Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 17.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích17.24 Kb.
#19189


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 349/TB-UBND

Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2008THÔNG BÁO


Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân

ở phường Vỹ Dạ, thành phố Huế


Ngày 21 tháng 10 năm 2008, đồng chí Nguyễn Văn Cao - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân của thành phố tại Trụ sở UBND phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Tham dự buổi tiếp công dân có đồng chí Lãnh đạo UBND thành phố Huế; và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBND thành phố Huế, Chi cục thuế thành phố Huế, Thanh tra thành phố Huế, Phòng Quy hoạch đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND phường Vỹ Dạ; nhân dân phường Vỹ Dạ và một số phường trên địa bàn thành phố Huế.

Các ý kiến phản ánh, kiến nghị trong buổi tiếp dân của cán bộ, nhân dân phường Vỹ Dạ và một số phường thuộc địa bàn thành phố Huế đều tập trung vào chính sách đền bù, giải tỏa khi thực hiện các Dự án trên địa bàn thành phố chưa thống nhất làm ảnh hưởng đến quyền lợi của một số hộ dân; việc quy hoạch các Dự án trên địa bàn phường Vỹ Dạ chưa đồng bộ, một số dự án đã giải tỏa dân nhưng không triển khai; các công trình xây dựng luôn thực hiện vào mùa mưa bão nên chất lượng công trình không đảm bảo; không cần thiết ghi đất có quy hoạch trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những khu có quy hoạch và cần quan tâm xem xét cấp đất ở cho các hộ dân có nhu cầu về đất ở; việc điều chỉnh giá đất để thu tiền thuế sử dụng đất hàng năm; việc UBND Phường cho một số Đoàn thể tiến hành hợp đồng với các cá nhân, tổ chức cho thuê đất do Phường quản lý nhằm bổ sung kinh phí, tăng nguồn quỹ là vi phạm pháp luật; sớm gắn biển số nhà và cấp Giấy chứng nhận biển số nhà nhằm thuận lợi trong việc giao dịch hằng ngày của các hộ dân; vấn đề về môi trường và quan tâm sửa chữa, nâng cấp các con đường hiện nay đã xuống cấp, luôn ngập lụt; cần xây dựng, sửa chữa các bờ kè bị vỡ nhằm chống sạt lỡ để bảo vệ môi trường sống cho người dân đối với các khu vực dọc sông Hương, Cồn Hến; chế độ trợ cấp đối với người tàn tật; xây dựng trạm y tế của Phường và nhà văn hóa cộng đồng; việc Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước tích lũy (từ 03 đến 04 tháng) thu tiền sử dụng nước và đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết, xử lý dứt điểm trường hợp sử dụng đất của hộ ông Mai Văn Rớt... Sau khi nghe các kiến nghị, phản ánh nói trên đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giải thích một số nội dung mang tính nguyên tắc, các quy định của pháp luật liên quan đến những ý kiến của nhân dân phản ánh, các giải pháp phối hợp để phát huy trách nhiệm của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền vững mạnh, xây dựng quê hương ngày một đổi mới.

Để giải quyết một số việc phản ánh của nhân dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

- UBND thành phố Huế chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND phường Vỹ Dạ căn cứ các quy định của pháp luật để kiểm tra, hướng dẫn, giải thích và sớm giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp mình quản lý, ổn định cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn phường Vỹ Dạ và thành phố Huế.

- UBND phường Vỹ Dạ chấm dứt ngay việc cho một số Đoàn thể của Phường sử dụng đất để cho các cá nhân, tổ chức thuê và có kế hoạch quản lý, sử dụng đất nói trên đúng mục đích theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước cần sắp xếp, bố trí cán bộ thu tiền sử dụng nước đối với từng hộ theo kế hoạch hàng tháng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thanh toán.

- Một số kiến nghị liên quan khác, như việc quy hoạch và thực hiện các Dự án chưa đồng nhất, các công trình xây dựng luôn thực hiện vào mùa mưa bão nên chất lượng công trình không đảm bảo; giải quyết dứt điểm trường hợp sử dụng đất của hộ ông Mai Văn Rớt.... UBND tỉnh ghi nhận và chỉ đạo các ngành giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Nội dung Thông báo này đã được đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem lại và thông qua; UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, tổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- VPTU, VP ĐĐBQH & HĐND tỉnh;

- Thanh tra tỉnh;

- UBND thành phố Huế;

- UBND phường Vỹ Dạ;

- Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước;

- PCVP UBND tỉnh (NC); CV: NĐ, XH, QH, XDGT;

- Lưu VT, KN (2).TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)
Đoàn Thanh VinhКаталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc

tải về 17.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương