TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ dạng thứC ĐỀ thi ngoại ngữ khung châU ÂUtải về 18.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích18.7 Kb.
#22089
ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
DẠNG THỨC ĐỀ THI NGOẠI NGỮ KHUNG CHÂU ÂU

Dựa theo Khung đánh giá năng lực ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung châu Âu – CEFRNăng lực

Reading and Writing

Use of English

Listening

Speaking

A1A2

1h 40phPaper 1 (50%)

1 hour 10 minutesReading and Writing

56 questions - 9 parts

Paper 2 (25%)

About 30 minutesListening

25 questions - 5 partsPaper 3 (25%)

8-10 minutesSpeaking

2 parts

B1

2h 05ph


Paper 1

1 hour 30 minutesReading (25%)

35 questions - 5 partsWriting (25%)

8 questions - 3 parts

Paper 2 (25%)

About 35 minutesListening

25 questions - 4 partsPaper 3 (25%)

10-12 minutesSpeaking

4 partsB2

3h 45phPaper 1 (20%)

1 hour


Reading

30 questions - 3 partsPaper 2 (20%)

1 hour 20 minutesWriting

2 letters - 2 partsPaper 3 (20%)

45 minutesUse of English

42 questions - 4 partsPaper 4 (20%)

About 40 minutesListening

30 questions - 4 parts
Paper 5 (20%)

14 minutesSpeaking

4 parts


C1

4h 25phPaper 1 (20%)

1 hour 15 minutesReading

34 questions - 3 partsPaper 2 (20%)

1 hour 30 minutesWriting

2 letters - 2 partsPaper 3 (20%)

1 hour


Use of English

30 questions - 4 partsPaper 4 (20%)

About 40 minutesListening

30 questions - 4 parts
Paper 5 (20%)

15 minutesSpeaking

4 partsC2

tải về 18.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương