TRƯỜng đẠi học mỏ ĐỊa cháTtải về 288.25 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích288.25 Kb.
#17894
  1   2   3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHÁT

Biểu TK2009 -03


DANH MỤC CÔNG BỐ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ

TT


Tên bài báo

Tên tác giả

Tên tạp chí

Thời gian xuất bản

I

Khoa CNTT
Efficient Query Answering for Fuzzy Linguistic Logic Programming

Lê Văn Hưng

International Conference on Computing and Communication Technologies

IEEE-RIVF 20122012Contruction of Urban 3-Model of Hanoi.

Go Yonezawa,

Truong Xuan Luan et all.GIS-EDEAS-2012.

Oct. 2012; Proccedings; pp 255-260.2012Geoinformatics for flood scenario reconstruction: A case study in upper Lo river, Hagiang province, Vietnam.

Truong Xuan Luan, Ngo Hung Long, Truong Xuan Quang et all.

GIS-EDEAS-2012.

Oct. 2012; Proccedings; pp 349-354.2012The interior extorier approach for linear programming problem

Le Thanh Hue

Nguyen Ngoc Chu

Pham Canh Duong


21th International Symposium on Mathematical Programming Berlin, Germany; pp 229

2012


Modeling and Verify WS-CDL using Event-B


Lê Hồng Anh

International Conference on Context-Aware systems and Applications

2012


Efficient Query Answering for Fuzzy Linguistic Logic Programming


Lê Văn Hưng

The 9th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies

2012

II

Khoa Cơ điện
Multi-Agent decision support system for open pit mining

Nguyễn Đức Khoát

Bùi Xuân Nam

Nguyễn Phú Minh Vương


Proceedings of the international conference on Advances in Mining and Tunneling 23-25 August 2012 Hanoi, Vietnam.

2012Utilizing jacobian transformation in calculating static load flow of 6KV grid in open pit mines for analyzing voltage quality

Le Xuân Thành

Proceedings of the international conference on Advances in Mining and Tunneling 23-25 August 2012 Hanoi, Vietnam.

2012Optimal field-weakening algorithm for direct torque control of sensorless traction drive with induction motor," (in Polish)

Grzegorz J. Tarchała, Teresa Orłowska-Kowalska, Khanh Nguyen-Thac, Mateusz Dybkowski

XLVIII International symposium on electrical machines, SME 2012

Książ, Poland2012POWER SYSTEM RESTORATION PLANS FOR TRANSMISSION

AND DISTRIBUTION NETWORKSVoropai N.I.

Krol A.M.

Bui Dinh Thanh


8th IFAC Symposium on Power Plant and Power System Control, Toulouse, France,

2012Исследование влияния различных факторов на процесс грохочения

Степанов В.М., Đỗ Như Ý

VII магистерская научно-техническая конфереция

2012Influence of the stator winding resistance on the field-weakening operation of the DRFOC induction motor drive

Khanh Nguyen-Thac, Teresa Orłowska-Kowalska, Grzegorz J. Tarchała

Bulletin of the Polish Academy of Sciences.

Technical Sciences

Vol. 60(4), pp.815-8232012Comparative analysis of the chosen field-weakening methods for the Direct Rotor Flux Oriented Control drive system

Khanh Nguyen-Thac, Teresa Orłowska-Kowalska, Grzegorz J. Tarchała

Archives of Electrical Engineering

Vol. 61(4), pp.443-4542012Performance analysis of the sensorless direct torque controlled induction motor drive with optimal field weakening algorithm in traction applications

Grzegorz J. Tarchała, Teresa Orłowska-Kowalska, Khanh Nguyen-Thac, Mateusz Dybkowski

Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review)

Vol. 88(11a), pp.12-162012Optimal field-weakening algorithm for direct torque control of sensorless traction drive with induction motor," (in Polish)

Grzegorz J. Tarchała, Teresa Orłowska-Kowalska,

Khanh Nguyen-Thac,

Mateusz Dybkowski


Scientific Papers of the Institute of Electrical Machines, Drives and Metrology of the Wroclaw University of Technology

Vol. 32(2), pp.125-1342012
tải về 288.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương