TRƯỜng đẠi học mỏ ĐỊa chấTtải về 54.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích54.61 Kb.
#26955

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

­­­­

Số: 746 /TB-MĐC-HCTH


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG

Về việc thực hiện kế hoạch công tác tháng 7, 8/2014

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Hội nghị giao ban định kỳ công tác tháng của Nhà trường diễn ra vào 08h30 ngày 07/7/2014, dưới sự chủ trì của PGS.TS Lê Hải An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch công tác tháng 6/2014 của Ban Giám hiệu và đề ra các trọng tâm công tác tháng 7, 8/2014.

Các đơn vị vắng mặt (13): Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Khoa Lí luận chính trị, Khoa Xây dựng, Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm sinh viên, Ban Phục vụ đào tạo, Trạm Y tế, Hội Cựu chiến binh, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Khoa học kỹ thuật, Trung tâm nghiên cứu Thực nghiệm khai thác mỏ, Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ, Trung tâm nghiên cứu Trắc địa công trình, Trung tâm nghiên cứu Triển khai công nghệ khoáng chất, Công ty TNHH CODECO.

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo đến các đơn vị những nội dung chính sau đây:1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng 6 năm 2014

1.1. Công tác đào tạo

a. Đào tạo Đại học chính quy

- Tổ chức thi kết thúc học kỳ II năm học 2013 - 2014.

- Tổ chức vào điểm thi học kỳ II năm học 2013 - 2014.

- Tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng K56 đợt 1 năm học 2013 - 2014.

- Tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên đại học K54 và K55 Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

- Cấp bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp cho sinh viên đã bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp.

- Cấp chứng chỉ GDQP và GDTC cho sinh viên K54 và K55 Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh và sinh viên Cao đẳng K56.

- Tổ chức in bằng tốt nghiệp cho sinh viên K54 và K55 Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh và sinh viên Cao đẳng K56.

- Hoàn tất công tác chuẩn bị cho tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2014.

- Tổ chức đăng ký học phần học kỳ I năm học 2014 - 2015.

- Tổ chức lớp học hè.

- Triển khai công tác tính khối lượng giảng dạy năm học 2013 - 2014.

- Đăng ký hướng chuyên sâu cho các sinh viên năm cuối chưa đăng ký.

b. Đào tạo Sau đại học

- Theo dõi công tác giảng dạy, học tập của học viên cao học K27, K28.

- Ra thông báo đăng ký đề tài luận văn tốt nghiệp cho học viên cao học K27.

- Thu hồ sơ tuyển sinh sau đại học đợt 2/2014.

- Ra quyết định công nhận tốt nghiệp và in bằng cho học viên cao học K25.

- Thu và xử lý bản đăng ký kế hoạch học tập, nghiên cứu của NCS đợt 1/2014.

- Thu báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu quý II/2014 của các NCS.

- Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho 02 NCS, cấp Trường cho 01 NCS.c. Đào tạo hệ Vừa làm vừa học

- Tổ chức thi tuyển sinh bằng 2 đại học tại Đắk Lắk.

- Tổ chức chấm thi tuyển sinh đợt 1/2014 tại Quảng Ninh.

- Làm thủ tục bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên K54 và sinh viên K55 Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

- Phối hợp với phòng Tài vụ đi quyết toán tài chính tại các điểm Thanh Hoá và Quảng Ninh.

1.2. Công tác Khoa học - Công nghệ

- Tổ chức Hội đồng xác định danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2015.

- Chuẩn bị cho sinh viên tham dự giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2014” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến Hội nghị Khoa học Trường lần thứ 21.

- Biên tập Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất số 45.

- Biên tập Tuyển tập các công trình NCKH sinh viên năm 2014.

- Hướng dẫn cán bộ giảng dạy tham gia tuyển chọn đề tài KHCN cấp Bộ năm 2015.

- Triển khai biên soạn Quy định về quản lý các phòng thí nghiệm tăng cường năng lực nghiên cứu.

- Nghiệm thu đề tài KHCN các cấp đã hoàn thành.

1.3. Công tác Tổ chức - Cán bộ

- Hoàn thành sửa đổi, bổ sung một số quy định nội bộ của Trường.

- Triển khai sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ được ban hành theo Quyết định số 555/2003/QĐ-MĐC-TCCB ngày 21 tháng 11 năm 2003 của Hiệu trưởng Nhà trường.

- Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng, ban trong Trường.

- Tiếp tục công tác bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị hết nhiệm kỳ.

- Rà soát và đồng bộ mẫu thẻ CBVC.

- Lập danh sách và phân công cán bộ làm nhiệm vụ tuyển sinh ĐH - CĐ 2014.

- Triển khai hoàn thiện lý lịch CBVC trong Trường.

- Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổ Máy trắc địa và một số đơn vị khác.

1.4. Công tác Chính trị - Sinh viên

- Tuyên truyền Ngày Quốc tế Môi trường 5/6.

- Tổ chức thành công Hội chợ việc làm sinh viên 2014.

- Lập kế hoạch học tập Tuần sinh hoạt công dân năm học 2014 - 2015.

- Triển khai xây dựng quy định về công tác quản lý sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch văn thể năm 2015.

- Tuyên truyền cho kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2014.

- Triển khai công tác chuẩn bị cho Hội thảo Hướng nghiệp và tư vấn việc làm.

- Hoàn thành việc thiết lập hệ thống thông tin kết nối các Hội cựu sinh viên trên Website của Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm sinh viên và của Nhà trường.

1.5. Các công tác khác

- Tổ chức Hội nghị Công tác Công đoàn.- Hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động Trạm Y tế.

- Quyết toán học phí của các địa điểm đào tạo xa Trường.

- Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp HUMG iOFFICE.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động của các phòng thí nghiệm.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ viên chức.

- Tăng cường công tác quản lý an ninh, trật tự và duy trì nề nếp kỷ luật của sinh viên trong khu ký túc xá sinh viên và ký túc xá sinh viên Lào.

- Tiếp tục triển khai các dự án xây dựng cơ bản.

- Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng nhà để bán cho CBVC tại khu B.

- Tiếp tục triển khai dự án xây dựng Phòng thí nghiệm nghiên cứu Địa chất theo kinh phí được cấp năm 2014.

- Tiếp tục triển khai dự án phòng thí nghiệm tăng cường năng lực nghiên cứu của khoa Xây dựng.* Đánh giá chung: Các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Hầu hết trọng tâm các công việc trong tháng 6/2014 đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

2. Trọng tâm công tác tháng 7, 8 năm 2014

2.1. Công tác đào tạo

a. Đào tạo Đại học chính quy

- Thực hiện công tác coi thi, chấm thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2014.

- Tiếp tục triển khai công tác in bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học, Cao đẳng.

- Hoàn thành kế hoạch học kỳ hè năm học 2013 - 2014.

- Triển khai kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2014 - 2015.

- Hoàn thành công tác tính khối lượng giảng dạy năm học 2013 - 2014.

- Hoàn thành công tác tổ chức thi lần 2, học kỳ hè, vào điểm và kiểm dò điểm thi lần 2 năm học 2013 - 2014.

- Hoàn thành xử lý kết quả học tập học kỳ II năm học 2013 - 2014.

- Kiểm tra điều kiện để làm thủ tục cho sinh viên năm cuối đi thực tập sản xuất và thực tập tốt nghiệp.

- Tổ chức Hội nghị về công tác cố vấn học tập.

- Họp rút kinh nghiệm thực hiện công tác khảo thí học kỳ II năm học 2013 - 2014 và lập kế hoạch triển khai công tác khảo thí học kỳ I năm học 2014 - 2015.

- Triển khai công tác về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học.b. Đào tạo Sau đại học

- Lập lịch giảng dạy, học tập đợt 2 của học kỳ đầu tiên cho học viên cao học K28.

- Thu và xử lý bản đăng ký đề tài luận văn tốt nghiệp K27.

- Hoàn thành in bằng cho học viên cao học K25 đã bảo vệ luận văn thạc sĩ.

- Triển khai công tác chuẩn bị tuyển sinh Sau đại học đợt 2/2014.

- Xử lý và thông báo kết quả học tập quý II/2014 của các NCS.

- Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho 02 NCS, cấp Trường cho 03 NCS.

c. Đào tạo hệ Vừa làm vừa học

- Tổ chức nhập học đợt 1/2014 cho sinh viên K59.

- Hoàn thành lập lịch giảng dạy năm học 2014 - 2015

- In và phát bằng tốt nghiệp các sinh viên đã bảo vệ tốt nghiệp.2.2. Công tác Khoa học - Công nghệ

- Xuất bản Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất số 45.

- Biên tập và xuất bản Tuyển tập các công trình NCKH sinh viên năm 2014.

- Hướng dẫn các cán bộ hoàn thiện thuyết minh đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2015.

- Nhận bài, biên tập và triển khai các công việc liên quan Hội nghị Khoa học Trường lần thứ 21.

- Tiếp tục các công việc liên quan đến tổ chức Hội nghị quốc tế về “Những tiến bộ trong khai thác mỏ và xây dựng công trình ngầm” tại Vũng Tầu.

- Hoàn thành biên soạn Quy định về quản lý các phòng thí nghiệm tăng cường năng lực nghiên cứu.

- Nghiệm thu đề tài KHCN các cấp đã hoàn thành.2.3. Công tác Tổ chức cán bộ

- Tiếp tục triển khai sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ được ban hành theo Quyết định số 555/2003/QĐ-MĐC-TCCB ngày 21 tháng 11 năm 2003 của Hiệu trưởng Nhà trường.

- Hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổ Máy trắc địa.

- Triển khai ký hợp đồng thỉnh giảng năm học 2014 - 2015.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi và bổ sung một số quy định nội bộ của Trường.

- Chuẩn bị công tác tuyển dụng cán bộ năm 2014.

- Hoàn thành việc in thẻ CBVC theo mẫu mới.

- Triển khai sử dụng phần mềm Edusoft trong công tác quản lý nhân sự.2.4. Công tác chính trị - sinh viên

- Tuyên truyền thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014.

- Tuyên truyền kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

- Triển khai kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2014 - 2015.

- Hoàn thành xét học bổng, khen thưởng học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 cho sinh viên hệ chính quy.

- Tập huấn Cán bộ lớp năm học 2014 - 2015.

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc.

- Triển khai hoạt động sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi và mùa hè xanh năm 2014.

- Tổ chức Hội thảo Hướng nghiệp và tư vấn việc làm.

2.5. Các công tác khác

- Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2013 - 2014.

- Quyết toán học phí các địa điểm đào tạo xa Trường.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý về công tác phòng cháy chữa cháy cho các công trình đã hoàn thiện để bàn giao đưa vào sử dụng.

- Triển khai thí điểm ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp HUMG iOFFICE tại một số đơn vị.

- Hoàn thành chuẩn hóa các biểu mẫu văn bản hành chính và thống nhất công tác văn thư lưu trữ trong Trường.

- Hoàn thành Quy định về công tác Lễ nghi, khánh tiết Lễ khai giảng, Lễ trao bằng tốt nghiệp các bậc, các hệ đào tạo của Nhà trường.

- Tiếp tục triển khai các dự án xây dựng cơ bản.

- Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng nhà để bán cho CBVC tại khu B.

- Tiếp tục triển khai dự án xây dựng Phòng thí nghiệm nghiên cứu Địa chất theo kinh phí được cấp năm 2014.

- Tiếp nhận hệ thống mẫu vật và thiết bị bảo tàng địa chất do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tặng.

- Tiếp tục triển khai dự án phòng thí nghiệm tăng cường năng lực nghiên cứu của khoa Xây dựng.

- Làm thủ tục đăng ký lớp học “Biến đổi khí hậu, năng lượng và môi trường” (Climate change, Energy and Environment) cho Khoa Môi trường.

Nhận được thông báo này, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, đồng thời báo cáo kết quả và dự kiến kế hoạch công tác tháng 9 lên Ban Giám hiệu trước ngày 30/8/2014 (gửi về Phòng Hành chính - Tổng hợp qua địa chỉ email: hanhchinhtonghop@humg.edu.vn)./.
Nơi nhận:

- BGH (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Website Trường;- Lưu: HCTH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Lê Hải Antải về 54.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương