Trung tâm tin học hutech chương trình đào tạo chứng chỉ A, B, c tin học quốc gia sơ ĐỒ HỌC & thi cc tin học quốc giatải về 154.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích154.5 Kb.
#20173
TRUNG TÂM TIN HỌC HUTECH


Chương trình đào tạo CHỨNG CHỈ A, B, C TIN HỌC QUỐC GIA
SƠ ĐỒ HỌC & THI CC TIN HỌC QUỐC GIATRÌNH ĐỘ B:

- Nhằm khai thác, sử dụng CNTT vào các lĩnh vực chuyên môn cao cấp khác như Quản lý, Đồ hoạ, Thiết kế, Mỹ thuật, Xây dựng,..

- Hiện tại, TTTH HUTECH có nhiều CTĐT dành cho CC B Tin học (xem trang bên). Các CTĐT này được ứng dụng vào một số chuyên ngành trong chính khóa nhằm cung cấp đầy đủ kiến thức thực tế cho SV khi tốt nghiệp.

TRÌNH ĐỘ C:

- SV học và thi 4 môn học đạt 2 CC B trong cùng nhóm ngành (xem trang bên) thì được cấp Chứng Chỉ Quốc gia Tin học ứng dụng trình độ C.Sinh viên HUTECH được giảm 5% HP

Các học viên cũ của TTTH được giảm 5% HPMÔN HỌC

HỌC PHÍ

TIẾT

TUẦN

GIÁ HP (đồng)

Nhóm CC A và luyện thi CC A, B cấp tốc

TIN HỌC A

63

6

660.000

LUYỆN A TH Cấp tốc

18

2

300.000

LUYỆN B TH Cấp tốc

18

2

400.000

Nhóm CC trong QUẢN LÝ và XỬ LÝ DỮ LIỆU cho doanh nghiệp, CQ…

(CC B: chọn 2 modules, CC C: chọn 4 modules) cho tất cả các ngành học

ACCESS 1

45

5

500.000

ACCESS 2

45

5

550.000

Xây dựng ứng dụng với VB Access

45

5

600.000

Tin học thống kê (trên SPSS)

45

5

600.000

Nhóm CC trong KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH và QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

(CC B: chọn 2 modules, CC C: chọn 4 modules)

KẾ TOÁN VIỆT NAM

45

5

550.000

KẾ TOÁN MỸ

45

5

600.000

KẾ TOÁN TRÊN EXCEL

45

5

600.000

BÁO CÁO THUẾ

45

5

550.000

BÁO CÁO TÀI CHÌNH

45

5

650.000

Nhóm CC trong QUẢNG CÁO, TIẾP THỊ, THIẾT KẾ: XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC, NỘI THẤT,NGUYÊN MẪU

(CC B: chọn 2 modules, CC C: chọn 4 modules) cho tất cả các ngành học

PHOTOSHOP

45

5

600.000

ILLUSTRATOR

45

5

600.000

3D STUDIO MAX Căn bản

45

5

600.000

3D STUDIO MAX Nâng cao

45

5

600.000

LÀM PHIM QUẢNG CÁO với PREMIERE (Dựng phim và xl âm thanh)

45

5

600.000

LÀM PHIM HOẠT HÌNH với MAYA (CB)

60

6

800.000

Nhóm CC trong THIẾT KẾ XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC và CHẾ TẠO MÁY

(CC B: chọn 2 modules, CC C: chọn 4 modules)

AUTOCAD 2D

45

5

550.000

AUTOCAD 3D

45

5

550.000

ETAB Căn bản

45

5

600.000

ETAB Nâng cao

45

5

600.000

REVIT Architecture (Căn bản)

45

5

600.000

REVIT Structure

45

5

600.000

REVIT MEP

45

5

600.000

ROBOT Căn bản

45

5

600.000

ROBOT Nâng cao

45

5

600.000

NOVA Căn bản

45

5

600.000

NOVA Nâng cao

45

5

600.000

DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

45

5

600.000

Nhóm CC trong THIẾT KẾ MẠNH và VI MẠCH (CC B: chọn 2 modules)

Th.kế và m.phỏng mạch (ORCAD)

45

5

600.000

LT Vi điều khiễn và th.bị ngoại vi

60

6

700.000

FPGA DESIGN

45

5

600.000KG VÀO CÁC BUỔI THỨ

(2 – 4 – 6 & 3 – 5 – 7)

Các ca học tự chọn:
Ca 1 : 07h00 – 09h15

Ca 2 : 09h15 – 11h30

Ca 3 : 13h00 – 15h15

Ca 4 : 15h15 – 17h30

Ca 5 : 18h00 – 20h15
Trung tâm sẽ mở các lớp theo nhu cầu thời gian của nhóm đăng ký.

VUI LÒNG LIÊN LẠC ĐIỆN THOẠI (08) 3512 4485 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

Thời gian làm việc

SÁNG: 7H30 – 11H30 - CHIỀU: 13H30 – 19H00 ( Từ thứ 2 đến thứ 7, trừ ngày Chủ nhật & các ngày Lễ)

Nhóm CC trong LẬP TRÌNH WEB và DI ĐỘNG

(CC B: chọn 2 modules, CC C: chọn 4 modules)

LẬP TRÌNH CHO TB DI ĐỘNG (J2ME, Windows PHONE)

90

9

1.200.000

LẬP TRÌNH WEB PHP

45

5

500.000

LẬP TRÌNH WEB My SQL

54

6

600.000

LẬP TRÌNH C#

45

5

500.000

LẬP TRÌNH. NET

54

6

600.000
LỊCH KHAI GIẢNG


MÔN HỌC

THÁNG 03/2013

Mã lớp

KG

K.THÚC D.KIẾN

BUỔI

CA

Nhóm CC A và luyện thi CC B cấp tốc

TIN HỌC A

03THA190313

19/03
3-5-7

Ca 5

03THA060313

06/03
2-4-6

Ca 5

LUYỆN A TH Cấp tốc (2 tuần)

03LACT060313

06/03
2-4-6

Ca 5

LUYỆN B TH CẤP TỐC (2 tuần)

03LBTH120313

12/03
3-5-7

Ca 5

Nhóm CC trong QUẢN LÝ và XỬ LÝ DỮ LIỆU cho doanh nghiệp, cơ quan…

(CC B: chọn 2 modules, CC C: chọn 4 modules) cho tất cả các ngành học

ACCESS 1

03AC1060313

06/03, 18/03
2-4-6

Ca 5

03AC1070313

07/03, 13/03
3-5-7

Ca 5

ACCESS 2

03AC2070313 

07/03, 19/03
3-5-7

Ca 5

03AC2060313

06/03
2-4-6

Ca 5

Xây dựng ứng dụng với VB Access

03UVBAC0313

Theo yêu cầu của SV

Ngày giờ học SV tự chọn

Tin học thống kê (trên SPSS)

03SPSS0313

Nhóm CC trong KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH và QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

(CC B: chọn 2 modules, CC C: chọn 4 modules)

KẾ TOÁN VIỆT NAM

03KTVN070313

07/03
3-5-7

Ca 5

03KTVN140313

14/03
2-4-6

Ca 5

KẾ TOÁN MỸ

03KTMY060313

06/03
2-4-6

Ca 5

03KTMY190313

19/03
3-5-7

Ca 5

KẾ TOÁN TRÊN EXCEL

03KTEX060313

06/03
2-4-6

Ca 5

03KTEX140313

14/03
3-5-7

Ca 5

BÁO CÁO THUẾ

03BCT130313+

03BCTC130313

13/03
2-4-6

Ca1+2

03BCT070313

07/03
3-5-7

Ca 5

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

03BCT060313

06/03
2-4-6

Ca 5

03BCTC130313

13/03
2-4-6

Ca 5

03BCTC070313

07/03
3-5-7

Ca 5

Nhóm CC trong QUẢNG CÁO, TIẾP THỊ, THIẾT KẾ: XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC, NỘI THẤT,NGUYÊN MẪU

(CC B: chọn 2 modules, CC C: chọn 4 modules) cho tất cả các ngành học

PHOTOSHOP

03PHOT070313

07/03
3-5-7

Ca 5

03PHOT130313

13/03
2-4-6

Ca 5

ILLUSTRATOR

03ILLUS060313

06/03
2-4-6

Ca 5

03ILLUS120313

12/03
3-5-7

Ca 5

3D STUDIO MAX CB

033DSTCB0313

Theo yêu cầu của SV

Ngày giờ học SV tự chọn

3D STUDIO MAX NC

033DSTNC0313

LÀM PHIM QUẢNG CÁO với PREMIERE

03LPQC0313

LÀM PHIM HOẠT HÌNH với MAYA (Căn bản)

03MAYACB0313

Nhóm CC trong THIẾT KẾ XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC và CHẾ TẠO MÁY

(CC B: chọn 2 modules, CC C: chọn 4 modules)

AUTOCAD 2D

03AU2D070313

07/03, 16/03
3-5-7

Ca 5

03AU2D060313

06/03, 18/03
2-4-6

Ca 5

AUTOCAD 3D

03AU3D060313

06/03
2-4-6

Ca 5

03AU3D070313

07/03
3-5-7

Ca 5

ETAB CĂN BẢN

03ETACB060313

06/03
2-4-6

Ca 5

03ETACB120313

12/03
3-5-7

Ca 5

ETAB NÂNG CAO

03ETABNC070313

07/03
3-5-7

Ca 5

03ETABNC130313

13/03
2-4-6

Ca 5

REVIT Architecture

03REVIT0313

Theo yêu cầu của SV

Ngày giờ học SV tự chọn

ROBOT CĂN BẢN

ROBOT NÂNG CAO

03ROBCB0313

03ROBNC0313

NOVA CĂN BẢN

03NOVCB0313

NOVA NÂNG CAO

03NOVNC0313

DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

03DTCT0313

Nhóm CC trong THIẾT KẾ MẠNH và VI MẠCH (CC B: chọn 2 modules)

Th.kế và m.phỏng mạch (ORCAD)

03ORCAD120313

12/03
3-5-7

Ca 5

LT Vi điều khiễn và th.bị ngoại vi

03LTVDKNV130313

13/03
2-4-6

Ca 5

FPGA DESIGN

03FPGA0313

Theo yêu cầu của SV

Nhóm CC trong LẬP TRÌNH WEB và DI ĐỘNG (CC B: chọn 2 modules, CC C: chọn 4 modules)

LẬP TRÌNH CHO TB DI ĐỘNG (J2ME, Windows PHONE)

03J2ME0313

Theo yêu cầu của SV

Ngày giờ học SV tự chọn

LẬP TRÌNH WEB PHP

03WEBPHP0313

LẬP TRÌNH WEB My SQL

03WEBMY0313

LẬP TRÌNH C#

03LTC0313

LẬP TRÌNH. NET

03LTNET0313tải về 154.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương