Tây thế kỉ XX, NXB Đại học quốc gia Hà nội, Hà Nội, tr.380 - 397.

  2. Nguyễn Thị Thanh Hải (2014), “Lý trí và niềm tin trong triết học, thần học Tôma Aquinô”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (07/133), tr.3 - 13.

  3. Nguyễn Thị Thanh Hải (2013), “Tôn giáo và văn hóa qua phân tích Tôma Aquinô với văn hóa Trung cổ hậu kỳ”, Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế, Tôn giáo và văn hóa: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Tôn giáo, tr. 645 - 662.


tải về 145.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương